Ανακοίνωση σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

0

Ενόψει της εφαρμογής του νέου ν. 4633/2019 και ειδικά των ρυθμίσεων που αφορούν την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επισημαίνεται σε όλους τους υπεύθυνους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου μας, ότι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν στα καταστήματά τους απαραίτητα «Βιβλίο Αναφοράς» (σχετ. το άρθρο 17 του ν. 3868/2010 και το άρθρο 3 παρ. 2 της Υγειονομικής Διάταξης Γ.Π.οικ. 104720/2010-ΦΕΚ 1315/Β/25-8-2010.

Όσοι λοιπόν δεν διαθέτουν στα καταστήματά τους το παραπάνω βιβλίο αναφοράς θα πρέπει να προμηθευθούν ένα κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ, μεγέθους Α4, το οποίο και θα προσκομίζουν προς θεώρηση στο Δήμο.

Η θεώρηση γίνεται από τον Δήμο ατελώς χωρίς αίτηση στην πρώτη και την τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η Δ.Ο.Υ. η Ταχ/ Δνση και ο αριθμός άδειας λειτουργίας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στον Δήμο κατά τη θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς, είναι:

  1. Φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος
  2. Μία μηδενική ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Επισημαίνεται επίσης ότι η μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου») συνεπάγεται δε πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παρατήματος Α΄ της ΚΥΑ 104720/2010-ΦΕΚ 1315/Β/25-8-2010.

Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της δήλωσης της απώλειας του Βιβλίου στον Δήμο με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86.

Η μη δήλωση της απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς στον Δήμο αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση κατά την διεξαγωγή του ελέγχου.

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Ι. Γαρδικιώτης

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here