Ανακοίνωση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

0

         Με αφορμή τα αναφερόμενα για το πρόσωπό μου στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. Παναγιώτης Μαντάς και το οποίο αναρτήθηκε σε ενημερωτικές ιστοσελίδες της Περιφέρειάς μας, εκθέτω τα παρακάτω.

         Ι.- Επί της ανακοινωθείσας διαγραφής μου από την παράταξη του Δημάρχου Παναγιώτη Μαντά.

        Καταρχήν πρέπει να επισημανθεί ότι ουδέποτε κλήθηκα να παραστώ κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Παράταξης του κ. Δημάρχου στις 25.04.2018, ουδέποτε κλήθηκα για να εκθέσω εγγράφως (έστω) τις απόψεις μου επί συγκεκριμένων «κατηγοριών», και πραγματικά αγνοώ, τί πραγματικά συζητήθηκε αναφορικά με το πρόσωπό μου, από τους φερόμενους ως συνεδριάσαντες δημοτικούς συμβούλους της παρατάξεως του κ. Δημάρχου, όπως επίσης μου είναι άγνωστο σε τι ακριβώς συνίσταται το περιεχόμενο των κατηγοριών, τις οποίες μου προσάπτει ο κ. Μαντάς.

         Ακόμα δεν μου έχει γνωστοποιηθεί επισήμως τίποτα, συνεπώς επιφυλάσσομαι, αφού το, εκ μέρους του κ. Δημάρχου, κοινοποιηθέν Δελτίο Τύπου περιέχει γενικόλογες και αβάσιμες κατηγορίες και εν πολλοίς συκοφαντικούς ισχυρισμούς αναφορικά με το πρόσωπό μου.

         Κατηγορούμαι έτσι, κατά την εισήγηση του κ. Μαντά, ότι μεταχειρίζομαι πολιτικές πρακτικές που είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με τους ηθικούς κώδικες και το πολιτικό πνεύμα της παράταξής του (!).

         Όμως, ουδείς πολίτης γνωρίζει (ούτε και εγώ) σε τι ακριβώς αναφέρεται εν προκειμένω ο κ. Μαντάς. Δηλαδή ποιες είναι οι ανήθικες πολιτικές πρακτικές τις οποίες υποτίθεται ότι μεταχειρίστηκα και για τις οποίες κατηγορούμαι; Ποιο θέμα αφορούν;

         Προκαλεί πραγματικά ιδιαιτέρως αλγεινή εντύπωση που ο κος Μαντάς, δεν αισθάνεται την  ανάγκη να πληροφορήσει τους πολίτες που με ψήφισαν για το περιεχόμενο της (γενικόλογης και αόριστης) εν προκειμένω κατηγορίας του, την στιγμή μάλιστα που ομιλεί περί ηθικών κωδίκων και πολιτικού πνεύματος της παράταξής του.

           Κατηγορούμαι επίσης, πάντα κατά την εισήγηση του κ. Μαντά, ότι έχω υπερβεί και την πιο αμβλεία οπτική της διαφορετικότητας (!)

         Ευλόγως όμως ρωτούν οι πολίτες: Τι εννοείτε εν προκειμένω κ. Δήμαρχε; Σε τι συνίσταται η διαφορετικότητα και ποια τα όρια που υπερέβη ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους;

         Κατηγορούμαι ακόμα (από τον κ. Μαντά) ότι όχι μόνο στέκομαι απέναντι στα συλλογικά όργανα σε βασικές θέσεις της παράταξής του, αλλά και ότι στρέφομαι πλέον δικαστικά κατά μελών συλλογικών οργάνων και θεσμικών αντιπροσώπων της παράταξής του στον Δήμο με μοναδικό γνώμονα την προσπάθεια παρακώλυσης της υλοποίησης της πολιτικής της παράταξης.

         Εν προκειμένω προκαταβολικά πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:

         α) Είναι αληθές πράγματι ότι εξαναγκάστηκα εκ των πραγμάτων και την συνείδησή μου, να προβώ σε κατάθεση μηνύσεως ζητώντας την ποινική δίωξη συγκεκριμένων προσώπων στον Δήμο για συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις. Ωστόσο επειδή η διαδικασία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο έρευνας εκ μέρους των Εισαγγελικών Αρχών, επιβάλλεται στο σημείο αυτό να μην επεκταθώ σε λεπτομέρειες.

         β) Θα περιοριστώ μόνο να αναφέρω ότι τα θέματα της μήνυσής μου, αφορούν (κατά την άποψή μου τουλάχιστον) σε σοβαρές παραβάσεις καθήκοντος και ουδόλως σχετίζονται με θέματα προσωπικού μου (ατομικού) συμφέροντος, αλλά τουναντίον με την προάσπιση κοινών αγαθών (δημοσίου συμφέροντος), δηλαδή αγαθών που οι αιρετοί έχουν καθήκον να προστατεύουν (στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί).   

         γ) Η παράβαση καθηκόντων αιρετών κατά την συμμετοχή τους στα όργανα του Δήμου, προφανώς δεν μπορεί να καλύπτεται υπό τον μανδύα «πολιτικών επιλογών», δεν συνιστά (ούτε κατά διάνοια) αποδεκτή πολιτική πρακτική, αλλά συνάμα δεν μπορεί να είναι ανεκτή από κανένα εκ των συναδέλφων τους, ούτε βεβαίως να αξιώνεται και η σχετική συγκάλυψη στα πλαίσια επικαλούμενης (προσχηματικά) «παραταξιακής πειθαρχίας».

        δ) Η πολιτική ηθική στην δράση των δημοτικών παρατάξεων και των μελών τους δεν μπορεί να συνάδει με τυχόν συνειδητή επιλογή μη τήρησης ή  παράκαμψης ή καταστρατήγησης συγκεκριμένων διατάξεων νόμων (και μάλιστα δημόσιας τάξεως κανόνων δικαίου), συνεπώς η όποια ηθικότητα στην δράση μας στον Δήμο αφορά στην τήρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και όχι στην μη τήρησή του.

         ε) Η κατάθεση μηνύσεως εκ μέρους μου εις βάρος αιρετών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (στην οποία και αναφέρεται ο κ. Μαντάς) δεν ήταν ούτε αιφνίδια, ούτε απροειδοποίητη. Η μήνυσή μου κατατέθηκε στην Εισαγγελία τον Νοέμβριο του 2017, ενώ για τα καταγγελλόμενα σ’ αυτήν και τις ευθύνες που ανακύπτουν είχε προσωπικά ενημερωθεί ο ίδιος ο Δήμαρχος κος Μαντάς με προηγηθείσα μακροσκελέστατη σχετική έγγραφη αναφορά μου προς αυτόν τρείς μήνες νωρίτερα, δηλαδή από την 1η Αυγούστου 2017 (χωρίς ωστόσο αυτός να πράξει τα δέοντα).

               Κατηγορούμαι τέλος ότι επιχειρώ (δήθεν) να οδηγήσω σε πισωγύρισμα τον τόπο την στιγμή που έγιναν σημαντικά έργα ή βρίσκονται σε εξέλιξη για το Παράλιο Άστρος.               

                Ωστόσο η μέχρι σήμερα δράση μου δεν δικαιολογεί τους ισχυρισμούς αυτούς, αφού όχι μόνο δεν αντιτάχθηκα, αλλά αντίθετα στήριξα έμπρακτα, τις επιλογές για τα έργα αποκατάστασης και ανάπτυξης του λιμένα στο Παράλιο Άστρος, για την κατασκευή των δικτύων ΒΙΟΚΑ, την καθαριότητα κλπ).

                Συνεπώς δεν αντιλαμβάνομαι πως μπορεί να  συνδέονται τα θέματα της εκτέλεσης έργων υποδομής, με την αξίωση να κωφεύω σε εξόφθαλμες παρανομίες εντός του Παραλίου Άστρους και στην υποβάθμιση της ζωής των κατοίκων του και των επισκεπτών του, για χάρη κάποιων λίγων.

                Δεν γνωρίζω ποιές είναι οι εποχές των καταγγελιών στις οποίες αναφέρεται το δελτίου τύπου που έδωσε ο κ. Δήμαρχος στην δημοσιότητα, αλλά τα θέματα που αφορά η μήνυσή μου δεν είναι ήσσονος σημασίας και ο κος Μαντάς το γνωρίζει αυτό πολύ καλά, όπως και ο συντάκτης των δύο τελευταίων παραγράφων του Δελτίου Τύπου. Γι’ αυτό καλό θα ήταν να αναστοχαστούν αμφότεροι τους χαρακτηρισμούς περί δικομανίας και περί επικίνδυνων χειριστών.

      ΙΙ.- Επί της αιτούμενης από τον Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας παραίτησής μου

      Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που συνοδεύει το Δελτίο Τύπου ο κος Μαντάς ζητά την παραίτησή μου από την θέση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους.

      Πρέπει να ξεκαθαρίσω εν προκειμένω, ότι δεν ήταν στις προθέσεις μου να εγκαταλείψω την θέση μου και τα καθήκοντά μου, ούτε βεβαίως αναζήτησα αφορμές για να επιτύχω μία εύσχημη ή ηχηρή αποχώρησή μου.

       Παράλληλα πρέπει και να επισημάνω ότι ως Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους (εκλεγείς πρώτος σε ψήφους από τους συγχωριανούς μου), προσπαθούσα και προσπαθώ να εκτελέσω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου και δεν αισθάνομαι υποχρεωμένος να ικανοποιήσω προσωπικές επιδιώξεις του Δημάρχου κ. Μαντά, που προφανώς με βλέπει ως εμπόδιο στις προσωπικές του επιλογές για το Παράλιο Άστρος. Τονίζω και πάλι ότι άλλο η πολιτική διαφωνία και άλλο η αντίθεση μου σε παρανομίες (Ας μην συγχέονται).

        Ο κ. Μαντάς εκτός από Δήμαρχος είναι και επικεφαλής της Δημοτικής του Παράταξης. Γνωρίζω ότι διαθέτει θεσμικά τα «όπλα» για να πετύχει την απομάκρυνσή μου από την θέση του Προέδρου. Ας το πράξει. Αυτός έχει την κύρια πολιτική ευθύνη. Ας έχει το θάρρος να την αναλάβει και να την χρεωθεί. Όμως θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες του Δήμου την ουσία της πολιτικής διαφωνίας (αν υπάρχει τέτοια) ή της διαφορετικότητας (όπως την ονομάζει).  

        Προσωπικά δεν πρόκειται να τον διευκολύνω (όπως θα ήθελε) με μια παραίτηση, αποδεχόμενος έτσι τις παραπάνω κατηγορίες του περί ιδιοτέλειας, περί εξυπηρέτησης προσωπικών στρατηγικών και περί πολιτικών πρακτικών ασύμβατων με την παράταξή του μόνο και μόνο επειδή αυτός θέλει να βλέπει τα πράγματα έτσι και να μοιράζει γενικόλογα και αόριστα Δελτίου Τύπου. Ας προχωρήσει λοιπόν επίσημα στην διαγραφή μου τηρώντας την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για να επιτύχει και την απομάκρυνσή μου από τα καθήκοντα του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους.

         Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέρω, ότι είχα πιστέψει στον δημοτικό συνδυασμό του κ. Μαντά και λυπάμαι που αυτός ο συνδυασμός με οράματα θέσεις και προτάσεις, τείνει να απομακρυνθεί από τους στόχους του. Πολύ φοβάμαι ότι η λειτουργία αυτού του συνδυασμού εφεξής θα καθορίζει αρνητικά πιά την πορεία και το μέλλον όχι μόνο του Παραλίου Άστρους αλλά και ολόκληρου του Δήμου.

Παρ. Άστρος Απρίλιος 2018

Νικόλαος Εμμ. Κωνσταντίνου

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ