Δείτε τις παραλίες που θα δημοπρατηθούν για καντίνες στον Δήμο μας

0

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ αποφασίστηκε σε ποιες παραλίες θα δημοπρατηθούν καντίνες….

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού
και παραλίας σε τρίτους κατόπιν δημοπρασίας, για την εγκατάσταση τροχήλατων
καντινών – αυτοκινούμενων ή μη – και για την άσκηση δραστηριοτήτων που θα
εξυπηρετούν τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού είδε την εισήγηση,
αποφασίζει τα παρακάτω :
Α) ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους,
κατόπιν δημοπρασίας, για την εγκατάσταση τροχήλατων καντινών – αυτοκινούμενων ή
μη – και για την άσκηση δραστηριοτήτων που θα εξυπηρετούν τους λουόμενους και την
αναψυχή του κοινού, σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω Κ.Υ.Α.
 Καθορίζει τους χώρους για την εγκατάσταση τροχήλατων καντινών – αυτοκινούμενων ή
μη – και για την άσκηση δραστηριοτήτων που θα εξυπηρετούν τους λουόμενους και την
αναψυχή του κοινού, οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους, κατόπιν δημοπρασίας,
όπως παρακάτω :
1. Για το χώρο στη θέση «ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ» Κοινότητας Παραλίου Άστρους :
α) Τμήμα έκτασης 500 τ.μ., για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή
αναψυχής του κοινού.
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας.
2. Για το χώρο στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ ΘΕΣΗ Β’» Κοινότητας Άστρους :
α) Τμήμα έκτασης 500 τ.μ., για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή
αναψυχής του κοινού.
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας.
3. Για το χώρο στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ ΘΕΣΗ Γ΄» Κοινότητας Άστρους :
10
α) Τμήμα έκτασης 500 τ.μ., για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή
αναψυχής του κοινού.
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας.
4. Για το χώρο στη θέση «ΠΟΡΤΕΣ» Κοινότητας Μελιγούς :
α) Τμήμα έκτασης 500 τ.μ., για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή
αναψυχής του κοινού.
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας.
5. Για το χώρο στη θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» Κοινότητας Ξηροπηγάδου :
α) Τμήμα έκτασης 300 τ.μ., για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή
αναψυχής του κοινού.
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας.
6. Για το χώρο στη θέση «ΠΑΛΙΟΧΑΝΟ» Κοινότητας Βερβένων :
α) Τμήμα έκτασης 300 τ.μ., για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή
αναψυχής του κοινού.
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας.
7. Για το χώρο στη θέση «παραλία Αρκαδικού Χωριού» Κοινότητας Αγίου Ανδρέα :
α) Τμήμα έκτασης 400 τ.μ., για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή
αναψυχής του κοινού.
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας.
8. Για το χώρο στη θέση «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» Κοινότητας Αγίου Ανδρέα :
α) Τμήμα έκτασης (270) τ.μ., στη θέση «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα, για άσκηση
δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού.
β) Τμήμα έκτασης (15) τ.μ., στη θέση «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» Τ. Κ. Αγίου Ανδρέα, για τοποθέτηση
τροχήλατης καντίνας.
Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ :
 Εγκρίνει την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους,
κατόπιν δημοπρασίας, για την εγκατάσταση τροχήλατων καντινών – αυτοκινούμενων ή
μη – και για την άσκηση δραστηριοτήτων που θα εξυπηρετούν τους λουόμενους και την
αναψυχή του κοινού, σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω Κ.Υ.Α.
 Καθορίζει τους χώρους για την εγκατάσταση τροχήλατων καντινών – αυτοκινούμενων ή
μη – και για την άσκηση δραστηριοτήτων που θα εξυπηρετούν τους λουόμενους και την
αναψυχή του κοινού, οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους, κατόπιν δημοπρασίας,
όπως παρακάτω :
1. Για το χώρο στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ» Κοινότητας Άστρους :
Τμήμα έκτασης 500 τ.μ., στην προβολή της επιχείρησης του κ. Δημητρίου Λεμπέση, για
άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού.
2. Για το χώρο στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ» Κοινότητας Μελιγούς :
Τμήμα έκτασης 500 τ.μ., στην προβολή της επιχείρησης του κ. Ιωάννη Αδάμη, γιαάσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού.
3. Για το χώρο στη θέση «ΜΥΛΟΣ» Κοινότητας Αγίου Ανδρέα :
α) Τμήμα έκτασης 100 τ.μ., για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή
αναψυχής του κοινού.
β) Τμήμα έκτασης 15 τ.μ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας.
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μαντά Παναγιώτη, Γκαύρου
Δημητρίου, Λυτρίβη Γεωργίου, Παπαγιαννόπουλου Αλέξανδρου, Χονδρολέου Ιωάννη,
Τσιούλου Σπυρίδωνα και Παινέση Γρηγορίου.
11
 Παραπέμπει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here