Δ.Β.Κυνουρίας: Δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη στις 19/2

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  •  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο «Απόθεμα Βιόσφαιρας Όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα», του προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα ΜΑΒ (Man ahd the Biosphere programme MAB) της UNESCO.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

  •  

Λήψη απόφασης σχετικά με την καθιέρωση της «Μάχης της Ιεράς Μονής Προδρόμου», ως επίσημης εορτής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

  •  

Εκκίνηση διαδικασίας για την εκμίσθωση του ξενώνα Κοινότητας Βερβένων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος 

  •  

Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

  •  

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

  •  

Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» – Καθορισμός ποσού. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολοστούμπης Παναγιώτης – Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

  •  

Ανασυγκρότηση – αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολοστούμπης Παναγιώτης – Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

  •  

Καθορισμός των φορέων που θα συμμετέχουν στην υπό συγκρότηση Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κορδονούρη Μεταξία – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο Γραφείο Δημάρχου.

Ο 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here