Εγκρίθηκε η κοινή αίτηση συμμετοχής του Δήμου μας ,σε συνεργασία με το «Meraki People»προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» για τη δημιουργία Κέντρου Έρευνας Αειφόρου Ανάπτυξης…

3
Θετική ήταν η απόφαση  τις πλειοψηφίας των Μελών του σημερινού δια περιφοράς Δημοτικού Συμβουλίου,για Συμπράξει του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας με το “Μeraki People”  να καταθέσουν κοινή αίτηση στο www.greece2021.gr πυλώνα #4 “Ελλάδα παράθυρο στο Μέλλον” για την την δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου έρευνας εφαρμογής και αεροφόρους Βιοοικονομίας,στο παλιό σχολείο του Αγιάννη.

Αριθμός Αποφάσεως : 126/2020

ΘΕΜΑ : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή κοινής αίτησης – δράσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του MERAKI PEOPLE στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», για τη δημιουργία Κέντρου Έρευνας Αειφόρου Ανάπτυξης και Εφαρμογής Αναγεννητικής Βιοοικονομίας Κυνουρίας Παραγωγικό Χωριό – Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογής Βιοοικονομίας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε ότι η συνεδρίαση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή η σχετική πρόταση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020.

Μαντάς Παναγιώτης : Αγαπητέ Πρόεδρε. Σου γνωρίζω ότι συμφωνούμε με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και ότι η παράταξή μας θα συμμετέχει στη συζήτησή του.

Προσπαθώντας μάλιστα να προλάβω πιθανές διαφωνίες και παρεξηγήσεις, σου γνωρίζω ότι, όπως είπα και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μας στη συνεδρίαση, είναι να τεθεί στη διάθεσή μας, (έστω και μισή ώρα πριν τη συνεδρίαση),  εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας επί του θέματος.

Κατανοούμε τις δυσκολίες λόγω της αργίας του επικείμενου σαββατοκύριακου, αλλά δεν είναι δυνατόν να διατυπώσουμε άποψη με μόνο στοιχείο την αίτηση του ενδιαφερόμενου,

και δεν μας καλύπτουν οι παρατηρήσεις του Δήμαρχου ότι θα ψηφίσουμε τώρα και θα «δούμε μετά» τί θα γίνει, αν και όταν εγκριθεί το αίτημα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ ότι το θέμα είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί.

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου – μέσω του υπηρεσιακού email – καθώς και του Προέδρου Συμβουλίου της Κοινότητας Άστρους, η εισήγηση του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας, η οποία αναλυτικά αναφέρει :

«Την 23/07/2020  κατατέθηκε στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας  αίτηση της κ. Χριστιάνας Γαρδικιώτη  με αριθμό πρωτοκόλλου 9411, η οποία ως εκπρόσωπος της εταιρείας ΜERAKI PEOPLE ζητεί την συνδρομή του Δήμου μας προκειμένου να υποβληθεί κοινή αίτηση στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», 4ος πυλώνας: Ελλάδα – Παράθυρο στο Μέλλον, με σκοπό τη δημιουργία στο ιστορικό χωριό του Αγίου Ιωάννη του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Κέντρου Έρευνας Αειφόρου Ανάπτυξης και Εφαρμογής Αναγεννητικής Βιοοικονομίας.

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι στα πλαίσια των  δράσεων  της Επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 2021», παρέχονται σημαντικές ευκαιρίες σε όλους τους Δήμους της Χώρας όχι μόνο να αναδείξουν τις ιστορικές πτυχές των  περιοχών τους, την προβολή της συμβολής σημαντικών προσωπικοτήτων κατά τη διάρκεια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 1821 αλλά και τη δημιουργία των βάσεων για αναπτυξιακές δομές στο μέλλον, τουριστικής προβολής και αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων κάθε τόπου με τελικό στόχο την οικονομική ανάπτυξή του, τη δημιουργία υποδομών και θέσεων απασχόλησης.

Η συνεισφορά του Αγίου Ιωάννη στην επανάσταση του 1821 ήταν καθοριστική  καθώς ανέδειξε σημαντικές προσωπικότητες του αγώνα όπως ο Πάνος Σαρηγιάννης ο Αναγνώστης Παπάζογλου, αλλά και τους  αδερφούς Ζαφειροπουλαίους (Τον Ιωάννη Ζαφειρόπουλο, Κωνσταντίνο Ζαφειρόπουλο και Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο (Ακούρος) που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία αλλά  και κατά τη διάρκεια της επανάστασης.

Με την έναρξη της επανάστασης του 1821, οργανώνεται ένα τάγμα  περίπου 100 Αγιαννιτών, με σημαντικότερο τον πεσόντα  Γεωργάκη Διγενή, οι οποίοι υπό την αρχηγία των Ζαφειροπουλαίων, ενώθηκαν και με άλλα  στρατιωτικά σώματα της Κυνουρίας. Σημαντική ήταν επίσης η συμμετοχή τους στις μάχες των Δολιανών, των Βερβένων και της αλώσεως της Τριπολιτσάς.

Κατά το έτος 1798  στο χωριό χτίστηκε, από τον Δημήτριο Καρυτσιώτη (1741-1819), σχολή στην οποία φοιτούσαν νέοι από τον Άγιο Ιωάννη και από άλλα χωριά. Σαν παράρτημα της σχολής χτίστηκε το 1805 στο Άστρος άλλη μία τέτοια σχολή, η οποία σήμερα αποτελεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους. Η σχολή αυτή, λειτούργησε κατά τα έτη 1798-1826 και απέκτησε μεγάλη φήμη, καθώς στη Σχολή Καρυτσιώτη, συνέρρεαν  και φοιτούσαν μαθητές από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Η πρόταση του ΜΕΡΑΚΙ PEOPLE είναι ενδιαφέρουσα γιατί μπορεί να δώσει ζωή ακόμα και στο ανενεργό δημοτικό σχολείο του Αγίου Ιωάννη «αναβιώνοντας» όχι μουσειακά αλλά λειτουργικά την καταστραφείσα «Σχολή Καρυτσιώτη», η οποία, όσο χρόνο λειτούργησε, πριν την επανάσταση αλλά και κατά την διάρκειά της, αποτέλεσε ένα παράθυρο προόδου και ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής. Ουσιαστικά η πρόταση εντάσσεται πλήρως στην προσπάθεια όχι μόνο για την σύνδεση με το παρελθόν, αλλά και για ένα παράθυρο στο μέλλον.

Εν προκειμένω στα πλαίσια όχι μόνο της ανάδειξης της ιστορικότητας του Χωριού κατά το παρελθόν και της συμβολής του στην Επανάσταση, με την κοινή αίτηση και τη δράση στα πλαίσια του «ΕΛΛΑΔΑ 2021»,  όπως αυτή διατυπώνεται στην προαναφερόμενη αίτηση, επιδιώκεται η γενικότερη ανάπτυξη του, η προβολή του στο εξωτερικό και η αναβάθμιση των υποδομών του όπως το παλιό πέτρινο δημοτικό σχολείο για το οποίο προβλέπονται συγκεκριμένες εργασίες εκσυγχρονισμού και αξιοποίησης εκτιμώμενου κόστους ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (60.000) ΕΥΡΩ.

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της πρότασης είναι ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  (426.000) ΕΥΡΩ, χρήματα τα οποία θα συμβάλλουν στην προβολή της περιοχής μας, στην προσέλκυση επισκεπτών, στην αναζωογόνηση όλων των ορεινών χωριών του Δήμου μας καθώς και την ανάπτυξη της περιοχής με έργα υποδομής.

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας καταρχήν πρέπει να εκφράσει την στήριξή του στην ιδέα αυτή και επιφυλάσσεται στο επόμενο διάστημα να εξετάσει με προσοχή τις διαδικασίες για την μετατροπή του δημοτικού σχολείου του Αγίου Ιωάννη σε Διεθνές Κέντρο Έρευνας, Αειφόρου Ανάπτυξης & Camp Εφαρμογής Αναγεννητικής Βιοοικονομίας, αλλά και τον ενεργό ρόλο του στο εγχείρημα σε όλες τις παραμέτρους.

Για του ανωτέρω λόγους και επειδή είναι προς όφελος του Δήμου μας να συμμετάσχει στην ως άνω περιγραφόμενη δράση, εισηγούμαι την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβάλει κοινής αίτησης συμμετοχής στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» με το Meraki People για τη δημιουργία Κέντρου Έρευνας Αειφόρου Ανάπτυξης και Εφαρμογής Αναγεννητικής Βιοοικονομίας Κυνουρίας στο Χωριό Άγιος Ιωάννης».

Μαντάς Παναγιώτης : Όπως αναφέραμε στο mail της Παρασκευής, θεωρούσαμε και θεωρούμε απαραίτητο να υπάρχει υπηρεσιακή εισήγηση για τη συζήτηση του θέματος.

Η εισήγηση που μοιράστηκε δεν προέρχεται από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα.

Επίσης, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μας προβληματίζουν σχετικά με το θέμα.

Η προχειρότητα της αντιμετώπισης του θέματος από τον Δήμαρχο. Πρόκειται για απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έχει ισχύ το αναφερόμενο από το Δήμαρχο στην εισήγηση «Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας καταρχήν πρέπει να εκφράσει την στήριξή του στην ιδέα αυτή και επιφυλάσσεται στο επόμενο διάστημα να εξετάσει με προσοχή τις διαδικασίες για την μετατροπή του δημοτικού σχολείου του Αγίου Ιωάννη σε Διεθνές Κέντρο Έρευνας, Αειφόρου Ανάπτυξης & Camp Εφαρμογής Αναγεννητικής Βιοοικονομίας, αλλά και τον ενεργό ρόλο του στο εγχείρημα σε όλες τις παραμέτρους».

Η επιδερμική προσέγγιση του θέματος. Δεν έχει γίνει καμία μελέτη και καμία αναφορά στα πιθανά συνολικά οφέλη του Δήμου μας από το πρόγραμμα. Έχουν απαξιωθεί πλήρως οι φορείς, οι επιτροπές και οι σύλλογοι του Δήμου.

Έχει αγνοηθεί πλήρως το ιστορικό φορτίο πολλών άλλων χώρων και κοινοτήτων του Δήμου μας σε σχέση με το 1821.

Θα έπρεπε η όποια πρόταση συμμετέχει ο Δήμος να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον Πραστό, τη Μάχη Βερβένων – Δολιανών, το Κάστρο των Ζαφειροπουλαίων.

Αποτελούν μνημείο εισήγησης τα αναφερόμενα στο σημείωμα του Δήμαρχου :  Εν προκειμένω στα πλαίσια όχι μόνο της ανάδειξης της ιστορικότητας του Χωριού κατά το παρελθόν και της συμβολής του στην Επανάσταση, με την κοινή αίτηση και τη δράση στα πλαίσια του «ΕΛΛΑΔΑ 2021», όπως αυτή διατυπώνεται στην προαναφερόμενη αίτηση, επιδιώκεται η γενικότερη ανάπτυξη του, η προβολή του στο εξωτερικό και η αναβάθμιση των υποδομών του όπως το παλιό πέτρινο δημοτικό σχολείο για το οποίο προβλέπονται συγκεκριμένες εργασίες εκσυγχρονισμού και αξιοποίησης εκτιμώμενου κόστους ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (60.000) ΕΥΡΩ.

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της πρότασης είναι ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (426.000) ΕΥΡΩ, χρήματα τα οποία θα συμβάλλουν στην προβολή της περιοχής μας, στην προσέλκυση επισκεπτών, στην αναζωογόνηση όλων των ορεινών χωριών του Δήμου μας καθώς και την ανάπτυξη της περιοχής με έργα υποδομής.

Αδυνατούμε να προσθέσουμε άλλο σχόλιο προς το παρόν

Δήμαρχος : Ο κ. Μαντάς με τους συμβούλους του παραμένοντας προσκολλημένοι στην τακτική της στείρας αντιπολίτευσης, για μια ακόμη φορά αδυνατούν να αντιληφθούν την πραγματικότητα, εστιάζοντας την προσοχή τους στην καταστροφή κάθε νέας ιδέας που δεν περνά μέσα από τα γνώριμα γι’ αυτούς μονοπάτια των κατά παραγγελία «μελετών» από συμβούλους που «άφησαν εποχή» στον Δήμο μας. Τους καλούμε για τελευταία φορά να σοβαρευτούν και να πάψουν το καταστροφικό τους έργο.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού είδε την εισήγηση

 

αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

και εγκρίνει την υποβολή κοινής αίτησης συμμετοχής στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» με το «Meraki People», για τη δημιουργία Κέντρου Έρευνας Αειφόρου Ανάπτυξης και Εφαρμογής Αναγεννητικής Βιοοικονομίας Κυνουρίας στον οικισμό Άγιος Ιωάννης, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μαντά Παναγιώτη, Γκαύρου Δημητρίου, Λυτρίβη Γεωργίου, Βλάχου Χρήστου, Χονδρολέου Ιωάννη, Παπαγιαννόπουλου Αλέξανδρου, Σαβούρδου Πέτρου, Τσιώρου Κωνσταντίνου, Τσιούλου Σπυρίδωνα και Παινέση Γρηγορίου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2020

 

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

3 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ο γέρος του Μωριά σωστά έλεγε «Φωτιά και τζεκούρι στους προσκυνημένους!» σαν τον Αναγνώστη Παπάζογλου.

  «Το κεφάλι του Κολοκοτρώνη. Ειδεμή να βάψετε όλοι από τώρα μαύρα τα σκουτιά (= ρούχα) σας». Ο κοτζαμπάσης Αναγνώστης Παπάζογλου η Παπάζογλης.

  Πάντοτε πρέπει να λέμε τα σύκα σύκα και τα πράγματα με το όνομα τους.

  Από άγνοια της ιστορίας ,απερισκεψία η μικρό λάθος κακώς αναφέρεται παραπάνω ότι o κοτζαμπάσης Αναγνώστης Παπάζογλου η Παπάζογλης, ήταν σημαντική προσωπικότητα του αγώνα του 1821.

  Ευχόμαστε να μην ρεζιλευτούμε με την επιτροπή «Ελλάδα 2021» με τις ιστορίες του Τουρκο-Παπάζογλου, που είναι πολλές.

  Παρακαλούμε τον δήμαρχο να διορθώσει το παραπάνω κείμενο αφαιρώντας το «ο Αναγνώστης Παπάζογλου».

  Πολύ σωστά η Φιλική Εταιρεία ,που ήξερε περισσότερα από όλους μας και τον δήμαρχο μας , δηλητηρίασε το Τουρκο-Παπαζογλου και πολύ σωστά δεν θα αναφέρομε όλοι πουθενά το όνομα του στις γιορτές για τα 200 χρόνια του απελευθερωτικού αγώνα από τους Τούρκους κατακτητές και τους συνεργάτες τους.

 2. Kαλημέρα σας Κύριε Κουρόγιωργα,

  Σας διαβεβαιώ ότι ΔΕΝ θα ρεζιλευτούμε στην Επιτροπή γιατί το όνομα του “Αναγνώστη Παπάζογλου” σβήστηκε απο την επίσημη αίτηση που κατατέθηκε χτες στις 6 το απόγευμα ευτυχώς ΜΕΤΑ το σχόλιο σας.

  Ουδεμία ευθύνη φέρει ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κος Γεώργιος Καμπύλης ή το Δημοτικό ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ απλά γιατί συντάκτρια της αίτησης είμαι εγώ η Χριστιανα Γαρδικιωτη και ο Δήμαρχος και το ΣΥμβούλιο απλά με επιστεύθηκαν για την εγκυρότητα των πληροφοριών.

  Τις πληροφορίες μου τις πήρα από το διαδίκτυο συγκεκριμένα από το site που αναφέρεται στο χωριό μας https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82

  Αν θέλετε λοιπόν όπως λέει ο κόσμος “τα σύκα σύκα” ως οφείλει ΙΣΤΟΡΙΚΑ, διορθώσετε παρακαλώ την Ιστοσελίδα του wikipedia και κάντε ενεργά και μια προσπάθεια επικοινωνίας και ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ Πληροφόρησης στους Δημότες μας για να γνωρίσουμε την ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ και να ΜΗΝ υποπέσουμε ξανα σε τέτοιο μέγα λάθος (εκ παραδρομής μεν…. ΛΑΘΟΣ ΔΕ)

  Ολο το χωριό ευγνωμονεί για την παρατήρηση σας γιατί το προλάβαμε και γιατί η προσπάθεια ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ του Ιστορικού τόπου μας και των υπολοίπων 24 ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ χωριών του ΔΗΜΟΥ Βόρειας Κυνουρίας πρέπει να ειναι καθόλα ΣΩΣΤΗ!!!

  Παρεπιμπτότως θα εκτιμούσα εκτός του ενός αρνητικού σχολίου “περί ρεζιλέματος” δημόσια να κάνατε και ένα θετικό επίσης δημόσια (εκτός και αν ΔΕΝ έχετε κανένα) για να τηρηθεί και η “εντροπία” στο σύστημα …

  Καλή σας ημέρα

  Χριστιάνα Δημ Γαρδικιωτη
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1#%CE%9F%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82

  Καλημέρα σας

  Χριστιάνα Δημ Γαρδικιώτη

  ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

 3. Καλημέρα σας κυρία Γαρδικιώτη,

  Σωστά και πολύ καλά κάνατε που σβήσατε αστραπιαία τον Τουρκο-Παπάζογλου από την επίσημη αίτηση για την επιτροπή «Ελλάδα 2021» «και πολύ σωστά δεν θα αναφέρουμε όλοι πουθενά το όνομα του στις γιορτές για τα 200 χρόνια».

  Απορούμε και δεν καταλαβαίνουμε το λόγο που μας καλείτε εμείς να διορθώσουμε στην «Ιστοσελίδα του wikipedia» τα μαργαριτάρια που διαβάζετε. Απλά δεν θα ξοδέψουμε το χρόνο μας, ούτε σας συνιστούμε να το κάνετε εσείς, γιατί απλά θα αποτύχετε και θα χάσετε τους στόχους σας , υπάρχουν πολλά μαργαριτάρια παντού, ούτε είναι η δουλειά μας να σας πούμε τι να κάνετε.

  Μια και επιμένετε τι πρέπει εμείς να κάνουμε «κάντε ενεργά και μια προσπάθεια επικοινωνίας και ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ Πληροφόρησης στους Δημότες μας» σας πληροφορούμε για το συγκεκριμένο θέμα έχουμε κάνει πολλά, υπερβολικά πολλά, και συγκεκριμένα δείτε τους πρόσφατους συνδέσμους( υπάρχουν άλλες αμέτρητες δημόσιες παρεμβάσεις ).

  Επίσης ομολογούμε θα κάνουμε και άλλα μέχρι να επικρατήσει ο κοινός νούς.

  “Ελλάδα 2021” και η Θυρεάτις Γης

  https://www.astros-kynourianews.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-2021-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b8%cf%85%cf%81%ce%b5%ce%ac%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b7%cf%82/

  Ανοίγει ο αρχαιολογικός χώρος του Ορχομενού Αρκαδίας και δικαιολογημένα απορούμε με τις διακρίσεις του…
  https://www.astros-kynourianews.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%bf-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf/

  Τονίζουμε και επιμένουμε.
  «Άρχισαν οι προετοιμασίες για τις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση . Στην Αρκαδία δεν μπορούμε να γιορτάσουμε τίποτα με τους αρχαιολογικούς χώρους κλειστούς και με ντροπή κλειδοαμπαρωμένους χωρίς μια αιτιολογημένη απόφαση του ΥΠΠΟΑ. Δεν είναι δυνατον πια οι χώροι να παραμένουν κλειστοί από στραβομάρα και κουταμάρα ,για το μοναδικό λόγο κάποτε έγινε ένα λάθος, και να ανοίγουν μια μέρα το χρόνο δηθεν για να “γιορτάσουμε.»

  Δεν θα αναφέρουμε εδώ όλες τις ενέργειες που κάνουμε με τις δημόσιες αρχές και το ΥΠΠΟΑ, πολλές είναι στον ηλεκτρονικό τύπο αλλά όχι βέβαια όλες. Θα αναφέρουμε όμως «ενεργά» έχουμε τον Αρ. Πρωτοκόλλου: 2214 της 16ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την υποβολή πρόταση μας στην πλατφόρμα της Επιτροπής “Ελλάδα 2021».

  Από μακρυά που είμαστε κάνουμε ότι μπορούμε. Με την ευκαιρία ας κάνουμε κάτι θετικό, όπως αναφέρετε.
  Για τον λόγο ότι είμαστε μακρυά δεν βλέπουμε τον δήμαρχο μας . Μια και είναι ευκολότερο για σας που τον βλέπετε και συνεργάζεστε , σας παρακαλούμε να τον ρωτήσετε τα παρακάτω, αν συμφωνείτε βέβαια με την άποψη μας.

  Γνωρίζουμε δεν μπορούμε να τα πετύχουμε αμέσως όλα αλλά ας αρχίσουμε από τα εύκολα, πέντε φωτογραφίες στην ιστοσελίδα του δημου μας, τουλάχιστον την πινακίδα της Β’Εθνοσυνέλευσης και την πινακίδα της σχολής Καρυτσιώτη του Αγιάννη, δίπλα στα «μουσεία» στις υπάρχουσες φωτογραφίες του «Ελληνικού η Τειχιό» και «το λιμάνι του Άγιου Ανδρέα»….

  https://www.discoverkynouria.gr/en/sights/archaiological-sights-museums

  Ας καταλήξουμε και ας τονίσουμε.

  Αν δεν ανοίγουμε το μουσείο, γιατί τώρα κάναμε την πρόφαση της ρωγμής πρόφαση της στατικότητας, τούλαχιστον ας αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα του δήμου μας την πινακίδα της Β’Εθνοσυνέλευσης και την πινακίδα της σχολής Καρυτσιώτη του Αγιάννη.

  Στην Βόρεια Κυνουρία και στο Άστρος δεν μπορούμε να γιορτάσουμε τίποτα, αν δεν μπορούμε να αναρτήσουμε πέντε φωτογραφίες στην ιστοσελίδα του δήμου μας, τελεία και πάβλα.

  Δεν θα σχολιάσουμε την «εντροπία» που αναφέρατε, ασχολούμαστε για τώρα με την μεσότητα της αρετής ,την υπερβολή και την έλλειψη. Ξέρουμε ο τύπος τρώει την ουσία.(Με άλλα λόγια νομικά και στη ζωή γενικά, μπορεί να χάσεις την υπόθεση και ας έχεις δίκιο, αν δε ακολουθήσεις την σωστή διαδικασία).
  Με εκτίμηση
  Γιάννης Κουρόγιωργας

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here