Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου – οικοπέδου στην Τ.Κ. Παρ. Άστρους

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη την με αριθμ. 50/2019 Α.Δ.Σ., τις υπ’ αριθμ. 43/2019 και 87/ 2019 Αποφάσεις Ο.Ε. δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι ό τ ι εκτίθεται σε φανερή, μειοδοτική και προφορική δημοπρασία, για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου –οικοπέδου (ανοιχτού χώρου) εντός του ρυμοτομημένου σχεδίου στην Τ.Κ.Παρ.Άστρους προκειμένου να εξυπηρετηθεί κάθε λειτουργία των κατοίκων και των επισκεπτών.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, να υποβάλλουν στον Δήμο έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του άρθ. 3 του Π.Δ. 270/81.

Για να διαβάσετε τους όρους της δημοπρασίας καθώς και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here