Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών – βοσκοτόπων

0

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών – βοσκοτόπων (Κληροδότημα Παναγιώτη Γιαννούκου)

Το Κληροδότημα της Τ.Κ. Κουτρούφων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης) με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, «(ΦΕΚ – 185 Α/10-9-2013): Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»

Διακηρύττει
ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση, με χρονική διάρκεια δύο (2) ετών των εξής ακινήτων:

Α) ενός αγρού-βοσκότοπου Τμήμα 19: εκτάσεως 7.628,27 τ.μ. (εντός του οποίου υπάρχει ποιμνιοστάσιο) και

Β) ενός αγρού-βοσκότοπου Τμήμα 20: εκτάσεως 11.723,36 τ.μ.,

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί κατά τις διατάξεις Ν. 4182/2013, «(ΦΕΚ– 185/10-9-2013): Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

Όποιος έχει την πρόθεση να διαγωνισθεί πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή του Κληροδοτήματος, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από τη δημοσίευση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κλειστή – ενυπόγραφη οικονομική προσφορά, με την οποία θα δηλώνει υπεύθυνα το προσφερόμενο μίσθωμα για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτήν, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here