Εισήγηση δημάρχου, «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόµου στη θέση ΤΣΙΟΡΟΒΟΣ της Τοπικής Κοινότητας ∆ολιανών»,ερωτήματα

0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Λήψη απόφασης σχετικά µε την υποβολή αιτήµατος ένταξης του έργου
«Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόµου στη θέση ΤΣΙΟΡΟΒΟΣ της Τοπικής Κοινότητας
∆ολιανών» στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ, µε άξονα προτεραιότητας «∆ράσεις για τη
βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» και τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική
γη και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 40411/02-08-2018
πρόσκληση.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήµαρχος

Δείτε τα σχετικά videos

Επιμέλεια-Ρεπορτάζ για το astros-kynourianews.gr: Φώτης Τζιβελόπουλος-Team Promo Kynouria-Κοιν.Σ.Επ

Ερωτήματα δ/σ για το έργο

Τοποθετήσεις δ/σ & απαντήσεις δημάρχου για το έργο

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here