Έως 31.3.2020 η διόρθωση τετραγωνικών μέτρων για τους ιδιοκτήτες, ηλεκτροδοτούμενων και μη, ακινήτων

0

Με πρόσφατα ψηφισθείσα διάταξη και μέχρι τις 31.3.2020 (άρθρο 51 παράγραφος 2 του Ν.4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις») δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν δηλώσει στον Δήμο ολόκληρο κτίσμα ή οικόπεδο, καθώς και όσοι έχουν δηλώσει ανακριβώς τις επιφάνειες ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων τους, να δηλώσουν τα πλήρη και ορθά στοιχεία χωρίς καμία αναδρομική οικονομική επιβάρυνση.

Ως προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών ορίστηκε η 31.3.2020, ενώ η υποχρέωση πληρωμής δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων για τις επιφάνειες που θα δηλωθούν ισχύει από την 1.1.2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Οικονομική Υπηρεσία, υπεύθυνος: Σούρσος Παναγιώτης, τηλ.: 27553 60135.

Συνημμένα η σχετική δήλωση.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here