ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

0

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ενημερώνει τους δημότες του, που τυγχάνουν ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων ότι σύμφωνα με το αρ. 222 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018), ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο, ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

  • Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κανονικά.
  • Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.
  • Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου – παρόχου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους.
  • Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου, ήτοι έως 19-7-2018, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν.
  • Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Ως εκ τούτων παρακαλούνται οι δημότες – κάτοχοι μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, όπως υποβάλλουν την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση περί μη χρήσης του ακινήτου, για την απαλλαγή τους από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος έως 19-1- 2019, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στην Οικονομική Yπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ή να επικοινωνούν με τo τηλέφωνο  2755360135  για την συμπλήρωση της δήλωσης.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Παναγιώτης  Μαντάς

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here