Γ.Σ για το έλλειμμα 1,3 εκ. ευρώ στην “Πελοπόννησος” Α.Ε. αποφάσισε το Δ.Σ. της εταιρείας & Άλλα νέα…

0
Γενική Συνέλευση μέσα στον Οκτώβριο για το έλλειμμα 1,3 εκ. ευρώ στην “Πελοπόννησος” Α.Ε. αποφάσισε το Δ.Σ. της εταιρείας

Posted: 05 Oct 2020 09:59 AM PDT

Τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της “Πελοπόννησος” Α.Ε. ενέκρινε το Δ.Σ. της εταιρείας, που συνεδρίασε το μεσημέρι σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στην Τρίπολη, υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συναίνεσε στην πρόταση των -διενεργούντων τους ελέγχους τα τελευταία 6 χρόνια- ορκωτών λογιστών, οι οποίοι διαπιστώνοντας έλλειμμα 1,3 εκατομμυρίων ευρώ ενημέρωσαν το Δ.Σ. ότι “οφείλει να συγκαλέσει άμεσα Γενική Συνέλευση της Εταιρείας προκειμένου να αποφασιστεί, είτε η λύση της Εταιρείας, είτε η λήψη κατάλληλων μέτρων”.

Χαρακτηριστικά, στην εισήγησή του προς το Δ.Σ. της “Πελοπόννησος” Α.Ε. ο εκπρόσωπος των ορκωτών λογιστών σημειώνει, μεταξύ άλλων:

“Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 119 παρ 4 του Ν 4548/2018 (…)

Υπό την ιδιότητά μου ως τακτικός ορκωτός λογιστής της Εταιρείας (…) ενημερώνω το Δ.Σ. της Εταιρείας ότι οφείλει να συγκαλέσει άμεσα Γενική Συνέλευση της Εταιρείας προκειμένου να αποφασιστεί, είτε η λύση της Εταιρείας, είτε η λήψη κατάλληλων μέτρων”.

Η γενική συνέλευση θα συγκληθεί μέσα στις επόμενες 20 ημέρες του τρέχοντα Οκτωβρίου, προκειμένου να λάβει αποφάσεις ως προς την κάλυψη του ελλείμματος.

Παράλληλα, έγινε γνωστό σήμερα ότι αναμένεται και το πόρισμα από την Αρχή Διαφάνειας σχετικά με την “Πελοπόννησος” Α.Ε.

Σε δημόσια διαβούλευση το ΣΔΑΜ στη μεταλιγνιτική εποχή για τις περιοχές Μεγαλόπολης και Δυτικής Μακεδονίας

Posted: 05 Oct 2020 09:57 AM PDT

Σε δημόσια διαβούλευση, στην ιστοσελίδα opengov.gr (http://www.opengov.gr/minenv/?p=11202), δόθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ΣΔΑΜ (Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης / masterplan) των λιγνιτικών περιοχών της Μεγαλόπολης και της Δυτικής Μακεδονίας.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 του ερχόμενου Νοεμβρίου, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, στην οποία προστίθεται πως το ΣΔΑΜ “εδράζεται σε πέντε πυλώνες ανάπτυξης (καθαρή ενέργεια, βιομηχανία, βιοτεχνία και εμπόριο, έξυπνη αγροτική παραγωγή, βιώσιμος τουρισμός, τεχνολογία και εκπαίδευση), που εναρμονίζονται με τους στόχους πολιτικής της Ε.Ε. για μία εξυπνότερη, πιο πράσινη, πιο συνδεδεμένη και πιο κοινωνική Ευρώπη. Κύρια προτεραιότητά του είναι η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων στις λιγνιτικές περιοχές και η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας που θα υπερκαλύψουν αυτές που θα χαθούν λόγω της απολιγνιτοποίησης”.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμα πως “το τελικό masterplan -που θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο- θα αποτελέσει τη βάση για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης 2021-2027 (που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του νέου ΕΣΠΑ) στο οποίο θα εξειδικεύονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στις λιγνιτικές περιοχές.

Παράλληλα, προετοιμάζεται σχέδιο νόμου με στόχο την ταχεία υλοποίηση του masterplan που θα συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις που θα διασφαλίζουν την ουσιαστική εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών. Θα παρουσιάζονται επίσης τα κίνητρα που θα θεσπίσει η χώρα μετά την έγκριση από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, η πρόταση που τελεί υπό επεξεργασία προκειμένου να τεθεί προς έγκριση από τα αρμόδια θεσμικά όργανα (εθνικά και ευρωπαϊκά) προβλέπει τα εξής:

-Για τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και Τρίπολης εκτιμάται πως, όσον αφορά τα κίνητρα για την υλοποίηση νέων επενδύσεων το συνολικό ύψος της ενίσχυσης χρειάζεται να αυξηθεί σε 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές.

-Για τις λοιπές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, η πρόταση είναι να προβλεφθεί μέγιστη ενίσχυση της τάξης του 40% για μεγάλες επιχειρήσεις, 50% για μεσαίες και 60% για μικρές.

Μέσα από τα προτεινόμενα κίνητρα θα δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό όλες οι διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των τριών πυλώνων του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, InvestEU, δανειακή διευκόλυνση δημόσιου τομέα), καθώς και των υπόλοιπων πηγών, εγχώριων και ευρωπαϊκών”.

Την πλήρη ανακοίνωση του υπουργείου, στην οποία παρατίθενται και όλοι οι σύνδεσμοι με το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, μπορείτε να δείτε εδώ:

http://www.ypeka.gr/el-gr/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/ID/948/–masterplan-

Τα έργα ανασυγκρότησης στην πυρόπληκτη Κορινθία ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή

Posted: 05 Oct 2020 09:54 AM PDT

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε στη συνεδρίασή της, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, τα πρακτικά του οργάνου διαπραγμάτευσης για τα έργα ανασυγκρότησης της πυρόπληκτης περιοχής της ανατολικής Κορινθίας, συνολικού προϋπολογισμού 3.250.000 ευρώ.

Ειδικότερα, τα εν λόγω έργα αφορούν, α) την με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ αποκατάσταση τεχνικών έργων και τον καθαρισμό κοίτης και πρανών σε υδατορέματα για την αντιπλημμυρική προστασία και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην περιοχή των Αθικίων που επλήγη από την πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου, β) την με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ επίσης  αποκατάσταση τεχνικών έργων και τον καθαρισμό κοίτης και πρανών σε υδατορέματα για την αντιπλημμυρική προστασία και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην περιοχή Γαλατακίου, Ξυλοκέριζας, Αγίου Ιωάννη και Σοφικού που επλήγησαν από την πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου και γ) την με προϋπολογισμό 1.250.000 ευρώ αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Κορινθίων από την πιο πάνω πυρκαγιά.

Στην ίδια, σημερινή συνεδρίασή της, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου βελτίωσης και συντήρησης του γηπέδου των Αγίων Θεοδώρων, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Τέλος, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ενέκρινε την δωρεάν παραχώρηση, κατά χρήση, οικοπέδου στην Τρίπολη ιδιοκτησίας Περιφέρειας Πελοποννήσου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την ανέγερση εκεί του Περιφερειακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ).

Συνάντηση στο Λεωνίδιο για το καταδυτικό και αναρριχητικό πάρκο – Ενημέρωση δημάρχων και Επιμελητηρίων για τις “Εβδομάδες Προβολής”

Posted: 05 Oct 2020 09:52 AM PDT

Το Λεωνίδιο επισκέφθηκε την περασμένη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Αννα Καλογεροπούλου.

Η αντιπεριφερειάρχης, μαζί με συνεργάτη της, είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας Χαράλαμπο Λυσίκατο στην οποία τέθηκε το πλαίσιο προβολής και ανάδειξης του καταδυτικού πάρκου και του αναρριχητικού ως θεματικών μορφών τουρισμού, οι οποίες προσελκύουν πληθώρα επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Συζητήθηκαν επίσης και τα σημαντικά φεστιβάλ, όπως το “Μελιτζάzz” στο Λεωνίδιο και το πολιτιστικό φεστιβάλ “Παρατυρό” στον Τυρό.

Παράλληλα, η αντιπεριφερειάρχης ξεναγήθηκε στη μόνιμη έκθεση ιστορίας και αγροτικών προϊόντων που φιλοξενείται εντός του δημαρχείου, ενώ επισκέφθηκε επίσης τον πολυχώρο “Φάμπρικα Πολιτισμού”, παλιά αρχοντικά της περιοχής, όπως και τον Πύργο Τσακαλιώτη.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Στο μεταξύ, σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Αννα Καλογεροπούλου και η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης του Τμήματος Τουρισμού Κανέλα Καράμπελα είχαν συνάντηση με δημάρχους, αντιδημάρχους, προέδρους και εκπροσώπους των Επιμελητηρίων στο πλαίσιο της οργάνωσης “εβδομάδων προβολής” των προϊόντων μεσογειακής διατροφής, καθώς και του πολιτιστικού αποθέματος και των τουριστικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στη συνάντηση παρών ήταν και ο επιχειρηματίας Παύλος Ευμορφίδης, ιδιοκτήτης της διεθνους εταιρείας Cocomat, ο οποίος προτίθεται να φιλοξενήσει τις εβδομάδες προβολής στα καταστήματά του ανά την Ευρώπη που βρίσκονται στα πιο κεντρικά σημεία μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων όπως το Βερολίνο, το Ντίσελντορφ, το Αμστερνταμ και η Βαρκελώνη.

Στις εβδομάδες προβολής μπορούν να φιλοξενηθούν Πελοποννήσιοι παραγωγοί, τυποποιητές, επιχειρηματίες τουρισμού, καθώς και start up επιχειρήσεις.

Οπως χαρακτηριστικά σημείωσε η αντιπεριφερειάρχης, “αθροίζοντας δυνάμεις στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας και λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως οι διεθνείς εκθέσεις θα είναι φέτος ανύπαρκτες -ή πολύ περιορισμένες-, η υιοθέτηση νέων πρακτικών και εναλλακτικών ενεργειών εξωστρέφειας (πέραν από τις διαδικτυακές εκθέσεις, που ενδείκνυνται κυρίως για προβολή των υπηρεσιών και όχι τόσο των προϊόντων) μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες προβολής, παρουσίασης και επικοινωνίας των πελοποννησιακών προϊόντων και κατ’ επέκταση του πολιτισμού μας και γαστρονομικού μας πλούτου”.

Ζώνες επιτήρησης και προστασίας από τον καταρροϊκό πυρετό

Posted: 05 Oct 2020 09:44 AM PDT

Στον ορισμό ζωνών επιτήρησης και προστασίας για καταρροϊκό πυρετό προέβη η Περιφέρεια Πελοποννήσου με σχετικές αποφάσειςπου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, μετά από τον εντοπισμό κρουσμάτων της εν λόγω ζωονόσου σε περιοχή της Π.Ε. Λακωνίας.

Οι εν λόγω αποφάσεις είναι αναρτημένες στην Διαύγεια και μπορείτε να τις δείτε εδώ:

α) Απόφαση ορισμού ζώνης επιτήρησης

Απόφαση 9ΦΦ27Λ1-Λ0Λ

και στον σύνδεσμο

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A6%CE%A627%CE%9B1-%CE%9B0%CE%9B

β) Απόφαση ορισμού ζώνης προστασίας

 Απόφαση ΩΓΤ07Λ1-ΚΙ0

και στον σύνδεσμο

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%93%CE%A407%CE%9B1-%CE%9A%CE%990

Σύμφωνη γνώμη του περιφερειάρχη Π. Νίκα για αποδέσμευση υπαλλήλου από την Π.Ε. Μεσσηνίας

Posted: 05 Oct 2020 09:41 AM PDT

Με τη σύμφωνη γνώμη του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα αποδεσμεύτηκε ο επόπτης δημόσιας υγείας Δημήτρης Λαμπρόπουλος από τα καθήκοντά του στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Η εν λόγω αποδέσμευση αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου ο Δ. Λαμπρόπουλος να αναλάβει καθήκοντα ως αναπληρωτής διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, με αρμοδιότητα την αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Κυπαρισσίας.

Αυτοψία σε έργα στον Δήμο Γορτυνίας

Posted: 05 Oct 2020 09:40 AM PDT

Εργα στην περιοχή του Δήμου Γορτυνίας επισκέφθηκε το περασμένο Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Χρήστος Λαμπρόπουλος, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Στάθη Κούλη και άλλα στελέχη του δήμου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης επιθεωρήθηκαν εκτελούμενα έργα οδοποιίας, ενώ έγιναν αυτοψίες και σε περιοχές του δήμου στις οποίες προγραμματίζονται νέα έργα.

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την προγραμματική σύμβαση αναφορικά με τη μελέτη του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης

Posted: 05 Oct 2020 09:38 AM PDT

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα συγκροτήθηκε η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την μελέτη του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης.

Η εν λόγω σύμβαση έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας, του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ΠΤΑ)της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το πιο πάνω έργο, προϋπολογισμού 2.750.000 ευρώ.

Την επιτροπή αποτελούν οι εξής

α) Ανδρέας Τσουκαλάς αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και µέλος του Δ.Σ. του ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, µε αναπληρωτή τον Φώτη Κολοβέντη επίσης µέλος του Δ.Σ. του ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου

β) Θεόδωρος Βερούτης αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, µε αναπληρωτή τον αντιπεριφερειάρχη Εγγείων Βελτιώσεων Νίκωνα Τζινιέρη

γ) Παναγιώτης Παναγάκης πολιτικός μηχανικός αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Λακωνίας, µε αναπληρωτή τον επίσης πολιτικό μηχανικό Αγγελο Πλειώτα υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης

δ) Αμαλία Ανδρουλιδάκη προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Εργων (ΠΕ Μηχανικών), µε αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Φρισήρα προϊστάμενο της

Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Εργων Μουσείων και Πολιτιστικών

Κτηρίων (ΠΕ Μηχανικών)

ε) Αναστασία Λαζαρίδου προϊσταμένη της ΔΑΜΙΕΕΠ (ΠΕ

Αρχαιολόγων), µε αναπληρώτρια την Ελευθερία Δούμα προϊσταμένη του Τµήµατος Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών της

ΔΑΜΕΕΠ (ΠΕ Αρχαιολόγων).

στ) Ευαγγελία Πάντου προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΠΕ Αρχαιολόγων), µε αναπληρώτρια την Μαρία Τσούλη προϊσταμένη του Τµήµατος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ΕΦΑ Λακωνίας (ΠΕ Αρχαιολόγων)

ζ) Κωνσταντίνα Ντουβή προϊσταμένη του Τµήµατος Τεχνικών Εργων της

ΕΦΑ Λακωνίας (ΠΕ Μηχανικών), µε αναπληρώτρια την Αφροδίτη Μαλτέζου υπάλληλο της ΕΦΑ Λακωνίας (ΠΕ Αρχαιολόγων).

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται εκ προοιµίου ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, δηλαδή ο αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος Βερούτης.

Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 06-10-2020

Posted: 05 Oct 2020 04:20 AM PDT

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει  ότι:

Την Τρίτη 06/10/2020 θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός Δακοκτονίας στις παρακάτω τοπικές κοινότητες:….

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here