Δείτε την απόφαση του Δ.Σ του Δήμου μας, για την έκτακτη στήριξη του τομέα ελαιολάδου

0

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω :

Να ζητήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) :
Α. Στα πλαίσια του μέτρου 21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που
πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» για την στήριξη του τομέα
ελαιολάδου με 126.000.000,00€ :

1. Την παράταση της ορισθείσας προθεσμίας για τη υποβολή των σχετικών αιτήσεων των
δικαιούμενων και ωφελούμενων ελαιοπαραγωγών.

2. Την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Υπουργείου και του ηλεκτρονικού συστήματος με
σκοπό την άμεση ένταξη, ολοκλήρωση και διεκπεραίωση των αιτήσεων για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των ελαιοπαραγωγών και των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

Β. Την εφαρμογή νέου μέτρου στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020, με το οποίο :
1. Να ενταχθούν στο νέο μέτρο και να στηριχθούν οικονομικά και οι ετεροεπαγγελματίες
ελαιοκαλλιεργητές του τόπου μας ως πληττόμενοι από τις επιπτώσεις της πανδημίας
COVID-19.
2. Να ενταχθούν στο νέο μέτρο και να στηριχθούν οικονομικά οι ελαιοπαραγωγοί ΟΛΩΝ
των επιτραπέζιων ποικιλιών ελιάς του τόπου μας και συγκεριμένα οι παραγωγοί ελιάς
τύπου Καλαμών, Γαϊδουροελιάς ή χοντροελιάς Δολιανών.

Γ. Να αποσταλεί η παρούσα απόφαση με σχετικό αίτημα από το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 168/2020

δετέ εδώ την συνεδρίαση του Δ.Σ

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here