Έως 18/10: Ανοιχτή πρόσκληση για την συγκρότηση της “Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης”

0

 Α Ν Ο Ι Χ Τ Η    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

            Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, προκειμένου να συγκροτήσει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, απευθύνει πρόσκληση προς όλους τους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις του Δήμου, ήτοι:

α) τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις, β) επιστημονικούς συλλόγους και φορείς, γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων, δ) εργαζομένους στο δήμο και τα νομικά πρόσωπα, ε) ενώσεις και συλλόγους γονέων στ) αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς, ζ) εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, η) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, θ) τοπικά συμβούλια  νέων , να εκφράσουν εγγράφως την βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ορίζοντας  εγγράφως έναν εκπρόσωπό τους με τον αναπληρωτή του, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.

Επίσης, απευθύνει εκ νέου πρόσκληση προς κάθε δημότη, που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου και ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εγγραφεί εντός της ως άνω προθεσμίας στον ειδικό κατάλογο δημοτών που τηρείται στο Δήμο για τον σκοπό αυτό και από τον οποίο κατόπιν κλήρωσης θα οριστούν οι δημότες – μέλη της Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2755060122 – 2755360101, 2755360102 στα email: astros03@otenet.grastros01@otenet.gr   και στα fax : 2755360168 -169

 

                                               Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

 

 

                                             Καμπύλης Γεώργιος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here