Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτων – οικοπέδων (ανοιχτών χώρων) στην Τ.Κ. Παρ. Άστρου

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι ότι εκτίθεται σε φανερή, μειοδοτική και προφορική δημοπρασία, για τη μίσθωση επτά (7) ακινήτων –οικοπέδων (ανοιχτών χώρων) εντός του ρυμοτομημένου σχεδίου στην Τ.Κ.Παρ.Άστρους, προκειμένου να εξυπηρετηθεί κάθε λειτουργία των κατοίκων και
των επισκεπτών.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης διακήρυξης, να υποβάλλουν στον Δήμο έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του άρθ. 3 του Π.Δ. 270/81.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here