Ανακοίνωση περί διαχείρισης απορριμμάτων από εμπορικές δραστηριότητες

0

Μέριμνα όλων μας είναι η διαφύλαξη  της ποιότητας ζωής στο Δήμο μας καθώς και η προστασία του  φυσικού μας περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή παρακαλούμε για την συνεργασία σας και την εφαρμογή του Κανονισμού  Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου  Βόρειας Κυνουρίας μας στους τομείς που σας αφορούν ως επαγγελματίες και σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού Καθαριότητας :

1.       Σε κάθε ακίνητο που στεγάζει δραστηριότητες οι οποίες παράγουν μεγάλο όγκο εσωτερικών μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων όπως ενδεικτικά, πολυκαταστήματα, μεγάλα εμπορικά καταστήματα, Σούπερ Μάρκετ, οπωροπωλεία, ταβέρνες, εστιατόρια, ψητοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, πιτσαρίες, εστιατόρια έτοιμου φαγητού, θα πρέπει ύστερα από υπόδειξη της υπηρεσίας να τοποθετούνται δύο τουλάχιστον κάδοι, όγκου ανάλογου με τα παραγόμενα απορρίμματα. Η δαπάνη αγοράς και συντήρησής τους βαρύνει την οικεία επιχείρηση. Η απόθεση των απορριμμάτων στους αντίστοιχους δημοτικούς κάδους γίνεται το βράδυ και σε κάθε περίπτωση μία ώρα  πριν από τη διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου.

2.       Επιχειρήσεις οπωροπωλείων, Σούπερ Μάρκετ, πολυκαταστημάτων, μεγάλων εμπορικών καταστημάτων των οποίων ο ωφέλιμος χώρος κύριας χρήσης υπερβαίνει τα πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα, και γενικά όποιες  κρίνει και το ζητήσει εγγράφως η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου υποχρεούνται να προμηθευτούν σύγχρονους και δυναμικότητας ανάλογης με την παραγόμενη ποσότητα μηχανικούς κάδους – συμπιεστές που θα συμπιέζουν τα απορρίμματα περιορίζοντας ουσιαστικά τον αρχικό τους όγκο με αναλογία 4 : 1 τουλάχιστον .

3.       Οι επιχειρήσεις που μνημονεύονται στα προηγούμενα εδάφια   οφείλουν να προσαρμοσθούν στις ανωτέρω υποχρεώσεις τους μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έγγραφη υπόδειξη της υπηρεσίας. Η μη προσαρμογή τους τιμωρείται με πρόστιμο ενώ σε περίπτωση βεβαίωσης τριών (3) σχετικών παραβάσεων εντός διαστήματος ενός (1) έτους είναι δυνατή η προσωρινή σφράγιση της επιχείρησης με αιτιολογημένη απόφαση της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, μέχρι την αποδεδειγμένη συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις του.

Το  πλήρες κείμενο του κανονισμού καθαριότητας   μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΟΗΩ9Ψ-ΩΚ1

 

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here