Δείτε τα δύο θέματα εκτός Η.Δ ,καθώς και τα άλλα θέματα από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…

0

Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ,συζητήθηκαν δύο Θέματα εκτός Η.Δ. Το ένα αφορούσε την κατανομή ποσού  για την λειτουργία των σχολείων Α&Β εκπαίδευσης & το άλλο,την κατανομή ποσού,για την  Πολιτική προστασία του δήμου μας,για το έτος 2019.

Επιμέλεια-Παρουσίαση- Ρεπορτάζ: Φώτης Τζιβελόπουλος-Team Promo Kynouria -Κοιν.Σ.Επ

Δείτε την συζήτηση για την κατανομή ποσού  για την λειτουργία των σχολείων,τα ερωτήματα και την ψήφιση.

Δείτε την εισήγηση της πολιτικής προστασίας από τον αντιδήμαρχο κ.Δ.Γκαύρο-ερωτήματα δ/σ…

Απάντηση δημάρχου… διευκρινήσεις αντιδημάρχου κ.Δ.Γκαύρου ,διάλογοι δ/σ κ.κ Α.Καμπύλη,Ι.Γιοβά ,Ι.Χονδρολέου και μ. Σκανζού…

Δείτε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Αποδοχή της υπ’ αριθμό 5/2019 μελέτης του έργου «Ανακαίνιση διατηρητέου κτηρίου
για τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου στην Τοπική Κοινότητα Πλατάνου», για υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Αποδοχή της υπ’ αριθμό 6/2019 μελέτης του έργου με τίτλο «Αγροτική οδοποιία
Τοπικής Κοινότητας Ξηροπηγάδου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

Εκκίνηση της διαδικασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στο Αρκαδικό Χωριό.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Κατάθεση πάγιας προκαταβολής Δημοτικής και Τοπικών Κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Αποδοχή επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών Ι.Κ.Α. των απασχολούμενων ανέργων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας με το
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 8μηνης διάρκειας (Πρόσκληση 8/2018 Ο.Α.Ε.Δ.)
και αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here