Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4412/2016, Ν.4555/2018
  2. Τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί.
  3. Την εξειδικευμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2018, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης.
  4. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εκδοθεί η Α.276/2018 ΑΑΥ, ενώ ο CPV είναι 60443100-6
  5. Τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν, για την ανωτέρω υπηρεσία

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Συνοπτικό διαγωνισμό, για τη διαδικασία παροχής της υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 41.500,00 €, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα (συνολική) προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, καθώς και την τεχνική περιγραφή, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here