Ανακοίνωση – πρόσκληση συμμετοχής στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη της “Αναλήψεως”

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συμμετοχής στη ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ της «ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ» που θα πραγματοποιηθεί στη Δ.Κ. Άστρους από 07 έως 09 Ιουνίου 2019

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη της ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, προκειμένου ο Δήμος στη συνέχεια να προχωρήσει τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης συμμετοχής των δικαιούχων.

Οι σχετικές αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. α) Ετήσια Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ή
β) Άδεια για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο ή
γ) Άδεια υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου) ή
δ) Άδεια λαϊκής αγοράς για πώληση βιομηχανικών ειδών ή
ε) Παραγωγική άδεια λαϊκής αγοράς με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα ή
στ) Άδεια του άρθρου 45 του ν.4497/2017 για διάθεση ιδιοπαραγώμενων έργων τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας

2. Βιβλιάριο υγείας (πιστοποιητικό υγείας), εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων

3. Διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους* (υποβάλλεται μετά την κατάρτιση καταλόγου συμμετεχόντων από το Δήμο)

4. Δημοτική Ενημερότητα από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

Οι αιτήσεις, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ή μέσω τηλεομοιοτυπίας fax: 2755360170 & 2755360168 ή στο email: amagkli@1298.syzefxis.gov.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

*Το τέλος χρήσης χώρου για την εμποροπανήγυρη πληρώνεται στο ταμείο του Δήμου ή με κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς στο ΙΒΑΝ GR36 0172 5250 0055 2508 6642 771 με αναγραφή στην απόδειξη κατάθεσης του ονόματος του ενδιαφερόμενου, του ΑΦΜ και άμεση υποχρεωτική αποστολή της απόδειξης κατάθεσης στο ΦΑΧ 2755360170,168 και τηλεφωνική επιβεβαίωση.

Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαραίνουν τον καταθέτη.

Πληροφορίες στη τηλέφωνο: 2755360138

Συνημμένα αρχεία: ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here