Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων στη θέση “Κομποτή” της Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ό τ ι σύμφωνα με την αριθ. 275/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκτίθεται σε ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, με την κατάθεση οικονομικών προσφορών ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, η εκμίσθωση χώρων που είναι τμήματα της αγροτικής έκτασης που βρίσκεται στη θέση «Κομποτή» της Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα.

Συγκεκριμένα εκμισθώνονται τα εξής τμήματα:

  • Τμήμα Α΄ εμβαδού 1.500,00 τ.μ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από μελισσοκόμους για τοποθέτηση κυψελών, 
  • Τμήμα Β΄ εμβαδού 175.652,30 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως βοσκότοπος.

Τα δύο αυτά τμήματα ενοικιάζονται όπως αυτά εμφανίζονται στο σχετικό σκαρίφημα που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα χρησιμοποιηθούν για τον ανωτέρω αναγραφόμενο σκοπό αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στις 10 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμό 250/2017 απόφαση του Δ.Σ.. Δύναται όμως να συνεχιστεί και μετά την οριζόμενη ώρα λήξης εφόσον υπάρχει προσέλευση ενδιαφερομένων και εξακολουθούν να κατατίθενται οι προσφορές των συμμετεχόντων χωρίς διακοπή και μόνο μεταξύ αυτών που έχουν ήδη προσκομήσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχουν καταθέσει έστω και μία οικονομική προσφορά μέχρι εκείνη τη
χρονική στιγμή (δηλ. μέχρι τις 11:00 π.μ.).

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here