Ανακοίνωση εύρεσης συνεργάτη <Ελέγχου και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΒΚ>

0

Ανακοίνωση εύρεσης συνεργάτη για την εκτέλεση της υπηρεσίας Ελέγχου και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΒΚ

Η ΔΕΥΑΒΚ ενημερώνει τους υποψήφιους συνεργάτες (Επιπέδου ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι) που επιθυμούν να συνεργαστούν με τη ΔΕΥΑΒΚ να καταθέσουν την έγγραφη οικονομική προσφορά τους για την υπηρεσία «Έλεγχος & διαχείριση εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΒΚ» της οποίας οι επιμέρους απαιτήσεις επισυνάπτονται στην παρούσα.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για το σύνολο του έτους 2018.

Ενδεικτικά αναφέρεται το συνολικό εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης για το έτος 2018 προϋπολογίζεται στις 21.000,0 € σύνολο (συμπ/ται και το ΦΠΑ 24%).

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ έως και την ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2018 ώρα 11,00, σε εσώκλειστο σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία.

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη, θα γίνει αφού συνεκτιμηθούν, εκτός της οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα και εμπειρία (εμπειρία σε ΔΕΥΑ ή ΝΠΙΔ με συναφές αντικείμενο, κλπ).

Πληροφορίες τηλ. 27550-24182

Συνημμένα το αντικείμενο υπηρεσιών

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here