Διακήρυξη για την εκμίσθωση τμήματος κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη την αριθμό 20/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι ό τ ι εκτίθεται σε ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, η εκμίσθωση ενός τμήματος εκτάσεως 60 τ.μ. κοινοχρήστου χώρου της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο περιγράφεται σε τοπογραφικό σκαρίφημα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Οικονομική Υπηρεσία) στις 5 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 – 11:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (σχετ. η με αριθμό 277/2018 απόφαση του Δ.Σ. ).

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτήν, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here