Διακήρυξη μίσθωσης κτιρίου Υπηρεσίας Δόμησης και Γραφείου Δ.Σ & Πρόσκληση ΔΚΕΔΒΚ

0

Διακήρυξη μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης και του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι ότι εκτίθεται σε φανερή, μειοδοτική και προφορική δημοπρασία, για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης και του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλου ακινήτου, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, να υποβάλλουν στον Δήμο έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις και σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 270/81 και σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθμ. 56/2019 Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Για να διαβάσετε τους όρους της διακήρυξης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

 

Πρόσκληση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 12:30 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμό 43254/07 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, (ΦΕΚ 1492 Β/17-8-2007).

Συνημμένα η πρόσκληση

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here