Επιμελητήριο Αρκαδίας: Προσωρινός κατάλογος ωφελούμενων της πράξης «Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων»

0

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στην πράξη Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων» με Κωδικό ΟΠΣ 5063657 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020 ανακοινώνεται από το Επιμελητήριο Αρκαδίας ο προσωρινός κατάλογος ωφελούμενων που θα συμμετέχουν στις δράσεις της Πράξης.  

Καθώς η τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας της πράξης δεν επιτρέπουν τη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των ωφελούμενων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη θέση τους στους καταλόγους με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης ή διαφορετικά στα γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης Πελοποννήσου Αγαπήνωρ (25ης Μαρτίου 14,22100 Τρίπολη) και στο τηλέφωνα 2710230233.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων καθώς και τον πίνακα ωφελούμενων μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr (σημαντικά νέα).

Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της επιτροπής επιλογής, εντός 10 εργάσιμων ημερών (έως 14 /01/2022) από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων (29/12/2021)  στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή, εναλλακτικά, με ταχυμεταφορά (courier) στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, 25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100. Εκτάκτως και λόγω της έκτακτης κατάστασης και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού Covid-19, δίνεται η δυνατότητα αποστολής της ένστασης και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: info@agapinor.gr

Με το πέρας του διαστήματος ενστάσεων και εφόσον δε δηλωθεί κάποια ένσταση που να τροποποιεί τη σειρά/επιλογή των αιτούντων, τα αποτελέσματα των ανωτέρω πινάκων ανάγονται σε οριστικά.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here