Εισήγηση του δ/σ κ.Ι.Καμπύλη, για τον προϋπολογισμό του Δήμου 2018

0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ  2018

Κύριε Πρόεδρε,   κύριε Δήμαρχε, Αγαπητοί Συνάδελφοι

Καλούμαστε σήμερα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα  μετά από την κατάθεση τού Τεχνικού Προγράμματος να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό τού Δήμου μας για το 2018.

Σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας των ΟΤΑ τόσο το Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και ο ετήσιος προϋπολογισμός αποτελούν το εργαλείο ανάπτυξης και αποτύπωσης πολιτικής της εκάστοτε διοίκησης .

Το γεγονός ότι ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας επιβάλλει η συζήτηση τού θέματος να  γίνεται σε  μονοθεματική συνεδρίαση φανερώνει την σπουδαιότητα τού θέματος.

Εύλογα λοιπόν τίθενται τα εξής ερωτήματα  προς τον Δήμαρχο και τους συμβούλους  της δημοτικής πλειοψηφίας:

 1. 1. Καλύπτονται πλήρως όλες οι δαπάνες για μισθούς ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων μας;
 2. Καλύπτονται όλες οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου μας, καύσιμα αναλώσιμα ηλεκτροφωτισμός, συντηρήσεις επισκευές οχημάτων κ.λ.π
 3. 3. Καλύπτονται οι δαπάνες για ύδρευση, ηλεκτροφωτισμό, αποχέτευση, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμούς κοινοχρήστων χώρων και δρόμων, προμήθειες οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος, υδραυλικών υλικών λαμπτήρων κ.λ.π
 4. Ο προϋπολογισμός που φέρεται προς ψήφιση στο Δ.Σ. αποτυπώνει την πολιτική βούληση;
 5. Ικανοποιεί τούς πραγματικούς σας στόχους;
 6. Περιλαμβάνει τις μελέτες και τα αναπτυξιακά έργα που υποσχεθήκατε;

Θα περίμενε κανείς να αναλύσουμε και να αναπτύξουμε     συζήτηση  πάνω σε  ποσά  τού προϋπολογισμού. Δυστυχώς όμως ο προϋπολογισμός που κατατίθεται σήμερα  είναι απλά  μια λογιστική καταγραφή των εσόδων και εξόδων του Δήμου όπου η διοίκηση διαχειρίζεται τα οικονομικά  τού Δήμου, των ελαχίστων πλέον κρατικών χρηματοδοτήσεων – επιχορηγήσεων χωρίς  στρατηγικό σχεδιασμό χωρίς αναπτυξιακούς στόχους.

Διαβάζοντας τους κωδικούς των εσόδων είναι εύκολο να   διαπιστώσει κανείς ότι οι βασικές πηγές εσόδων είναι τα  έσοδα από τούς κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, από θεσμοθετημένους φόρους, τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα αλλά και τα χρηματοδοτούμενα   έργα.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν δεν υπάρχουν μελέτες και ώριμες προτάσεις δεν θα μπορούμε να διεκδικήσουμε τίποτα και θα απορριφθούμε.

Ποια είναι η αποτύπωση των αριθμών αυτών στην καθημερινότητα των  πολιτών;

Ένα και μοναδικό η αύξηση  του προϋπολογισμύ για την κοινωνική πολιτική του Δήμου για το οποίο ήμασταν και είμαστε απόλυτα θετικοί. Επιχορήγηση δημοτικής επιχείρησης πολιτισμού.

Συντήρηση παιδικών χαρών ποσό πού εγγράφουμε ενώ δεν γνωρίζουμε αν έχουν πιστοποιηθεί και πόσες λειτουργούν παράνομα. Συντηρήσεις κτιρίων τού Δήμου και παλαιών διδακτηρίων ενώ στην πλειοψηφία η εικόνα  αντίστοιχων χώρων είναι κάκιστη.

Ποσά πού αφορούν την καθαριότητα και το πράσινο που στην πραγματικότητα δεν ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η κατάσταση στους οικισμούς του Δήμου απογοητευτική όπου σε κάποιους οικισμούς η καθαριότητα είναι ελλιπής ο φωτισμός επίσης, η κατάσταση παροχής νερού τούς καλοκαιρινούς μήνες όχι καλή, οι συντηρήσεις κτιρίων ανεπαρκής (μηδενικό ποσόν για το 2018 για διάφορους οικισμούς τού δήμου).

Και το σημαντικότερο πού  δυσχεραίνει την καθημερινότητα τού αγροτικού πληθυσμού είναι η κατάσταση και συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας. Χρειάζεται  μεγαλύτερη προσπάθεια όσον αφορά τον τομέα αυτόν.

Τέλος θα ήθελα να επισημάνω την καθυστέρηση της υλοποίησης κάποιων έργων τα οποία έχουν συζητηθεί επανειλημμένα και υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση και αυτό διακρίνεται  στον προϋπολογισμό:

 1. Αναβάθμιση παιδικών χαρών
 2. Κατασκευή κόμβου στο δρόμο Άστρος -Παράλιου  Άστρους και Άστρος -Λεωνίδιο στη θέση ‘ΡΑΧΟΥΛΑ’.
 3. Είσοδος του Άστρους
 4. Βιολογικός καθαρισμός Αγίου Πέτρου
 5. Βιολογικός καθαρισμός Καστρίου και κάποια άλλα έργα που πιθανόν να διαφεύγουν

Πρόκειται για έργα πού εμφανίζουν σημαντική καθυστέρηση και πολύ φοβάμαι πώς θα χαθούν

Συνοψίζοντας θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισμό τεχνοκρατικό και όχι πολιτικό από τον οποίο ο μέσος πολίτης δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο λαός του δήμου μας δεν έχει να περιμένει καμία αλλαγή στην καθημερινότητά του. Η Δημοτική Αρχή δεν είναι καλός διαχειριστής καθώς δεν γνωρίζει πως να αξιοποιεί την ακίνητή του περιουσία. Πρέπει να γίνει εξορθολογισμός των οικονομικών δεδομένων και να γίνει αύξηση των κονδυλίων για παρεμβάσεις σε όλες τις τοπικές Κοινότητες.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω στοιχεία  κανείς δεν πιστεύει ότι με αυτόν τον προϋπολογισμό μπορούμε να κάνουμε δαπάνες για ανάπτυξη να υλοποιούμε οραματικούς στόχους για τον Δήμο μας να δημιουργούμε μέσα από τις δράσεις υπεραξίες για τα χωριά μας και τους κατοίκους, και να συμβάλλουμε στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.

Τελειώνοντας θα ήθελα ελάχιστο χρόνο να αναφέρω κάποιες προτάσεις.

 1. Να εξασφαλισθεί μία σταθερή βάση εσόδων (αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου κίνητρα για την είσπραξη παλαιών οφειλών)

2. Να γίνει βέλτιστη χρήση των περιορισμένων χρηματοδοτικών πόρων.

 

 1. Να γίνει έλεγχος της απόδοσης των έργων (σχέση κόστους και οφέλους)

 

 1. Καταμέτρηση των τετραγωνικών μέτρων στα δημοτικά διαμερίσματα πού δεν έχουν καταμετρηθεί για την σωστή επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού.

 

 1. Μείωση διοικητικών δαπανών όπου υπάρχουν περιθώρια.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here