Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών

0

ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΕΙ ΑΛΛΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ & ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ

Από διάφορα site και μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληροφορούμαστε ότι το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερες Ενώσεις ή εκλεγμένοι στα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων σωματείων  που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για την προμήθεια των πυροσβεστών με μέσα ατομικής προστασίας κατά του κορωνοϊού. Πρωτοβάθμια σωματεία συνεισφέρουν από το ταμείο τους ή καταφεύγουν σε ιδιωτικές εταιρείες για τη χορηγία δωρεάς υλικών ( αντισηπτικά, γάντια, μάσκες κ.α. ) για την προστασία των μελών τους.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε πως το ταμείο κάθε Ένωσης είναι από τα χρήματα που παρακρατούνται από τους πυροσβέστες που είναι μέλη του. Με τη διάθεση ποσών για τους παραπάνω λόγους, ουσιαστικά πληρώνουν για μία ακόμη φορά εκτός από την φορολόγηση τους και την παρακράτηση εισφορών, οι ίδιοι από τις τσέπες τους τα υλικά που πρέπει να χορηγεί η πολιτεία.

Όλα αυτά όμως διαδραματίζονται όταν η ίδια η πολιτεία με την κατευθυντήρια οδηγία που εξέδωσε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ( Σ.ΕΠ.Ε. ) του Υπουργείου Εργασίας για τα μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους από τον κορωνοϊό ( αλλά και μια σειρά άλλων παρόμοιων που ακολούθησαν ), ζητά από τους εργοδότες την αυστηρή τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων σε όλους τους εργασιακούς χώρους χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων. ( βλέπε eakp.gr  )

Είναι ρητή η εντολή για την άμεση προμήθεια και διάθεση υλικών όπως αντισηπτικά, γάντια, μάσκες όπως και την απολύμανση των εργασιακών χώρων και τον τακτικό καθαρισμό τους.

Ακόμη και τώρα σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες αντί να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να τηρήσει αυτά που η ίδια εξήγγειλε, απευθύνονται σε διάφορους ιδιώτες, βουλευτές, δήμους , περιφέρειες κ.λ.π. να παρέμβουν με τη μορφή δωρεών και χορηγιών  για τη λύση των προβλημάτων μας.

Μάλιστα φθάνουν και σε σημείο, να φωτογραφίζονται και με τα « πλούσια » υλικά των χορηγιών. Άλλος με ένα δοχείο αντισηπτικού στο χέρι ή άλλος να έχει βάλει πάνω στα προσφερόμενα ήδη, καρτελάκια  για την πηγή της χορηγίας και οι χορηγοί που ενώ έχουν στηρίξει όλα τα μνημόνια, να δηλώνουν με έπαρση την « έμπρακτη » αναγνώριση  της προσφοράς των πυροσβεστών.

Ψηφοθηρία και Μαυρογιαλουρισμός αντάμα, ακόμη και τούτες τις δύσκολες ώρες.

Εμείς θα υπενθυμίσουμε ακόμη μία φορά ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να εφαρμόσει τα αυτονόητα. Αυτό πρέπει να αξιώσουν οι συνάδελφοι που μας εκπροσωπούν, οποιαδήποτε άλλη ενέργεια δεν βοηθάει τους πυροσβέστες αλλά την κυβέρνηση που την απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις της.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών για το θέμα αυτό από την πρώτη στιγμή έχει κάνει μια σειρά στοχεύμενων παρεμβάσεων έτσι ώστε να λυθούν άμεσα τα προβλήματα που προκύπτουν από την καινούρια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της επιδημίας του κορωναϊκού ιού. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι που υποχρέωσαν στην λήψη μίας σειράς μέτρων στο Π.Σ.

Είναι επιτακτική ανάγκη τήρησης όλων των απαιτούμενων μέτρων για να μην εξαπλωθεί η επιδημία αλλά και τη διασφάλιση τόσο της υγείας των συναδέλφων όσο και αυτή των υπόλοιπων συμπολιτών μας. Ανάγκη που μόνο η πολιτεία μπορεί να εγγυηθεί με έναν ολοκληρωμένο κεντρικό σχεδιασμό.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σχετικά με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 38/2020 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 36/2019 « Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (α’ 62).

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου εκδόθηκε το Π.Δ. 38/2020. Το νέο Π.Δ. είναι εναρμονισμένο στο πνεύμα των διατάξεων του Νόμου 4662/2020 ( βλ. σχετικό ενημερωτικό σημείωμα eakp.gr ) αφού προβλέπει:

  • Πλήρη εναρμόνιση καθηκόντων με το μόνιμο προσωπικό ( άρθρο 1 παρ. 3, 4 ), γεγονός που σηματοδοτεί την σταδιακή αντικατάσταση των μόνιμων σχέσεων εργασίας με τις μορφές της μερικής απασχόλησης.

Εντύπωση προκαλεί η μετατροπή για τους εποχικούς πυροσβέστες από ΅επικουρικά΅ σε ΅ανάλογα΅  καθήκοντα του μόνιμου προσωπικού, την στιγμή που για την πιο αναβαθμισμένη βαθμίδα συμβασιούχων όπως οι πενταετούς υποχρέωσης, βάσει του άρθρου 15 του Νόμου 3938/2011 εκτελούν επικουρικά καθήκοντα.

  • Προσλήψεις σε επίπεδο Διοικήσεων Νομού ή  Διοικήσεων Π.Υ.  και όχι σε επίπεδο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Πυροσβεστικού Κλιμακίου ( άρθρο 1 παρ. 6 & παρ. 25 ) .  Και αυτή η αλλαγή είναι στοιχισμένη με την αναδιάρθρωση υπηρεσιών, αφού προβλέπεται συνεχής αξιολόγηση και μεταβλητότητα των δομών πυροπροστασίας με κατάργηση Π.Υ. ή Π.Κ., δημιουργία εθελοντικών δημοτικών υπηρεσιών και  συγχώνευση ή υποβάθμιση υπηρεσιών.

Οι βασικότερες αλλαγές που επιφέρει σε σχέση με το Π.Δ. 36/2019 είναι:

Άρθρο 1 παρ. 1: Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι θα προσλαμβάνονται για τα πέντε έτη και όχι για ένα. Δηλαδή για τους ήδη προσληφθέντες του 2019 θα επαναπροσληφθούν για ακόμη 4  αντιπυρικές περιόδους

Άρθρο 1 παρ. 2: Το ηλικιακό όριο της κατηγορίας οδηγών ανεβαίνει στα 45 χρόνια από 40 που ίσχυε.

Άρθρο 1 παρ. 3 & 4: Οι μάχιμοι θα ασκούν καθήκοντα « ανάλογα με των πυροσβεστικών υπαλλήλων » και όχι « επικουρικά  των πυροσβεστικών υπαλλήλων » που ίσχυε.

Άρθρο 1 παρ. 5:  Η έκδοση της προκήρυξης θα γίνει χωρίς χρονικό προσδιορισμό, ενώ πριν οριζόταν ο μήνας Ιανουάριος, αν και σε αυτό το σημείο το Α.Π.Σ ήταν ήδη εκπρόθεσμο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονταν στο Π.Δ. που ίσχυε.

Άρθρο 1  παρ. 6: Η πρόσληψη θα γίνεται σε επίπεδο Διοικήσεων Νομών ή Διοικήσεων Π.Υ.  αντί για επίπεδο Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ή Πυροσβεστικών Κλιμακίων.

Άρθρο 1 παρ. 8: Οι υποψήφιοι θα δηλώνουν μόνο μια κατηγορία ( μάχιμος ή οδηγός )  κι όχι και για τις δυο κατηγορίες.

Άρθρο 1 παρ. 21: Αλλάζει η μοριοδότηση σε τρίτεκνους / πολύτεκνους: κλιμακώνεται η μοριοδότηση σε γονέα πολύτεκνο (25), γονέα τρίτεκνο (20), τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (15), τέκνο τρίτεκνης οικογένειας (10). Επίσης προστίθεται και μοριοδοτείται το δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης  Ι.Ε.Κ. « Ειδικός Δασικής Προστασίας ».

Αν πάρουμε όμως υπόψη την αναγγελία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, που έγινε μέσω  του προσωπικού του λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για προσλήψεις 2.500 συμβασιούχων πυροσβεστών για την φετινή αντιπυρική περίοδο, εύλογα τίθεται το ερώτημα πως θα πραγματοποιηθεί, αφού βάσει της υπ. αριθ. 3 σχετικής του Π.Δ. δεν προκαλείτε επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από την έκδοση του παρόντος.

Ακόμη όμως και αν υλοποιηθεί η αναγγελία του υφυπουργού, αυτό που επιβάλλεται επιτακτικά για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού και συνολικά για την πυροπροστασία της χώρας, είναι η άμεση πρόσληψη προσωπικού με μόνιμη σχέση εργασίας για την κάλυψη των τεραστίων αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος που προκύπτουν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here