ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΤΑΙΝΑΣ   1835 – 1988

0

Πολιτιστικός Σύλλογος Σίταινας

(Δημοτικό Σχολείο Σίταινας 1971)

Το Δημοτικό Σχολείο Σίταινας ξεκίνησε την επίσημη λειτουργία του το 1835, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο του τότε Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως προς το Σιταινιώτη Δημοδιδάσκαλο Νικόλαο Παπαγιωργόπουλο, τον οποίο διόριζε στο αρτισύστατο Δημοτικό Σχολείο της Σίταινας, με μηνιαίο μισθό 60 δραχμές.

Στα τέλη του 19ου αιώνα το κτίριο καταστράφηκε από πυρκαγιά και ξαναχτίστηκε με δαπάνες και δωρεές των κατοίκων του χωριού.

Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 το Σχολείο έκλεισε και ο δάσκαλος Μανώλης Μουρλάς βρέθηκε στο Αλβανικό Μέτωπο, ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός.

Επέστρεψε στη Σίταινα το Σεπτέμβριο του 1941 όπου και διαβεβαίωσε τους μαθητές πως έως και τον Ιούνιο αντί για μία θα προαχθούν δύο τάξεις. Το Δεκέμβριο ο δάσκαλος έδωσε όντως τα ενδεικτικά  προαγωγής μιας τάξης στους μαθητές.  Κάθε μαθητής όμως, με την παραλαβή του ενδεικτικού κλήθηκε να καταβάλει στο δάσκαλο, έπειτα από απαίτηση του ιδίου, μισό κιλό φασόλια κι όχι τις απαιτούμενες δέκα δραχμές, αφού τα κατοχικά χρήματα είχαν χάσει πλέον κάθε αξία. Τον Ιανουάριο του 1942 ο δάσκαλος άφησε το σχολείο και «ανέβηκε στο βουνό», παίρνοντας μέρος στην Αντίσταση κατά των Γερμανών.

Από το 1942 έως και το 1949 προσέφεραν κατά περιόδους τις υπηρεσίες τους ως δάσκαλοι και με δική τους πρωτοβουλία, ο δάσκαλος Νικόλαος Πατιάκος, ο φιλόλογος Σωτήριος Αννούσης και ο Νικόλαος Μπόκολας του Κωνσταντή (Παπανικόλας), ο οποίος είχε τελειώσει τη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής για μικρά χρονικά διαστήματα στο χώρο του σχολείου είχε εγκατασταθεί φρουρά από Γερμανούς και Ιταλούς στρατιώτες, οι οποίοι κατά  την αποχώρηση  τους έκαψαν το κτήριο και κατέστρεψαν το σημαντικό αρχείο του χωριού. Για τη δημιουργία του νέου αρχείου καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Μεταξίας Ν. Μανωλοπούλου, η οποία χάρη στην εξαιρετική της μνήμη έδωσε πλήθος πολύτιμων πληροφοριών.

Το Δημοτικό Σχολείο λειτούργησε και πάλι επίσημα το Μάιο του 1949, οπότε και ενεγράφησαν στην Πρώτη, τη Δευτέρα και την Τρίτη Τάξη 61 μαθητές.

Στα αξιοσημείωτα εκείνης της χρονιάς το ότι και οι 22 μαθητές, που ενεγράφησαν στην Πρώτη Τάξη, απερρίφθησαν από το δάσκαλο Κωνσταντίνο Παναγόπουλο, ο οποίος σημειώνει χαρακτηριστικά στις παρατηρήσεις του στο Μαθητολόγιο:  «Επειδή το χρονικόν διάστημα της λειτουργίας του σχολείου (50ήμερον) ήτο ανεπαρκές διά την κατάρτησιν των μαθητών της πρώτης τάξεως διά τούτο κατ΄ανάγκην άπαντες κρίνονται ανίκανοι προς προαγωγήν και απορρίπτονται. –Εν Σιταίνη τη 3η Ιουλίου 1949-»

Βασίλειος Μπουρνάκης(1929-1962)

Εδώ έπεσε, στις 5 Δεκεμβρίου του 1962, θύμα του καθήκοντος, ο αείμνηστος δάσκαλος Βασίλειος Μπουρνάκης, στην προσπάθειά του να επισκευάσει τη στέγη του κτιρίου.

Το Δημοτικό σχολείο Σίταινας λειτούργησε για τελευταία φορά τη σχολική χρονιά 1987-1988 έχοντας στο δυναμικό του 5 μαθητές και με τελευταία δασκάλα τη Χαρίκλεια Μπαμπίλη.

Αν και τις δεκαετίες του΄60 και του ΄70 το κτήριο υπέστη αρκετές αυθαίρετες παρεμβάσεις, κυρίως στην πρόσοψή του, με αποτέλεσμα να πληγεί η εικόνα  και η υψηλή αισθητική του, το 2009 έγιναν σημαντικές εργασίες για την αποκατάσταση, βελτίωση και συντήρηση του κτηρίου το οποίο συνεχίζει να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό  σημαντικό δείγμα της Τσακώνικης Αρχιτεκτονικής και ένα νοσταλγικό όνειρο της ιστορίας του χωριού μας.

Σήμερα ο χώρος του Δημοτικού Σχολείου χρησιμοποιείται για τις ανάγκες:

– Του Τοπικού Συμβουλίου Σίταινας

– Του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίταινας

– Του Αγροτικού Ιατρείου Σίταινας

– Του Δασικού Συνεταιρισμού Σίταινας

Εκδήλωση τιμής στον αείμνηστο δάσκαλο Βασίλειο Μπουρνάκη, 12 Αυγούστου 2016

«Ελπίδα και όνειρο και ευχή

κάποτε ξανά το κουδούνι να χτυπήσει,

του δάσκαλου η φωνή και των μαθητών το χαμόγελο

σε τούτο το σχολειό και πάλι ν΄αντηχήσει…..»

Νικόλαος  Γ. Πολυμενάκος

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here