Επαναληπτική διακήρυξη μίσθωσης δύο ακινήτων στην Τ.Κ. Παρ. Άστρους

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη ότι η με αριθμ. πρωτ. 3830/11.4.2019 Διακήρυξη Δημάρχου απέβη άγονη

Δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι

ότι εκτίθεται σε φανερή, μειοδοτική και προφορική δημοπρασία, για τη μίσθωση δύο (2) ακινήτων –οικοπέδων (ανοιχτών χώρων) εντός του ρυμοτομημένου σχεδίου στην Τ.Κ.Παρ.Άστρους προκειμένου να εξυπηρετηθεί κάθε λειτουργία των κατοίκων και των επισκεπτών.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, να υποβάλλουν στον Δήμο έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Για να διαβάσετε τους όρους της διακήρυξης καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτήν, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here