Έκκληση για απολυμάνσεις, ενημέρωση και λήψη προληπτικών μέτρων ζητούν οι Ρομά

0

Επιστολή της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά για ενημέρωση των μέτρων που εχουν λάβει οι 13 Περιφέρειες της χώρας προς αποφυγή εξάπλωσης κρουσμάτων κορονοΐού σε περιοχές με πληθυσμούς Ρομά.

Αξιότιμοι κ. Περιφερειάρχες,

όπως γνωρίζετε οι συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούν χιλιάδες Έλληνες Τσιγγάνοι σε διάφορους καταυλισμούς σε ολόκληρη τη χώρα είναι άθλιες και απάνθρωπες, χωρίς νερό, χωρίς αποχέτευση, χωρίς ρεύμα, ενώ τις περισσότερες φορές οι περιοχές μετατρέπονται σε άτυπες χωματερές.


Οι βασικές υποδομές εκείνες που διαθέτει κάθε νοικοκυριό, ώστε να μπορέσουν να ακολουθηθούν οι κανόνες υγιεινής που επιτάσσει ο ΕΟΔΥ για την πρόληψη και αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού δεν υφίστανται σε όλες αυτές τις παραγκουπόλεις και τις φαβέλες.
Λαμβάνοντας υπόψιν:
1. Tην από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α) άρθρο 10 παρ 3 Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
2. Την από 17/03/2020 με αρ. πρωτ. 18659, υπ’ αριθμ. 23 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας με θέμα την ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης – Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού COVID-19, σε όλους τους δήμους της χώρας, οι υφιστάμενες υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής αναλαμβάνουν από λήψεως παρούσας την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, οι οποίες συνίστανται ιδίως στις εξής :
α) καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν
β) καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους
γ) εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. α)
δ) δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. β)
ε) συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους
στ) λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των περ. α) και β)
ζ) διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α) και β) (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ η) κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19.
3. Το από 18/3/2020 με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 261 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καταπολέμησης της φτώχειας προς τους Δήμους της χώρας με θέμα Λήψη αναγκαίων μέτρων από Δήμους με καταυλισμούς Ρομά.
4. Το γεγονός ότι ο κάθε ∆ήμος απαιτείται να δράσει άμεσα για λόγους δημόσιας υγείας, εξαιτίας του κινδύνου που απορρέει από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
5. Το Άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) το οποίο επιτάσσει ότι: «Οι δημοτικές και οι Κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα δε με την παράγραφο γ της ως άνω παραγράφου τιτλοφορούμενης ‘’ Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως ‘’ Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.’’
6. Τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε την 22/03/2020 ο Υφυπουργός Εσωτερικών για την προστασία των αστέγων, τοξικοεξαρτημένων, πληθυσμών Ρομά και αδέσποτων, τα οποία εξειδικεύτηκαν με την από 27/3/2020 απόφαση των κ. Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών με τη διανομή πόρων ύψους 2.255.000 ευρώ σε 98 Δήμους της χώρας για τη λήψη έκτακτων μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας στους καταυλισμούς Ρομά.
7. Τις έκτακτες χρηματοδοτήσεις προς τις Περιφέρειες της χώρας για την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από την πανδημία του κορωνοϊού.
Θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τα όποια μέτρα έχετε ήδη λάβει.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι υπηρεσίες των Περιφερειών σας θα δράσουν συντεταγμένα ούτως ώστε να ανταποκριθούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και των νόμιμων υποχρεώσεων και καθηκόντων τους.

Ενδεικτικά θα θέλαμε επίσης να ζητήσουμε τα εξής:
-Να διεξαχθεί άμεση εκστρατεία ενημέρωσης ευαισθητοποίησης σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και μη εξάπλωσης του κορωνοϊού στους καταυλισμούς Ρομά της χώρας.
-Να συσταθούν κλιμάκια γιατρών που θα επισκεφθούν τους καταυλισμούς Ρομά για εξετάσεις, για να διαπιστωθεί άμεσα αν υπάρχουν κρούσματα, ώστε να απομονωθούν και να ακολουθηθούν οι ιατρικές οδηγίες, σε συνεργασία με τα υπάρχοντα κατά τόπους Κέντρα Κοινότητας Δήμων και Παραρτημάτων Ρομά, με τους διαμεσολαβητές, τα Δημοτικά Ιατρεία, τους τοπικούς συλλόγους ελλήνων Ρομά και τις ομοσπονδίες μέλη της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ καθώς και τους άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
-Στα έκτακτα μέτρα που θα μπορούσαν να παρθούν είναι, σε περιοχές όπου ο πληθυσμός δεν έχει φώς και νερό, να μετακινηθεί σε ασφαλείς χώρους, ώστε να έχει τα βασικά αγαθά, φώς, νερό και αποχέτευση.
-Επίσης, οι υποτυπώδεις υποδομές πρέπει να βελτιωθούν άμεσα – χρειάζεται να γίνουν διάνοιξη δρόμων, αποχέτευση, χαλικόστρωση, μυοκτονίες και απολυμάνσεις.
-Να παρασχεθούν άμεσα βυτία νερού ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο κύριο αυτό αγαθό πρώτης ανάγκης.
-Να παρασχεθούν στην κοινότητα μάσκες, αντισηπτικά, γάντια, χλωρίνες και σαπούνια.
-Να παρασχεθούν φάρμακα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στους καταυλισμούς Ρομά .
-Να παρθούν όλα εκείνα τα προσήκοντα μέτρα που η Περιφέρειά σας κρίνει απαραίτητα για την αποφυγή διάδοσης της πανδημίας.

Ως Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» είμαστε στην διάθεσή σας για να συμβάλλουμε με όποιο τρόπο μπορούμε στις προσπάθειές σας.

Για την ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ και το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ

Αθήνα, 6/4/2020

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here