Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Άστρους τις Παρασκευές 17 & 24 Ιουλίου 2020

0

Α)  Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076/11.07.2020), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B’ 2798/11.07.2020 προβλέπονται (άρθρο 2), αναφορικά με τους κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων λαϊκών αγορών, τα ακόλουθα:

1. Για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:

α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

β. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.

2. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων της παρ. 1, μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον ν. 4177/2013 (Α’ 173).

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη λαϊκή αγορά του Άστρους.

Β) Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας θα λάβει μέτρα για το συχνό καθαρισμό των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων, την πλύση και απολύμανση μετά το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και τη διαρκή πληροφόρηση με κάθε μέσο των καταναλωτών για την ανάγκη αποφυγής συνωστισμού.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ I. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here