Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου μας

0

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ, για την επιλογή τριμελούς επιτροπής

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (με το ΦΠΑ), με δικαίωμα συμμετοχής φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

Το έργο έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» με κωδικό ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100002 της ΣΑΕ 871 και έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 30-7323.322 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Η επιτροπή της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την διεξαγωγή κληρώσεων ΜηΜΕΔ έτους 2020, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω:

1) Γεώργιο Παπούλια του Κωνσταντίνου – Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ

2) Ευρυβιάδη Πέτρου του Λυκούργου – Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ

Η κλήρωση και η επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή ΜηΜΕΔ, από τον κατάλογο που περιλαμβάνει τα προς κλήρωση μέλη (τεχνικούς υπαλλήλους), σύμφωνα με την αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017)  Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.00 μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr .

Συνημμένα η σχετική ανακοίνωση

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here