Δείτε όλα τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης του χθεσινού Δ.Σ

0

Έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο, «Εκπόνηση μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης για το
έργο «Αποκατάσταση Δηµοτικού Σχολείου Μελιγούς και μετατροπή σε πολυχώρο
εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

Επιμέλεια-Παρουσίαση- Ρεπορτάζ : Φώτης Τζιβελόπουλος-Team Promo Kynouria -Κοιν.Σ.Επ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Έγκριση του 1ου και τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου
«Βελτίωση μηκοτομής και ασφαλτόστρωσης δημοτικών δρόμων στην Τοπική
Κοινότητα Αγίου Πέτρου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

Εξέταση της ένστασης με αριθμό 5404/27-05-2019 του αναδόχου του έργου
«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τοπική Κοινότητα Δολιανών».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

Εξέταση της ένστασης με αριθμό 5404/27-05-2019 του αναδόχου του έργου
«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τοπική Κοινότητα Δολιανών».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

Εξέταση της ένστασης με αριθμό 5406/27-05-2019 του αναδόχου του έργου
«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τοπική Κοινότητα Δολιανών».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

&

Εξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«Τσιμεντοστρώσεις – τοιχία αντιστήριξης Δημοτικής Κοινότητας Άστρους».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήμαρχος

 

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης/Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για
την διάθεση προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βλάχος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.

Λειτουργία υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κατά την ημέρα του Σαββάτου (άρθρο 36 παρ.8 Ν.3584/07).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κουτρουμπής Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ.


Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here