Εκμίσθωση τοποθέτηση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ)

0

Διακήρυξη Δημάρχου εκμίσθωσης τμήματος δημοτικού ακινήτου εκτάσεως 2 τ.μ., πλησίον της κεντρικής πλατείας της Δ.Κ. Άστρους, με ΚΑΕΚ 03027 ΕΚ00118, σε τραπεζικό ίδρυμα για την τοποθέτηση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ)

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη του την αριθμό 06/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση του τμήματος δημοτικού ακινήτου εκτάσεως 2 τ.μ., πλησίον της κεντρικής πλατείας της Δ.Κ. Άστρους, με ΚΑΕΚ 03027 ΕΚ00118, σε τραπεζικό ίδρυμα για την τοποθέτηση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ).

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Οικονομική Υπηρεσία) στις 12 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 – 11:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (σχετ. η αριθμό 277 /2018 απόφαση του Δ.Σ).

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here