Ανακοίνωση – γνωστοποίηση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

0

Στα τέλη πρυμνοδέτησης και στα τέλη παραβολής, εάν αυτά καταβληθούν προκαταβολικά, παρέχονται εκπτώσεις 20% (για ένα μήνα), 30% (για ένα εξάμηνο) και 40% (για ένα έτος). Με τις διατάξεις της ίδιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, έχει καθοριστεί επίσης, ότι η βεβαίωση και η είσπραξη των τελών ελλιμενισμού διενεργείται από τους οικείους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Για το λόγο αυτό υπενθυμίζουμε σε όλους τους ιδιοκτήτες σκαφών, που ελλιμενίζουν ή πρόκειται να ελλιμενίσουν τα σκάφη τους στους λιμένες Παραλίου Άστρους και Αγίου Ανδρέα, ότι πρέπει να φροντίσουν να επισκεφθούν εγκαίρως τον εντεταλμένο του Δημοτικού Λιμενικού μας Ταμείου κ. Πουλημένο Γεώργιο/Λογιστή που εδρεύει στο Παράλιο Άστρος (2755051536) είτε να προσέλθουν στη γραμματεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο Άστρος (2755360133), προκειμένου να καταβάλλουν τα προβλεπόμενα τέλη και να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια ελλιμενισμού του σκάφους τους.

Οι ενδιαφερόμενοι – εφόσον πρόκειται για σκάφος που εκδίδει άδεια για πρώτη φορά στους ανωτέρω λιμένες – πρέπει να έχουν μαζί τους απαραίτητα την Αστυνομική τους Ταυτότητα, τον Α.Φ.Μ και αντίγραφο της άδειας πλόων του σκάφου τους.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων και για όσο ισχύουν τα απαγορευτικά μέτρα λόγω της πανδημίας COVID-19, θα γίνεται ύστερα από ραντεβού με την αρμόδια υπηρεσία ή με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αναγράφεται στην παρούσα.

Τέλος, όσον αφορά την είσπραξη των λιμενικών τελών των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, η οποία υλοποιείται σε εφαρμογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ναυτιλίας με αριθμό 8122.1/03/04 και η οποία έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ με αριθμό 310/Β/11-02/2014, υπενθυμίζουμε ότι αυτή μπορεί να γίνεται και ετήσια (ανεξαρτήτως του χρόνου αναθεώρησης της αδείας), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ωφελούνται των προβλεπομένων εκπτώσεων.

Στην ανωτέρω περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται μόνον στη γραμματεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για όσο ισχύουν τα απαγορευτικά μέτρα λόγω της πανδημίας COVID-19, είτε αυτοπροσώπως μετά από σχετικό ραντεβού είτε με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αναγράφεται στην παρούσα.

Υπενθυμίζουμε, τέλος, στους ιδιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, ότι με την καταβολή του τέλους ελλιμενισμού έτους 2021 θα συνυπολογιστεί και η μείωση των τελών όπως αυτά υπολογίστηκαν με την υπ’ αριθμό 13/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου εξηκοστού έκτου «Μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 84/Α/13-04-2020».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας 

Καμπύλης Γεώργιος

Με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 8122.1/29/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 2032/Β/25-7-2014, καθορίστηκαν τα ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και τα ειδικά τέλη ελλιμενισμού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων καθώς και των παραδοσιακών πλοίων.

Στα τέλη πρυμνοδέτησης και στα τέλη παραβολής, εάν αυτά καταβληθούν προκαταβολικά, παρέχονται εκπτώσεις 20% (για ένα μήνα), 30% (για ένα εξάμηνο) και 40% (για ένα έτος). Με τις διατάξεις της ίδιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, έχει καθοριστεί επίσης, ότι η βεβαίωση και η είσπραξη των τελών ελλιμενισμού διενεργείται από τους οικείους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Για το λόγο αυτό υπενθυμίζουμε σε όλους τους ιδιοκτήτες σκαφών, που ελλιμενίζουν ή πρόκειται να ελλιμενίσουν τα σκάφη τους στους λιμένες Παραλίου Άστρους και Αγίου Ανδρέα, ότι πρέπει να φροντίσουν να επισκεφθούν εγκαίρως τον εντεταλμένο του Δημοτικού Λιμενικού μας Ταμείου κ. Πουλημένο Γεώργιο/Λογιστή που εδρεύει στο Παράλιο Άστρος (2755051536) είτε να προσέλθουν στη γραμματεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο Άστρος (2755360133), προκειμένου να καταβάλλουν τα προβλεπόμενα τέλη και να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια ελλιμενισμού του σκάφους τους.

Οι ενδιαφερόμενοι – εφόσον πρόκειται για σκάφος που εκδίδει άδεια για πρώτη φορά στους ανωτέρω λιμένες – πρέπει να έχουν μαζί τους απαραίτητα την Αστυνομική τους Ταυτότητα, τον Α.Φ.Μ και αντίγραφο της άδειας πλόων του σκάφου τους.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων και για όσο ισχύουν τα απαγορευτικά μέτρα λόγω της πανδημίας COVID-19, θα γίνεται ύστερα από ραντεβού με την αρμόδια υπηρεσία ή με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αναγράφεται στην παρούσα.

Τέλος, όσον αφορά την είσπραξη των λιμενικών τελών των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, η οποία υλοποιείται σε εφαρμογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ναυτιλίας με αριθμό 8122.1/03/04 και η οποία έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ με αριθμό 310/Β/11-02/2014, υπενθυμίζουμε ότι αυτή μπορεί να γίνεται και ετήσια (ανεξαρτήτως του χρόνου αναθεώρησης της αδείας), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ωφελούνται των προβλεπομένων εκπτώσεων.

Στην ανωτέρω περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται μόνον στη γραμματεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για όσο ισχύουν τα απαγορευτικά μέτρα λόγω της πανδημίας COVID-19, είτε αυτοπροσώπως μετά από σχετικό ραντεβού είτε με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αναγράφεται στην παρούσα.

Υπενθυμίζουμε, τέλος, στους ιδιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, ότι με την καταβολή του τέλους ελλιμενισμού έτους 2021 θα συνυπολογιστεί και η μείωση των τελών όπως αυτά υπολογίστηκαν με την υπ’ αριθμό 13/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου εξηκοστού έκτου «Μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 84/Α/13-04-2020».

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας 

Καμπύλης Γεώργιος

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here