Δελτίο τύπου τμήματος Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών της Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας.

0

Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ

Του Τμήματος Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών

Της  Νομαρχιακής  Επιτροπής  ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας.

Με αφορμή τη χορήγηση του εκπαιδευτικού επιδόματος των 600 ευρώ στους Επιστήμονες Ελεύθερους Επαγγελματίες μέσα από πρόγραμμα τηλεκατάρτισης του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το αντίστοιχο Τμήμα της Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας έδωσε στη δημοσιότητα το παρακάτω δελτίο τύπου.

 • Συνολικός προϋπολογισμός δράσης περίπου 000.000 ευρώ.
 • Δικαιούχοι εφόσον δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικασία 000 επιστήμονες
 • Από τον παραπάνω προϋπολογισμό περίπου 108.000.000 ευρώ θα διατεθούν ως επίδομα στους δικαιούχους – ποσοστό 56% επί του προϋπολογισμού, ενώ 85.000.000 ευρώ θα διατεθούν στα ΚΕΚ  που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος – ποσοστό 44% επί του προϋπολογισμού.
 • Αρχικά επικράτησε η άποψη από το Υπουργείο ότι οι πόροι θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και αποτέλεσε την βασική δικαιολογία ότι δεν μπορούν να δοθούν άμεσα τα 600 ευρώ ως επίδομα.
 • Από την πρόσκληση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης επιστημόνων (COVID-19) διαπιστώνουμε ότι η δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και δύναται   να συγχρηματοδοτηθεί, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαχειριστικές ενέργειες, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τα παραπάνω εγείρονται τα παρακάτω ερωτήματα:

 • Ποιος τελικά επιδοτείται όταν τα ποσοστά επιδοτούμενων Επιστημόνων και ΚΕΚ είναι 56% και 44% αντίστοιχα?
 • Αφού οι πόροι είναι εθνικοί γιατί η Κυβέρνηση δεν δίνει το ποσό των 600 ευρώ στους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες απευθείας?
 • Μήπως τελικά ήθελα έμμεσα να αποφύγει το γενικευμένο επίδομα των 800 ευρώ?
 • Γιατί τα 600 ευρώ πρέπει να δοθούν μέσω των ΚΕΚ?
 • Γιατί είναι απαραίτητο να στηθεί δήθεν ένα πρόγραμμα κατάρτισης ?

Εγείρονται όμως και ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο επιλογής των παρόχων κατάρτισης  (ΚΕΚ) και του γνωστικού αντικειμένου που τελικά παρέχουν:

 • Γιατί η πρόσκληση συμμετοχής των παρόχων κατάρτισης (ΚΕΚ) έληγε σε δύο ημέρες?
 • Γιατί το Υπουργείο ενέκρινε τις προτάσεις των παρόχων κατάρτισης (ΚΕΚ) εντός μόλις 12 ωρών?
 • Πότε αξιολογήθηκε το πρόγραμμα χιλιάδων ωρών συνολικά μέσα σε μισή ημέρα?
 • Το υλικό κατάρτισης ανταποκρίνεται πραγματικά στις απαιτήσεις των επιστημονικών κλάδων?
 • Με πόση διαφάνεια έγινε η επιλογή των παρόχων κατάρτισης (ΚΕΚ) τελικά?
 • Μήπως εγκυμονείται ένα ακόμη σκάνδαλο ενίσχυσης των ημετέρων?

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών

της Ν.Ε  ΣΥΡΙΖΑ  Αρκαδίας

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here