Εκμίσθωση τμημάτων χώρου αιγιαλού και παραλίας (καντίνες) Δήμου Β. Κυνουρίας χρονικής περιόδου 2020 – 2022.

0

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα ( ΔΕΊΤΕ ΕΔΏ)

1. Δέχεται την εισήγηση στο σύνολο της.
2. Εγκρίνει τα από 16.06.2020 πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας για
για την εκμίσθωση τμημάτων χώρου αιγιαλού και παραλίας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
χρονικής περιόδου 2020 – 2022 και κατακυρώνει τα αντίστοιχα αποτελέσματα αυτής που
πραγματοποιήθηκε στις 16.06.2020.
3. Ανακηρύσσει πλειοδότες και μισθωτές τους:
Παναγιώτη Φάκλαρη του Ιωάννη για το χώρο στη θέση «ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ» Κοινότητας
Παρ. Άστρους (Τμήμα έκτασης 500 τ.μ. με μίσθωμα 4.100,00€ και τμήμα έκτασης 15 τ.μ. με
μίσθωμα 220,00€ ανά έτος για τη χρονική περίοδο 2021 – 2022, ενώ κατ’ εξαίρεση για το έτος
2020 το μίσθωμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.728,00€)
Γεώργιο Νταβέλο του Παναγιώτη για το χώρο στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ ΘΕΣΗ Β΄»
Κοινότητας Άστρους, (Τμήμα έκτασης 500 τ.μ. με μίσθωμα 4.100,00€ και τμήμα έκτασης
15 τ.μ. με μίσθωμα 220,00 € ανά έτος για τη χρονική περίοδο 2021 – 2022, ενώ κατ’ εξαίρεση
για το έτος 2020 το μίσθωμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.728,00€)
 Ηλία Φλέντζερη του Ιωάννη για το χώρο στη θέση «ΠΟΡΤΕΣ» Κοινότητας Μελιγούς
(Τμήμα έκτασης 500 τ.μ. με μίσθωμα 4.100,00€ και τμήμα έκτασης 15 τ.μ. με μίσθωμα
220,00€ ανά έτος για τη χρονική περίοδο 2021 – 2022, ενώ κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020 το
μίσθωμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.728,00€)
Δημήτριο Λεμπέση του Κωνσταντίνου για το χώρο στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ» Κοινότητας
Άστρους (Τμήμα έκτασης 500 τ.μ. με μίσθωμα 4.100,00€ ανά έτος για τη χρονική περίοδο
2021 – 2022, ενώ κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020 το μίσθωμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό
των 1.640,00€)
Αφοί Νικολάου Αδάμη ΟΕ για το χώρο στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ» Κοινότητας Μελιγούς
(Τμήμα έκτασης 500 τ.μ. με μίσθωμα 4.100,00€ ανά έτος για τη χρονική περίοδο 2021 – 2022,
ενώ κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020 το μίσθωμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
1.640,00€)
– 3 –
Καρκούλη Αντώνιο – Χιώτη Ευστράτιο & ΣΙΑ ΟΕ για το χώρο στη θέση «Παραλία
Αρκαδικού Χωριού» Κοινότητας Αγίου Ανδρέα (Τμήμα έκτασης 200 τ.μ. με μίσθωμα
1.700,00€ και τμήμα έκτασης 15 τ.μ. με μίσθωμα 220,00€ ανά έτος για τη χρονική περίοδο
2021 – 2022, ενώ κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020 το μίσθωμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό
των 768,00€).
4. Διαπιστώνει ότι για τους χώρους στις θέσεις: «ΛΙΜΑΝΑΚΙ» ή «ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ»
Κοινότητας Ξηροπηγάδου, «ΠΑΛΙΟΧΑΝΟ» Κοινότητας Βερβένων, «ΚΑΜΙΝΙΑ ΘΕΣΗ Γ’»
Κοινότητας Άστρους και «ΜΥΛΟΣ» Κοινότητας Αγ. Ανδρέα η δημοπρασία απέβη άγονη
και θα επαναληφθεί.
5. Ορίζει ότι η μισθωτική περίοδος για όλα τα ανωτέρω τμήματα θα αρχίσει από την
ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων και θα λήξει στις 31-12-2022 σύμφωνα
με δήλωση που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι.
6. Ορίζει ότι τα ανωτέρω μισθώματα ισχύουν για κάθε έτος μίσθωσης με την εξαίρεση που
προβλέφθηκε για το τρέχον έτος 2020.
7. Εξουσιοδοτεί τα αρμόδια όργανα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την υπογραφή των
μισθωτηρίων.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here