Γ. Παπαηλιού, κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό έτους 2018…

0

Ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής (12.12.2017) για τον προϋπολογισμό έτους 2018, μεταξύ των άλλων, είπε :

Το 2018 είναι το έτος, που θα σηματοδοτήσει την  έξοδο της χώρας από μια μακρά περίοδο προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και την είσοδό της σε μία περίοδο οικονομικής ανάταξης.

Ο προϋπολογισμός του 2018 είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός των μνημονίων, αφού προβλέπεται η έξοδος της χώρας από αυτά τον Αύγουστο 2018.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, έπρεπε να γίνουν όλα τα αναγκαία βήματα εντός του έτους 2017, όπως η ολοκλήρωση της δεύτερης και η διαφαινόμενη ολοκλήρωση της τρίτης  αξιολόγησης, η δοκιμαστική έξοδος στις αγορές, και, εντός του 2018, να ακολουθήσει η αναδιάρθρωση του χρέους, ώστε να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητά του.

Παρά την επίμονη καταστροφολογία της αντιπολίτευσης και τον ορυμαγδό ψευδολογίας και προπαγάνδας από τα μ.μ.ε. ιδιοκτησίας ισχυρών οικονομικών παραγόντων, η οικονομία, το τελευταίο  χρονικό διάστημα,  εισήλθε σε τροχιά ανάκαμψης, δημιουργώντας προοπτική, ώστε αυτή η ανάκαμψη να επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια και να μετασχηματισθεί σε ανάπτυξη. Όλοι οι οικονομικοί δείκτες καταγράφουν τη σταθερή προς τα άνω δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία ενισχύεται σταδιακά.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω δημοσιονομικής και οικονομικής  προόδου, τον Σεπτέμβριο  2017,  η ΕΕ αποφάσισε ένα χρόνο νωρίτερα του αναμενομένου, την έξοδο της Ελλάδας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στην οποία είχε τεθεί από τον εκτροχιασμό του το 2010.

Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι το έτος 2018 να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και να έχουν τερματιστεί  η ασφυκτική επιτροπεία και η πολιτική λιτότητας. Και σε αυτό το πλαίσιο προτεραιότητες αποτελούν η  κάλυψη-εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας, η βελτίωση της διάρθρωσης της οικονομίας και η περαιτέρω διασφάλιση και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Αυτά θα υλοποιηθούν :

α) με στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις, που θα αξιοποιούν το δημοσιονομικό χώρο τον οποίο δημιουργεί η οικονομική μεγέθυνση

β) με δημόσιες επενδύσεις

γ) με την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων

δ) με ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και

ε) με κοινωνικές δαπάνες

Εκτός της επούλωσης των κοινωνικών πληγών και της οικοδόμησης των βάσεων για τη μετα-μνημονιακή Ελλάδα, πρέπει να  δημιουργηθούν οι οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την υπέρβαση όχι μόνο των μνημονίων, αλλά και της κρίσης και του χρεοκοπημένου μοντέλου του παρελθόντος που οδήγησε τη χώρα σε αυτήν.

Το νέο υπόδειγμα που προωθείται είναι αυτό της κοινωνικά δίκαιης παραγωγικής ανασυγκρότησης, που στηρίζεται στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, τα οποία πρέπει να μετασχηματισθούν σε συγκεκριμένες πολιτικές (αναπτυξιακές αιχμές) σε όλους τους τομείς της οικονομίας και μάλιστα συνδυαστικά.

Για τη διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης ανάκαμψης, σημαντικός είναι ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες στηρίζονται σε τρείς πυλώνες :

Στον πυλώνα διαφύλαξης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, στο πλαίσιο της οποίας κορυφαίο ζήτημα προς επίλυση είναι αυτό των μη εξυπηρετούμενων-«κόκκινων» δανείων

Στον πυλώνα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, των επενδύσεων και της ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνονται η κατάρτιση μιάς ολοκληρωμένης μεσοπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης, η αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, το νέο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού και αδειοδότησης επιχειρήσεων  και μια σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας,

Στην επανάκτηση της εργασίας και την ανάδειξή της σε κατά το δυνατόν ισότιμο παράγοντα με την επιχείρηση. Οι συνθήκες ζούγκλας που επικρατούν στην αγορά εργασίας επιτάσσουν τη βαθμιαία αντιστροφή της κατάστασης, ώστε αυτή να επανέλθει σε στοιχειωδώς ανεκτά, κανονικά πλαίσια. Η αποκατάσταση της συλλογικής αυτονομίας με τη λήξη του προγράμματος αλλά και η ρύθμιση ζητημάτων της εργασιακής καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι (ενδεικτικά ο Ν. 4488/2017) αποτελούν στοιχεία αυτής της σταδιακής επανόδου. Και βέβαια η άσκηση πολιτικών για την  αντιμετώπιση της ανεργίας, η μείωση της οποίας είναι μεν παρούσα, όχι όμως στο βαθμό που θα θέλαμε.

Στον πυλώνα του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, για τον οποίον έχουν θεσμοθετηθεί δράσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του διοικητικού μηχανισμού αλλά και του δικαστικού συστήματος, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη λειτουργική αυτονομία βασικών θεσμικών οργάνων.

Επιπλέον παράγοντες που αναμένεται να υποστηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη μέσω θετικών σημάτων στην αγορά είναι :

Η πρόοδος στην υλοποίηση του οδικού χάρτη για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους,

Ο σχεδιασμός για τη δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας και

Η δημιουργία ενός σημαντικού ταμειακού αποθέματος που θα υποστηρίξει την αξιόπιστη επιστροφή της χώρας στις διεθνείς χρηματαγορές.

Η  αναπτυξιακή  διάσταση του προϋπολογισμού αποτυπώνεται

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, του οποίου το εθνικό σκέλος παραμένει στο ύψος του 1 δις ευρώ,

στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ τα έτη 2016 και το 2017, που φέρουν την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ

και στο  νέο Αναπτυξιακό Νόμο, που έχει προσανατολισμό προς συγκεκριμένους κρίσιμους τομείς της οικονομίας, την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων συνδυαστικά με τη μεταποίησή τους ώστε να αποκτήσουν υπεραξία,  την αγροδιατροφή, την παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών, τη βιομηχανία κλπ, στηρίζεται στην έρευνα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και απευθύνεται στη μικρομεσαία επιχείρηση και όχι στους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες, όπως γίνονταν μέχρι τώρα. Επιπλέον δε, στα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας υπάρχει «ρήτρα εργασίας», δηλαδή  πριμοδοτούνται  περισσότερο οι επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Η έξοδος στις αγορές, η ολοκλήρωση του προγράμματος, είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκής προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας από τη κρίση. Όμως θα είναι ένας σημαντικός σταθμός. Θα κλείσει ο κύκλος μιας χαμένης δεκαετίας, οι πολίτες και η κοινωνία θα «ανασάνουν» και η Ελλάδα θα μπορέσει να λειτουργήσει ως ισότιμο και ενεργό μέλος της ΕΕ. Ο σταθμός αυτός όμως δεν θα είναι το τέλος, αλλά ένα «ξέφωτο», η αξιοποίηση του οποίου θα επιτρέψει στη χώρα να υπερβεί οριστικά την κρίση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Τόσο οι εισηγητές, όσο και οι ομιλητές-βουλευτές της αντιπολίτευσης επανέλαβαν, υιοθετώντας τον ορυμαγδό προπαγάνδας των συστημικών μ.μ.ε.   Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η κατάθεση και ανάδειξη ψευδών ειδήσεων και αναφορών που, χωρίς αιδώ, αναπαράγονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Προφανώς αυτό γίνεται για τον αποπροσανατολισμό του ελληνικού λαού,

από τα αίτια της ελληνικής χρεοκοπίας

από τις λίστες των καταθέσεων σε παραδεισένιους προορισμούς,

από τα εσωτερικά προβλήματα αυτών των κομμάτων

και εν τέλει από τη σκληρή νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση που αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής της ΝΔ και που σημαίνει συνέχιση της πολιτικής λιτότητας και του μαρασμού της ελληνικής οικονομίας.

Η διαφορά της πολιτικής μας από τη δική σας πολιτικής φαίνεται και θα φανεί ακόμη περισσότερο μετά τον τερματισμό της αυστηρής επιτροπείας, όταν αυτή (η δική μας πολιτική) θα αρχίσει να εκτυλίσσεται. Βέβαια στο πλαίσιο των δεδομένων συνθηκών της ΕΕ και μιάς χώρας, όπως η δική μας, που πριν από λίγο θα έχει εξέλθει από τα μνημόνια.

Αυτό σας τρομάζει και σας έχει οδηγήσει σε σύγχυση : Το ξεχείλωμα της αριστερής παρένθεσης και η διάψευση του ενός αφηγήματός σας μετά το άλλο.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here