Ανακοίνωση περί μετακίνησης κάδων

0

Μέριμνα όλων μας είναι η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής στο Δήμο μας καθώς και η προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή παρακαλούμε για την συνεργασία σας και την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μας στους τομείς που σας αφορούν ως δημότες και ως επαγγελματίες και σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού , περί τοποθέτησης κάδων συγκέντρωσης απορριμμάτων, o  Δήμος έχει την αποκλειστική ευθύνη ορισμού και τοποθέτησης κάδων  ή άλλων μέσων συγκέντρωσης απορριμμάτων στα σημεία εκείνα που θεωρεί κατάλληλα, εφαρμόζοντας κάθε φορά το προσφορότερο κατά την κρίση του σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, το οποίο θα πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες.

Η τοποθέτηση των κάδων θα γίνεται σε χώρους που επιλέγονται από την υπηρεσία με γνώμονα την αρχή ότι:

α) ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας των μελών της οικογενείας του αλλά και την υποχρέωση να μην προσβάλει την ποιότητα ζωής των υπολοίπων κατοίκων .

β) οι κάδοι θα τοποθετούνται ανά ένας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους που το επιβάλλουν (στενότητα δρόμου κλπ) ανά δύο.

Η χωρίς άδεια μετακίνηση των κάδων από την προκαθορισμένη θέση καθώς και η πρόκληση σ’ αυτούς οποιασδήποτε φθοράς ή ρύπανσης δεν επιτρέπεται.   

Βάσει  του άρθρου 32 του  Κανονισμού Καθαριότητας, η  χωρίς άδεια μετακίνηση των κάδων απορριμμάτων, η παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο της ρίψης απορριμμάτων σ’ αυτούς, ο αποκλεισμός των σημείων συγκέντρωσης απορριμμάτων με οποιονδήποτε τρόπο (πχ στάθμευση οχημάτων) ώστε να καθίσταται δυσχερής η προσέγγιση ή διέλευση του απορριμματοφόρου για την έγκαιρη και ομαλή  αποκομιδή τους,  τιμωρείται με πρόστιμο από 200 έως 550 € αναλόγως βαρύτητας της παράβασης, ενώ η πρόκληση φθορών ή και η καταστροφή των κάδων τιμωρείται με πρόστιμο από 200 έως 500 €.

Το  πλήρες κείμενο του κανονισμού καθαριότητας   μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΟΗΩ9Ψ-ΩΚ1.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here