Δείτε τι θα παραδώσει την 1/9/2019 ο δήμαρχος κ.Π.Μαντάς, στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο κ.Γιώργο Καμπύλη…

0

Όπως σας είχα ενημερώσει στην συνάντηση που είχαμε στο Δημαρχείο, θεωρώ επιβεβλημένο να σας παρέχω ενημέρωση για:

 • Τρέχοντα ζητήματα κεντρικών πολιτικών επιλογών της δικής μας δημοτικής αρχής, που απαιτούν ενέργειες σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα και που εκτιμώ ότι η καθυστερημένη αντιμετώπιση τους από την όποια άλλη σκοπιά της νέας δημοτικής αρχής θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του Δήμου από την 1/9/2019.
 • Ζητήματα εκτέλεσης έργων και προγραμμάτων που βρίσκονται σε στάδιο διεκδίκησης χρηματοδότησης ή αρχικής οργάνωσης  και δεν έχουν αποκτήσει τον διοικητικό χαρακτήρα ώστε να ενημερωθείτε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Α.         Τρέχοντα ζητήματα κεντρικών πολιτικών επιλογών της δημοτικής μας αρχής, που δημιουργούν  αυστηρά χρονοδιαγράμματα και που εκτιμώ ότι η αντιμετώπιση τους από την όποια άλλη  σκοπιά της νέας δημοτικής αρχής θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του Δήμου από την 1/9/2019, άρα πιστεύω ότι θα αποτελελούν από την πλευρά σας, αντικείμενο μελέτης αυτό το διάστημα.

Η περίοδος μέχρι την 1/9/2019 είναι μεταβατική και η άσκηση της δημοτικής αρχής από την πλευρά μας, περιορίζεται εκ του νόμου στη διαχείριση τρεχόντων εκτάκτων ζητημάτων και στην προετοιμασία της παράδοσης στη νέα δημοτική αρχή.

Έχω ξεκαθαρίσει ότι για τα θέματα στα οποία έχει εκφραστεί ξεκάθαρα η αντίθεση της αντιπολίτευσης στα συλλογικά όργανα, και πέραν των υποχρεωτικών, δεν θα υπάρχει συνέχιση αυτό το διάστημα  στην υλοποίηση τους, αλλά θα παραδοθούν στη νέα δημοτική αρχή στο στάδιο που βρίσκονταν την παραμονή των εκλογών. Εκτιμώ ότι αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο του σεβασμού στη Λαϊκή ετυμηγορία όπως εκφράστηκε στις πρόσφατες εκλογές.  Κάποια όμως από αυτά τα θέματα πρέπει να αναφερθούν σε αυτή την επιστολή μου, αφού θα αποτελέσουν ζητήματα στα οποία θα κληθείτε να διαχειριστείτε άμεσα.

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κλεισθένη, αλλά και πρόσφατες εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, η Οικονομική επιτροπή του Δήμου οφείλει να συντάξει το σχέδιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, άμεσα. Το σχέδιο προϋπολογισμού δεν θα περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα προκειμένου αυτό να αποτελέσει απόφαση της νέας δημοτικής αρχής, προ της ψήφισης του προϋπολογισμού από το νέο Δ.Σ.
 2. Εντός του φθινοπώρου του 2019, λήγει η σύμβαση για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων. Η κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου βρίσκεται στο ίδιο σχεδόν στάδιο με αυτό που εμείς την παραλάβαμε στις αρχές του 2015 και δεν είναι άμεσα ορατή, ούτε κατά την άποψη μου εφικτή,  η εξασφάλιση άμεσης προσωρινής έστω λύσης εντός του φθινοπώρου του 2019.  Άρα θα απαιτηθεί ενέργεια από την πλευρά σας που δεν θα δημιουργεί συνθήκες επαναλειτουργίας  του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ ή της δημιουργίας νέου. Αυτή η αρνητική εξέλιξη, εκτός από τις άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον, θα επιφέρει και αλυσιδωτές επιπτώσεις στην εργολαβία της αποκομιδής των απορριμμάτων και  στην οργάνωση της ανακύκλωσης των προδιαλεγμένων υλικών στα σημεία που ήδη εκτελείται.  Ιδιαιτέρως κρίσιμο θέμα γύρω από τη διαχείριση των απορριμμάτων, είναι κατά την άποψη μου,  η πιστή τήρηση του μητρώου αποβλήτων. Το υποχρεωτικό μητρώο, που στο Δήμο μας τηρείται, σε αντίθεση με πολλούς δήμους της περιφέρειας μας, είναι η απόδειξη του πόσα απορρίμματα, ποια απορρίμματα και πώς, διαχειριζόμαστε ανά μήνα/ έτος,  και συνδέεται με τα παραστατικά των διαχειριστών. Είναι απαραίτητο να συνεχίσει να τηρείται γιατί είναι ο μόνος τρόπος να  αποφύγουμε την επιβολή προστίμων από την Ε.Ε.
 3. Η αγορά των οικοπέδων για την επέκταση του Δημαρχείου με όλες τις γνωστές αντιθέσεις των συνδυασμών μας πλέον δεν προχωρά, και δεν τίθεται πλέον θέμα υποβολής φακέλου στο πρόγραμμα «Φιλόδημος». Επιστρέφουμε ως Δήμος λοιπόν στο υφιστάμενο σενάριο στέγασης σε μισθωμένα ιδιωτικά κτίρια. Η στέγαση των δημοτικών υπηρεσιών επανέρχεται ως μείζων θέμα και πρέπει να γνωρίσετε ότι η υποχρεωτική εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ είναι απαραίτητο στοιχείο για τις νέες ενοικιάσεις κτηρίων γραφείων. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα υφιστάμενα συμφωνητικά μίσθωσης των γραφείων του Δήμου μας και τη λήξη τους, από την Οικονομική υπηρεσία.
 4. Η χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ για την επούλωση των καταστροφών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές του 2018 (340.000€), έχει κατανεμηθεί σε τρείς εργολαβίες. Οι εργολαβίες της αποκατάστασης φθορών σε δημοτικούς δρόμους βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι εργολαβίες δεν μπορεί να διακοπούν με αιτιολογία την έντονη κίνηση στους δημοτικούς δρόμους, επειδή υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης της χρηματοδότησης λόγω καθυστέρησης.

Επίσης, για τη δεύτερη χρηματοδότηση (1.000.000€) που εξασφαλίσαμε την άνοιξη του τρέχοντος έτους, έχει υποβληθεί στην αρμόδια  διεύθυνσητου ΥΠΟΜΕΔΙ η κατανομή του ποσού και αναμένουμε την έγκριση της προκειμένου να προχωρήσει η εξέλιξη των έργων.    Λόγω και της αλλαγής της πολιτικής αρχής του υπουργείου, εκτιμώ ότι η έγκριση θα  υπερβεί χρονικά την 1/9.

 1. Οι χρηματοροές του έργου της μεταστέγασης της Λαϊκής αγοράς Αστρους, επιτέλους αποκαταστάθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφού πρόσφατα εισέρευσε το ποσό των 270.000,00€ από πόρους του ΠΔΕ που δεν μας απέδιδε η Περιφέρεια για τρία χρόνια και καλύπτονταν από ιδίους πόρους του Δήμου μας.
 2. Οι προγραμματικές συμβάσεις με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εκτέλεση έργων που αποτελούσαν αρμοδιότητας του Δήμου, θα αποτελέσουν θέμα στο επόμενο Δημοτικό συμβούλιο, ώστε να είστε ενήμεροι για το στάδιο υλοποίησης και τα προβλήματα που παρουσιάζουν.
 3. Η μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης Β1 από τη διεύθυνση ΠΕΧΩ της αποκεντρωμένης διοίκησης. Ο επιβλέπων της μελέτης κ. Γ. Παπούλιας θα παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν την έγκριση του τρέχοντος σταδίου. Σε κάθε περίπτωση, ο γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός υλοποιείται σε πολεοδομικό επίπεδο με τις πολεοδομικές μελέτες και τις πράξεις εφαρμογής. Το ΥΠΕΚΑ είτε μέσω οριζόντιας χρηματοδότησης είτε μέσω πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου μπορεί να αναλάβει την εξασφάλιση χρηματοδότησης των μελετών για τους οικισμούς ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ, ΑΣΤΡΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  και ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ που προκρίνονται στο κείμενο του ΓΠΣ.
 4. Η προγραμματική σύμβαση με την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε, δεν θα υπογραφεί από την παρούσα δημοτική αρχή. Οι λόγοι είναι δύο.
  1. Η άρνηση της αποκεντρωμένης Διοίκησης να προβεί στη έγκριση νομιμότητας της απόφασης του Δ.Σ, που έχει προσβληθεί ήδη στην επιτροπή του άρθρου 152, αφού στηρίζεται σε προφανώς εσφαλμένα δεδομένα και πιστεύω ότι τελικά θα αρθεί.
  2. Η αρχή που περιέγραψα παραπάνω, ότι για τα θέματα στα οποία έχει εκφραστεί ξεκάθαρα η αντίθεση της αντιπολίτευσης στα συλλογικά όργανα, δεν θα υπάρχει συνέχιση αυτό το διάστημα  στην υλοποίηση τους, αλλά θα παραδοθούν στη νέα δημοτική αρχή στο στάδιο που βρίσκονταν την παραμονή των εκλογών.

Θα κληθείτε λοιπόν άμεσα, όπως είχα αναφέρει και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (πρακτικό της 48/2019 απόφασης Δ.Σ.)  να αντιμετωπίσετε την υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου  σε αριθμό και ειδικότητες αναφορικά με την υλοποίηση έργων που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω στο τμήμα Β της παρούσας επιστολής, στις παραγράφους (1,2,3,5)

Β.         Ζητήματα εκτέλεσης έργων και προγραμμάτων που βρίσκονται σε στάδιο διεκδίκησης  χρηματοδότησης ή αρχικής οργάνωσης  και δεν έχουν αποκτήσει τον διοικητικό χαρακτήρα ώστε να ενημερωθείτε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Είναι γνωστό ότι στο δήμο μας λόγω κυρίως της υποστελέχωσης σε μονάδες και ειδικότητες Μηχανικών, η υπηρεσιακή μονάδα του γραφείου Προγραμματισμού λειτούργησε τα εννέα τελευταία χρόνια υπό την προσωπική μου διεύθυνση είτε ως αντιδήμαρχος είτε ως δήμαρχος, σε συνεργασία με διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου.   Γιαυτό το λόγο εκτιμώ ότι πρέπει να ενημερώσω για τα έργα και δραστηριότητες που βρίσκονται σε στάδιο διεκδίκησης  χρηματοδότησης ή αρχικής οργάνωσης  και δεν έχουν αποκτήσει τον διοικητικό χαρακτήρα ώστε να ενημερωθείτε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Παραλείπω όλα τα συνεχιζόμενα έργα η δραστηριότητες έχουν πάρει τον «υπηρεσιακό» τους δρόμο.

Σημειώνω ότι δεδομένων των συνθηκών στελέχωσης του Δήμου και  του θεσμικού πλαισίου, πολιτική της δημοτικής μας αρχής ήταν η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης με την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε, για την ωρίμανση έργων ώστε να χρηματοδοτηθούν από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεδομένης της αντίθεσης σας με τη συγκεκριμένη διαδικασία, όπως έχει εκφραστεί στα Δημοτικά Συμβούλια, θα πρέπει άμεσα να εξασφαλίσετε άλλο τρόπο ή άλλο συνεργάτη για να αποφύγουμε την απώλεια οικονομικών πόρων.

 1. Έργο : “Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Μελιγούς και μετατροπή σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών  και πολιτιστικών δραστηριοτήτων”.

Προϋπολογισμού  2.242.945,70€

Η πρόσκληση και η απόφαση ένταξης αφορούσε ωριμότητα σε επίπεδο προμελέτης. Οι προμελέτες συντάχθηκαν από την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε, και υποβλήθηκαν στο ΕΠΑΝΕΚ, με το θετικό αποτέλεσμα της έγκρισης χρηματοδότησης του έργου.  Το πρώτο υποέργο που πρέπει να δημοπρατηθεί είναι οι οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής.  Την τεχνική υπηρεσία συνδράμει η ΜΟΔ Α.Ε. με την παροχή συγκεκριμένου στελέχους της για την υποστήριξη υλοποίησης της ωρίμανσης του έργου. Είναι απαραίτητο να προχωρήσει η εξέλιξη του πρώτου υποέργου, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της απένταξης λόγω μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.

 1. Έργο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ»  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».”.

Προϋπολογισμού  415.338,00 €

Η πρόσκληση και η απόφαση ένταξης αφορούσε ωριμότητα σε επίπεδο προμελέτης. Οι προμελέτες συντάχθηκαν από εξωτερικό συνεργάτη και υποβλήθηκαν στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ  με το θετικό αποτέλεσμα της έγκρισης χρηματοδότησης του έργου.  Το πρώτο υποέργο που πρέπει να δημοπρατηθεί είναι οι οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής.  Είναι απαραίτητο να προχωρήσει η εξέλιξη του πρώτου υποέργου, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της απένταξης λόγω μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.  Σημειώνω ότι το υποέργο 2 («Παροχή  υπηρεσιών  Ενεργειακού  Συμβούλου  –  Ενεργειακού Επιθεωρητή στο κτίριο του Κλειστού Γυμναστηρίου Άστρους»), δεν αφορά την προώθηση των μελετών σε επίπεδο οριστικής, αλλά τις υποχρεωτικές υπηρεσίες πιστοποίησης κατά τη διάρκεια του έργου.

 1. Έργο : “Ανάπλαση παραλιακής Οδού Σωκράτη Καλλίτση στο Παράλιο Αστρος”.

Προϋπολογισμού  1.500,000€

Η παραλιακή οδός Καλλίτση, πεζοδρομήθηκε με  απόφαση του 2013. Με απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του ποσού του 1.500.000€ για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Παραλίου Αστρους.  Για την υποβολή του αιτήματος, ο Δήμος είχε αναθέσει την προμελέτη αρχιτεκτονικών, Η/Μ στην αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα η οποία και παρέδωσε τις μελέτες με αποτέλεσμα την έγκριση της χρηματοδότησης.  Για την υλοποίηση του έργου,  αλλά και την απορρόφηση των πόρων της ετήσιας κατανομής του ΠΔΕ, είναι απαραίτητη η εκπόνηση των οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής.   Άμεση προτεραιότητα της δημοτικής αρχής από 1/9 εκτιμώ ότι θα πρέπει να είναι η εκπόνηση των μελετών και η σύναψη νομικής δέσμευσης για το έργο ώστε νε μην τεθεί υπό αμφισβήτηση η χρηματοδότηση του υπουργείου.

 1. Έργο : ” Αποκατάσταση φθορών Λιμανιού Αγίου Ανδρέα και Λιμένα Παραλίου Αστρους από τα καιρικά φαινόμενα.»

Προϋπολογισμού  2.500.000,000€

Ύστερα από επικοινωνία και αλληλογραφία με το ΥΠΟΜΕΔΙ και του ΥΠ.ΕΝ, ορίστηκε το Υπουργείο Υποδομών ως φορέας υλοποίησης του έργου, που περιλαμβάνει  την πλήρη αποκατάσταση του Λιμένα του Αγίου Ανδρέα και την προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολίων στο Λιμάνι Παραλίου Αστρους, καθώς και επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων. Για το έργο, έχει ήδη εγγραφεί πίστωση από το ΠΔΕ στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, έχει ανατεθεί μετά από διαγωνισμό η εκπόνηση των μελετών και η πρόσφατη πληροφόρηση μου από τη μελετητική εταιρεία είναι ότι  η μελέτη θα κατατεθεί στο ΥΠΟΜΕΔΙ στις αρχές του Αυγούστου. Πρόκειται για έργο για το ποίο έχω εκφράσει επανειλημμένως την αδυναμία του Δήμου για την μελέτη, αδειοδότηση και ωρίμανση του, λόγω του ιδιαιτέρως περιπλεγμένου πλαισίου που έχει διαμορφωθεί από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες και από τις αυθαίρετες επεμβάσεις που ο Δήμος είχε εκτελέσει στο παρελθόν.

 1. Έργα στα πλαίσια του προγράμματος «Φιλόδημος 1 και Φιλόδημος 2»

Αυτό που έχει σημασία για την επιτυχή απορρόφηση των ήδη εγκεκριμένων πόρων του προγράμματος, είναι η ταχύτητα με την οποία θα συναφθούν οι νομικές δεσμεύσεις. Εκτιμώ ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα σε αυτή την κατεύθυνση η δημοπράτηση των ενταγμένων έργων της ΔΕΥΑΒΚ. Ένα ζήτημα που προκύπτει, είναι η υποστήριξη της ελλιπούς υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒΚ για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης.  Για τα υπόλοιπα έργα που αφορούν το Δήμο, (Γήπεδα Παραλίου Αστρους και Κορακοβουνίου, σχολικά κτήρια) οι νομικές δεσμεύσεις είτε έχουν ήδη συναφθεί, είτε θα έχουν συναφθεί έως την 1/9/2019.

Στην ιστοσελίδα https://filodimos.ypes.gr/ μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί για τα ενταγμένα έργα και την πορεία υλοποίησης του προγράμματος στο Δήμο μας.

Εκκρεμεί η ένταξη για χρηματοδότηση του έργου «Αγροτική οδοποιία Ξηροπηγάδου»  προϋπολογισμού 1.200.000,00€ για το οποίο εκκρεμεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Πληροφορίες για την εξέλιξη του φακέλου αλλά και για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων μπορείτε κα έχετε από την Τεχνική Υπηρεσία και από το Γραφείο Προμηθειών.

 1. Έργα στα πλαίσια του προγράμματος CLLD (Leader)
 • Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ανδρέα (προϋπολογισμού 359.600€)

Οι οριστικές μελέτες του έργου, έχουν παραδοθεί από την Αναπτυξιακή στο Δήμο και έχουν εγκριθεί από την επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. Στο φάκελο υπάρχουν και τα πλήρη τεύχη δημοπράτησης. Θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να θεωρηθούν από την Τ/Υ του Δήμου, ώστε να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου. Απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη του έργου είναι η επικοινωνία με την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή του προγράμματος δηλαδή την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. και την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 • Ολοκλήρωση Ανάπλασης πλατείας Β’ Εθνοσυνέλευσης στο Αστρος (προϋπολογισμού 420.000€)

Οι οριστικές μελέτες του έργου, έχουν παραδοθεί από την Αναπτυξιακή στο Δήμο και έχουν εγκριθεί από την επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. Στο φάκελο υπάρχουν και τα πλήρη τεύχη δημοπράτησης. Θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να θεωρηθούν από την Τ/Υ του Δήμου, ώστε να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου. Απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη του έργου είναι η επικοινωνία με την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή του προγράμματος δηλαδή την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. και την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και με την εφορία αρχαιοτήτων Αρκαδίας.

 • Μουσείο μαθητικής ζωής στο Κορακοβούνι (προϋπολογισμού 75.000€)

Πρόκειται για εργασίες, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν παραδοθεί από την Αναπτυξιακή στο Δήμο και έχουν εγκριθεί από την επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. Απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη του έργου είναι η επικοινωνία με την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή του προγράμματος δηλαδή την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. και την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 • Υπηρεσίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου υποδοχής των επισκεπτών του Δήμου, στο Ξηροπήγαδο (προϋπολογισμού 75.000€)

Πρόκειται για εργασίες, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν παραδοθεί από την Αναπτυξιακή στο Δήμο και έχουν εγκριθεί από την επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης. Λεπτομέρειες υπάρχουν στο φάκελο και στο τεχνικό δελτίο υποβολής του έργου. Απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη του έργου είναι η επικοινωνία με την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή του προγράμματος δηλαδή την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. και την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Υπάρχουν και άλλα ζητήματα εξέλιξης έργων και πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να αναφερθούν στην επιστολή μου, έκρινα αναγκαίο να περιοριστώ στα πιο άμεσα και αυτά που απαιτούν ενέργειες μέσα στο πρώτο τρίμηνο της δημοτικής σας θητείας.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας και καλή συνεργασία με όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης για το καλό του Δήμου μας.

Με την παρούσα επιστολή, η οποία θα δημοσιευτεί και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, θεωρώ ότι συμβάλλω στην συνέχεια της εξέλιξης σημαντικών έργων και πρωτοβουλιών της περιόδου που άσκησα την δημοτική αρχή στο Δήμο μας. Δεν υπάρχουν κρυφά χαρτιά, δεν υπάρχουν τρικλοποδιές. Είναι σαφές και κατανοητό από όλους, ότι η εξέλιξη των έργων αυτών, είναι στην κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της νέας Δημοτικής Αρχής. Πέραν αυτού όμως, θεωρώ υποχρέωση μου να αποφύγω τα παραδείγματα και τα πολιτικά ήθη του παρελθόντος. Πρέπει να καινοτομούμε και να διορθώνουμε τα κακώς κείμενα που έχουν αποτελέσει αρνητικά παραδείγματα για τον τόπο μας.

Εμείς, ως δημοτική παράταξη θεωρούμε ότι πρωτοτυπήσαμε σε πολλά,  για όσο διάστημα ασκήσαμε τη δημοτική αρχή. Θα προσπαθήσουμε να πρωτοτυπήσουμε και στη συνέχεια. Γνωρίζουμε πολύ καλά το νέο ρόλο μας, αν και δεν τον είχαμε ασκήσει ποτέ μέχρι σήμερα. Είναι για εμάς ξεκάθαρο ότι δεν διεκδικούμε ως παράταξη ή ως άτομα  την πατρότητα κανενός έργου. Τα έργα δεν ανήκουν σε καμιά δημοτική αρχή, αλλά στο Λαό της Βόρειας Κυνουρίας, δηλαδή σε όλους μας.

Η στείρα άρνηση, η αναζήτηση θεμάτων για ευκαιριακή επικοινωνιακή χρήση, οι στενές παραταξιακές λογικές και η αντίθεση για την αντίθεση, δεν θα υπάρχουν από εμάς στα δημοτικά συμβούλια. Θα υπάρχει ο έλεγχος, η κριτική, η αντιπρόταση στη βάση των προγραμματικών μας θέσεων, που συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τις εκλογές, αφού έτυχαν της στήριξης και της αποδοχής του 43% των συνδημοτών μας.

Η πρωτοβουλία προφανώς ανήκει στη δημοτική αρχή. Να θεωρείτε δεδομένο ότι ο Δήμος μας την τετραετία 2019 – 2023 θα έχει καλύτερη αντιπολίτευση από αυτή που είχε την περίοδο 2011 – 2019.

Αστρος 8/8/2019

Παναγιώτης Κ. Μαντάς

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here