Ανακοίνωση σχετικά με την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων

0
ΔΕΥΑΒΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βόρειας Κυνουρίας το προηγούμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσε, με ιδίους πόρους, την κατασκευή 42 ιδιωτικών συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων στην επαρχιακή οδό Τριπόλεως – Παραλίου Άστρους και συγκεκριμένα επί των οδών Β. Δουζένη, Σ. Καλλίτση και Δεληγιάννη, προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια το έργο της ασφαλτόστρωσης από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Σε κάθε ιδιοκτησία κατασκευάστηκε ένα φρεάτιο αποχέτευσης (φρεάτιο προσαρμογής) στο όριο της ρυμοτομικής γραμμής, για την μελλοντική σύνδεση του αντίστοιχου ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων.

Στα πλαίσια της κατασκευής του έργου αυτού αναγνωρίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν ζητήματα τεχνικής φύσεως που αφορούν κυρίως την σύνδεση του  ακινήτου με το φρεάτιο αποχέτευσης. Για το λόγο αυτό κρίνετε σκόπιμο να επισημάνουμε στους ιδιοκτήτες ακίνητων σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουν, κατά την μελλοντική υλοποίηση εργασιών σύνδεσης του ακινήτου τους με το φρεάτιο αποχέτευσης. Συγκεκριμένα:

  • Η εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση των ακινήτων και η σύνδεσή της με το φρεάτιο προσαρμογής (μη περιλαμβανομένου του φρεατίου αλλά μόνο της σύνδεσης-προσαρμογής σ’ αυτό) κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.
  • Το βάθος ροής στο φρεάτιο προσαρμογής κυμαίνεται μεταξύ 80εκ.-120εκ, ανάλογα και με το βάθος στο οποίο διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων.
  • Η ευθύνη αποχέτευσης υπόγειων ή άλλων χαμηλών χώρων και επιφανειών ανήκει στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι, βρίσκονται τόσο χαμηλά, που να μην μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή προς το φρεάτιο προσαρμογής, πρέπει να προβλέπεται μηχανική ανύψωση των λυμάτων, σε στάθμη που να παρέχει ασφαλή δυνατότητα ροής με βαρύτητα προς το δίκτυο αποχέτευσης, πριν το φρεάτιο προσαρμογής. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση δικτύου υπό πίεση στο φρεάτιο προσαρμογής. Η σχετική συνολική δαπάνη για την μηχανική ανύψωση των λυμάτων, βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
  • Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, δεν επιτρέπεται να παρεμβάλλονται βόθροι (στεγανοί ή απορροφητικοί) μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του φρεατίου προσαρμογής.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί προχωράει η διαδικασία για την    δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενων ιδιωτικών συνδέσεων αγωγών ακαθάρτων οικισμών Άστρους, Μελιγούς και Παραλίου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», ύστερα από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης ύψους 1.428.000,00 ευρώ από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Μάλιστα με πρόσφατες αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας (αποφ. 59/2.8.2022) και του Δημοτικού Συμβουλίου (αποφ. 97/2.8.2022) εγκρίθηκε η απαλλαγή των ιδιοκτητών ακινήτων από τη δαπάνη κατασκευής διακλάδωσης αποχέτευσης, που σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό αποχέτευσης το τέλος διακλάδωσης είχε κοστολογηθεί στα 478,76€ ανά παροχή, ένεκα της εκτέλεσης του χρηματοδοτούμενου έργου. Επιπλέον, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου  «Αντικατάσταση τριών καταθλιπτικών αγωγών αποβλήτων στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας», προϋπολογισμού 915.000 ευρώ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η Πρόεδρος

της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

Αναγνωστάκου Χριστίνα

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here