Ανακοίνωση εύρεσης συνεργάτη «Μέτρησης υδρομέτρων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»

0

Ανακοίνωση εύρεσης συνεργάτη για την εκτέλεση της υπηρεσίας Μέτρησης Υδρομέτρων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Η ΔΕΥΑΒΚ ενημερώνει τους υποψήφιους συνεργάτες (επιπέδου Δ.Ε) που επιθυμούν να συνεργαστούν με τη ΔΕΥΑΒΚ να καταθέσουν την έγγραφη οικονομική προσφορά τους για την υπηρεσία «Μέτρησης υδρομέτρων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» της οποίας οι επιμέρους απαιτήσεις επισυνάπτονται στην παρούσα.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για το σύνολο του έτους 2018.

Ενδεικτικά αναφέρεται το συνολικό εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης για το έτος 2018 προϋπολογίζεται στις 22.599,84 € σύνολο (συμπ/ται και το ΦΠΑ 24%).

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ έως και την ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2018 ώρα 11,00, σε εσώκλειστο σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία.

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη, θα γίνει αφού συνεκτιμηθούν, εκτός της οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα και την εμπειρία. 

Πληροφορίες τηλ. 27550-24182

Συνημμένα το αντικείμενο υπηρεσιών

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here