Διευκρίνιση επί των τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσίας ναυαγοστωστικής κάλυψης έτους 2020

0

Διευκρινίζουμε ότι,  το ολικό μήκος του ναυαγοσωστικού σκάφους, (το οποίο στον  ενδεικτικό προϋπολογισμό  των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν ενσωματωθεί και εγκριθεί στην 39/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, αναφέρεται – εκ παραδρομής – με  μήκος 5,5 μέτρα), είναι αυτό που αναγράφεται  στην Γενική – Εδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (άρθρο 4,  παράγραφος 5), δηλαδή τουλάχιστον 5 μέτρα.

Η ανωτέρω απαίτηση προκύπτει από το άρθρο 7 του Π.Δ. «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες».

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here