Επιλογή επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης για το έργο: Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μελιγούς…

0

Επιλογή επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης για το έργο «Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μελιγούς και μετατροπή σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜηΜΕΔ) για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων [δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά], ως μέλη της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης για το έργο «Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μελιγούς και μετατροπή σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων», προεκτιμώμενης αμοιβής 196.929,27 € (χωρίς το ΦΠΑ) σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Με έγγραφο του Δήμου, θα υποβληθεί αίτημα στο Τ.Ε.Ε. για τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here