Διαδικασία επανασύνδεσης ρεύματος,σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα…

0

Οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να επανασυνδεθούν – Η διαδικασία

Στη σύσταση επιτροπής εξέτασης αιτήσεων για παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος με σκοπό τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, προχώρησε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 4508/2017 μετά και την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας με την υπ’ αριθμ. 107/2018 Απόφασή του, προέβη στη σύσταση της σχετικής τριμελούς επιτροπής.

Οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Δήμο για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018 ΚΥΑ.

Η Επιτροπή θα ελέγχει τις προϋποθέσεις για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος, ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού βοηθήματος αλλά και για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι:

  • Ο αιτών να έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 14.02.2018.
  • Ο αιτών να πληρεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ474/Β/14-2-2018).

Επισημαίνεται ότι:

Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του αιτούντος.

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.

Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τον δικαιούχο σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλέφωνο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου 27553 60101.

Συνημμένα:

  1. Η Απόφαση Δημάρχου συγκρότησης επιτροπής
  2. Αίτηση – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Παναγιώτης Κ. Μαντάς

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here