Γ.Παπαηλιού:Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Aναθεώρηση του Συντάγματος…& Για το νομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα …»

0
papailiou

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Aναθεώρηση του Συντάγματος της 23.10.2019, με αντικείμενο την αναθεώρηση της διάταξης του άρθρου 101 παρ. 4 του Συντάγματος για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ-μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης Γιώργος Η. Παπαηλιού είπε, μεταξύ των άλλων, τα εξής :

Η συγκεκριμενοποίηση, η εξειδίκευση και η ενίσχυση της συνταγματικής διάταξης του άρθρου 101 παρ. 4 του Συντάγματος για την ιδιαίτερη αντιμετώπιση των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, αναδεικνύει το πρόβλημα   της ορεινής και νησιωτικής Ελλάδας και κατευθύνει τον κοινό νομοθέτη και τη διοίκηση να ασκήσουν θετικές πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, με σκοπό την προαγωγή της περιφερειακής συνοχής.

Είναι γνωστό, ότι στη χώρα μας, εκτός των κοινωνικών ανισοτήτων, υφίστανται και μεγάλες περιφερειακές και βέβαια ενδοπεριφερειακές  ανισότητες, που αποτυπώνονται κυρίως στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Αυτές έχουν ιδιαίτερα χωρικά, δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, λόγω της απόστασης και της δυσχερούς πρόσβασής τους από και προς το κέντρο και τα αστικά κέντρα εν γένει, της δημογραφικής γήρανσης και της επιταχυνόμενης ερημοποίησής τους. Έτσι δεν γίνονται πάντοτε και εύκολα αποδέκτες των γενικών κυβερνητκών πολιτικών και χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση, κατ΄ αρχάς για να επιβιώσουν και στη συνέχεια να παραμείνουν «ζωντανές».  Μέσω δε της μείωσης ή της εξάλειψης των περιφερειακών και ενδοπεριφεριακών ανισοτήτων, μπορεί  εν τέλει να επιτευχθεί  η ολόπλευρη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους, δεδομένου ότι έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία αναδεικνυόμενα, μπορούν  να αποτελέσουν γι΄ αυτές (την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή) την αιχμή της αντίστοιχης στρατηγικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, και η πρόταση για «την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης» στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές επιβάλλει την προσαρμογή της εν ευρεία εννοία «δημόσιας διοίκησης»  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συνθήκες τους. Αυτό  σημαίνει, ότι κρατικές ή άλλες δομές, όχι μόνον πρέπει να «είναι παρούσες» σε αυτές τις περιοχές, αλλά και να είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Βάσει αυτών, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει και την εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων γι΄ αυτές τις περιοχές, όπως επίσης και την παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους που υπηρετούν σ΄ αυτές.

Επομένως, η προς την παραπάνω  κατεύθυνση αναθεώρηση της συνταγματικής διαταξης του άρθρου 101 παρ. 4 του Συντάγματος είναι αναγκαία και δεν αποτελεί «βερμπαλισμό» ή «περιττολογία», όπως ισχυρίζεται η ΝΔ. Μπορεί να γίνει αποδεκτή από την παρούσα αναθεωρητική βουλή, αφού μάλιστα στην πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης  έλαβε 174 ψήφους.

 

Γιώργος Παπαηλιού

Βουλευτής Αρκαδίας-ΣΥΡΙΖΑ

Για το νομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα …»

1) Ο τίτλος του νομοσχεδίου «Επενδύω στην Ελλάδα …» παραπέμπει σε διαφημιστική καμπάνια. Αυτό ανταποκρίνεται στις διακηρυσσόμενες από την κυβέρνηση της ΝΔ επικοινωνιακές επιδιώξεις της, προκειμένου να αποκρύψει την ουσία της πολιτικής της. Παρά ταύτα, αυτή αποτυπώνεται στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου. και δεν είναι άλλη,

-) από τη στήριξη των ολίγων και ισχυρών εις βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας

-) από την ενίσχυση συγκεκριμένων συμφερόντων που εκπροσωπούνται από φίλα προσκείμενους προς τη ΝΔ επιχειρηματικούς ομίλους.

-) από την εκ νέου πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων

2) α) Από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου  απουσιάζουν οι μικρομεσαίοι και πολύ μικροί επιχειρηματίες που αποτελούν τον κορμό της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί που μπορούν να επενδύσουν σε τομείς και κλάδους, μέσω των οποίων αξιοποιούνται  τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, ώστε να αποτελέσουν τα στοιχεία ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος.

Αντ΄ αυτού το νομοσχέδιο ανοίγει την πόρτα, οι επενδύσεις να γίνονται άναρχα, χωρίς κανόνες και αδιαφανώς. Και μάλιστα σε τομείς που δεν συνδέονται με την παραγωγή αλλά με συγκεκριμένα μεγαλοεπιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία υποδεικνύουν και την κατεύθυνση των διευκολύνσεων και ενισχύσεων.

Η ανάπτυξη που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ είναι αυτή των μεγάλων συμφερόντων, που στηρίζεται στην εκμηδένιση του κόστους εργασίας και στην κατάργηση κάθε κανόνα που επιβάλλεται για την προστασία των εργαζομένων, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ.

β) Για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων επιτρέπονται παρεκκλίσεις  από ισχύοντες όρους και περιορισμούς και εν τέλει η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής  άδειας λειτουργίας μεταφέρεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με τ νομοσχέδιο υπάγονται πλέον σε καθεστώς ενισχύσεων οικονομικοί τομείς που εξαιρούνταν προηγουμένως, διότι δεν προσφέρουν παραγωγική υπεραξία, όπως οι ταχυδρομικές ταχυμεταφορικές δραστηριότητες-εταιρείες courier,  η εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων πολύτιμων μετάλλων και μαρμάρου, η άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου όχι  η περαιτέρω επεξεργασία τους, η συνδρομητική τηλεόραση και οι ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές.

Πρόκειται για κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται φίλα προσκείμενοι στην κυβέρνηση επιχειρηματίες και έτσι εξυπηρετούνται συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Στον αντίποδα, δεν ενισχύονται δράσεις που αφορούν την τεχνολογική και καινοτομική αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

γ) Η έναρξη και η ολοκλήρωση της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για την καταβολή ενίσχυσης γίνεται χωρίς εξέταση του αιτήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μάλιστα ο έλεγχος θα είναι μόνον δειγματοληπτικός και οι βεβαιώσεις υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου θα υποβάλλονται  από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες θα επιλέγονται από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.

3) Μετά την υποβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, μετά την κατάργηση της αιτιολογημένης απόλυσης και της προστασίας των εργαζομένων σε εργολαβίες,

μέσω του νομοσχεδίου,

-) αποψιλώνεται εκ νέου το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με την κατάργηση των αρχών της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας. Με την εισαγωγή πολλαπλών δυνατοτήτων εξαίρεσης θα μπορεί οποιαδήποτε επιχείρηση επικαλούμενη οικονομική δυσπραγία να εξαιρείται από την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, με συνέπεια να μειώνονται οι μισθοί, να μη αναγνωρίζονται βασικά εργασιακά δικαιώματα και να ασκείται πολιτική αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι άλλων επιχειρήσεων

-) χορηγείται η δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό Εργασίας, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, να μη προβαίνει σε επέκταση κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, παρά το γεγονός ότι αυτές καλύπτουν  το 51 % των εργαζομένων του κλάδου

-) περιστέλλεται δραστικά-ακυρώνεται το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής των εργαζομένων στη διαιτησία, αφού πλέον νομοθετούνται πολύ αυστηρές προϋποθέσεις προσφυγής.

Το νομοσχέδιο επαναφέρει τις εργασιακές σχέσεις στην εποχή του δευτέρου μνημονίου, στις ιδεοληπτικές απόψεις του ΔΝΤ, που είναι και απόψεις της ΝΔ. Αυτές οι απόψεις οδηγούν στην  ανατροπή των συλλογικών εργασιακών σχέσεων και την επαναφορά των σχέσεων εργοδότη και εργαζομένων σε ατομικό επίπεδο.

Η προσέγγιση της ΝΔ συνίσταται στη νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία, ότι, αν μειωθούν οι μισθοί θα επέλθει δυναμική ανάπτυξη και θα μειωθεί η ανεργία. Μία συνταγή η οποία, εκτός του ότι έχει αρνητικές  κοινωνικές  συνέπειες για τους εργαζόμενους, απέτυχε παταγωδώς και όταν εφαρμόστηκε στη χώρα την εποχή των μνημονίων.

4) Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποκαλύπτεται ανάγλυφα η ουσία της πολιτικής της ΝΔ, την οποία, ούτε η αρτιότερη επικοινωνιακή διαχείριση, ούτε η μονοφωνία των μέσων ενημέρωσης, μπορούν  να αποκρύψουν.

Κατεδαφίζεται ό,τι έχει απομείνει από το κοινωνικό κράτος, και δημιουργείται ένα πλαίσιο κανόνων σε όλα τα πεδία (εργασιακό, επιχειρηματικό, περιβαλλοντικό, πολιτισμού κλπ), μέσω του οποίου ενισχύονται οι ανισότητες. Για τους πολλούς και τους αδύναμους το περιθώριο και ο Καιάδας. Για τους ολίγους και ισχυρούς οι πόροι. Εξάλλου ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει πει, ότι δεν τρέφει αυταπάτες, μια κοινωνία χωρίς ανισότητες αντιτίθεται στην ανθρώπινη φύση.

(Περίληψη σχεδίου ομιλίας στην ολομέλεια της Βουλής που δεν έγινε λόγω εξάντλησης του χρόνου της συνεδρίασης)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here