Γ.Παπαηλιού:  Στο 1ο συνέδριο «Γεωργία 4.0» της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Αρκαδίας…

0

Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Η. Παπαηλιού  χαιρετίζοντας το 1ο συνέδριο «Γεωργία 4.0» της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Αρκαδίας είπε, μεταξύ των άλλων, τα εξής :

Μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια τον Αύγουστο 2018, έχει τεθεί το ζήτημα της κατεύθυνσης της οικονομίας (της οικονομικής πολιτικής) και το ζήτημα του περιεχομένου της ανάπτυξης. Δηλαδή, ποιοί τομείς και κλάδοι θα επιλεγούν, ώστε, μέσω της θεσμικής στήριξης και της οικονομικής  ενίσχυσής τους, να αποτελέσουν τους πυλώνες της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βάσει και των συμπερασμάτων των περιφερειακών συνεδρίων, αυτών και του περιφερειακού συνεδρίου Πελοποννήσου, είχε καταρτίσει το σχέδιο «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής», με την οποία προωθείτο η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάστασή της σηματοδοτώντας μ΄ αυτό τον τρόπο τη μετάβαση σε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της αναπτυξιακής πολιτικής, στο πλαίσιο ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος.

Η αγροτική παραγωγή και η κτηνοτροφία συνδυαστικά με τη μεταποίηση των ποιοτικών αγροτικών τοπικών προϊόντων  και την παροχή θεματικών τουριστικών υπηρεσιών  είναι τομείς στους οποίους η Αρκαδία και η Πελοπόννησος διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, λόγω κλιματολογικών και εδαφολογικών συνθηκών, ιστορίας και παραδόσεων αντίστοιχα.

Ο αγροτοδιατροφικός τομέας μπορεί να αναπτυχθεί.

Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, ώστε να πραγματοποιηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του πρωτογενούς τομέα.  Ειδικότερα, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σε πρώτη φάση,  έχει θεσμοθετηθεί  μια εθνική δημόσια υποδομή συλλογής δεδομένων από επίγειους σταθμούς για  τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, την ποιότητα του  εδάφους και  του νερού,  τις ανάγκες των καλλιεργειών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κ.α.

Σκοπός της τεχνολογικής πλατφόρμας συλλογής δεδομένων είναι,  να καταστεί  αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο το έργο του αγρότη, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να αυξηθεί η απόδοση των καλλιεργειών και ευρύτερα να προστατευθούν οι φυσικοί πόροι, από τους οποίους εξαρτάται  η γεωργική παραγωγή και η ασφάλεια των τροφίμων.

.

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here