Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μίσθωση ιδιωτικού δικτύου ύδρευσης για εμπλουτισμό του δικτύου ύδρευσης της πηγής Μαζιά

0

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ιδιωτικών δικτύων (και λοιπών συνδεόμενων με αυτά Η/Μ εγκαταστάσεων) μεταφοράς ύδατος από αδειοδοτημένο σημείο υδροληψίας (γεώτρηση ή πηγή) με δυνατότητα διασύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς ύδατος της πηγής «ΜΑΖΙΑ», να υποβάλλουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ. φάκελο προσφοράς για μίσθωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, ήτοι έως την προσεχή Τρίτη 11/08/2020  ώρα 11:00.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here