Δείτε τις περιοχές του δήμου μας, που διενεργήθηκε φέτος η ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς…

0

Θέμα: «Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2018-2019»

Κοινοποιούμε κατωτέρω πίνακα περιοχών, στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα και δαπάνη του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, κατά το ελαιοκομικό έτος 2018-2019, για να λάβετε γνώση και να ενημερώσετε τους ενδιαφερομένους της περιφέρειάς σας.

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του α.ν. 112/1967, με τις οποίες επιβλήθηκε η εισφορά δακοκτονίας, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 102 του ν. 1402/1983, σας δόθηκαν με την εγκύκλιο Σ. 4309/159/ΕΓΚ.19/01.12.1983.

Οι ελαιοκαλλιεργητές, οι οποίοι κατά το έτος 2018 άσκησαν τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς δακοκτονίας. Οι Περιφερειακές Ενότητες θα αποστείλουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. κατάσταση με τα ονόματα των καλλιεργητών αυτών κατά περιοχή. Αντίγραφο της σχετικής απόφασης θα παραδίδεται από τον βιοκαλλιεργητή στον ελαιοτριβέα ως δικαιολογητικό για την μη είσπραξη από αυτόν εισφοράς δακοκτονίας.

Για τους ελαιώνες που κατ’ αρχάς εντάχθηκαν στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, αλλά μέχρι το τέλος της ελαιοκομικής περιόδου 2018 δεν εφαρμόσθηκε το πρόγραμμα της συλλογικής καταπολέμησης, οι αντίστοιχοι ελαιοκαλλιεργητές δεν υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς δακοκτονίας για το έτος 2018. Οι Περιφερειακές Ενότητες θα αποστείλουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. κατάσταση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. στις περιοχές των οποίων δεν εφαρμόσθηκε πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης.

Τέλος, με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ 1196/24-10-2018 (ΑΔΑ:6ΝΚΜ46ΜΠ3Ζ-Ι27) σας γνωστοποιήθηκε η τιμή του ελαιολάδου κατά κιλό (1,524 ευρώ/κιλό), η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2018-2019.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Στην Π.Ε. Αρκαδίας διενεργήθηκε ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς στις παρακάτω περιοχές:

ΔΗΜΟΣ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΔΟΛΙΑΝΩΝ, ΑΣΤΡΟΥΣ, ΠΡΑΣΤΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΕΝΩΝ, ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ, ΣΤΟΛΟΥ.

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΠΗΓΑΔΙΟΥ, ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΛΤΕΖΩΝ, ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Δείτε τον πίνακα περιοχών δακοκτονίας ΕΔΩ.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here