Ερωτήματα και προτάσεις για το Δ.Σ από τον κ. Π.Μαντά

1

ΘΕΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΣ:

Α. Οικονομική επιτροπή της 16/05:

Α.1 Αγροτική Οδοποιία Αντώνης Τρίτσης 05: Θα μάθουμε τελικά τα παρακάτω;

– Ποιους δρόμους καταθέτει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας στο Πρόγραμμα;

– Ποιος επέλεξε τους δρόμους και με ποια κριτήρια;

– Ποιο στέλεχος ή συνεργάτης της Αναπτυξιακής Πάρνωνα υπογράφει τις μελέτες ως συντάξας;

–  Έχουν εγκριθεί οι μελέτες από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου;

– Έχουν παραληφθεί οι μελέτες από την Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης;

– Έχουν τεθεί υπόψιν της επιστημονικής επιτροπής;

Αυτά ρωτήσαμε στη διάρκεια της επιτροπής και δε λάβαμε απάντηση. Το ρωτάμε και εδώ στο ΔΣ.

Α.2 Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων Αντώνης Τρίτσης 07: 

– Σύμφωνα με το εισηγητικό του Δήμαρχου:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο.Ε

Θέμα:  «Αποδοχή και έγκριση μελέτης «Μελέτη  και κατασκευή κτηρίου για την ανέγερση δημαρχείου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», αποδοχή των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης ΑΤ07

Παρακαλώ να μας εξηγήσετε τα παρακάτω:

–          Ποια Μελέτη αποδεχθήκατε και εγκρίνατε; Τη Μελέτη της Μελέτης; Τί εκπόνησε η αναπτυξιακή Πάρνωνα με την από 10-5-2021 Προγραμματική Σύμβαση με την οποία της είχατε αναθέσει την μελέτη   με   τίτλο   «Μελέτη ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»,

–          Ποιο στέλεχος ή συνεργάτης της Αναπτυξιακής Πάρνωνα υπογράφει τις μελέτες ως συντάξας;

–          Έχουν εγκριθεί οι μελέτες από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου;

–          Έχουν παραληφθεί οι μελέτες από την Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης;

–          Έχουν τεθεί υπόψιν της επιστημονικής επιτροπής;

–          Σε ποια ομάδα της πρόσκλησης ΑΤ07 σκοπεύετε να εντάξετε το Έργο; Μήπως στην ομάδα Β; Αυτή προϋποθέτει να μην υπάρχει δημαρχιακό κτήριο στην Έδρα του Δήμου.

–          Έχει ο Δήμος στην ιδιοκτησία του το Οικόπεδο; Όχι. Θεωρείτε ότι η πρόταση διαθέτει ωριμότητα;

Β. ΔΣ ΔΕΥΑ 28/5/2021

Η ΔΕΥΑ δεν υποβάλλει φάκελο στην πρόσκληση ΑΤ02 (Αποχετεύσεις). Προτιμά να υποβάλει φάκελο για χρηματοδότηση έργου «Αντικατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας» και «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 792,00kWp με Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό (virtual net metering)»

Στη συνεδρίαση του ΔΣ, προέκυψαν τα παρακάτω:

 • Η Πρόεδρος και ο Διευθυντής ισχυρίστηκαν ότι δεν μπορεί να ενταχθεί η αντικατάσταση των καταθλιπτικών αγωγών που ισχυρίζεστε πως είναι απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία των ιδιωτικών συνδέσεων, επειδή γενικά «δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο». Αυτό δεν ισχύει. Στο EΘNIKO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, στη σελίδα  5 αναφέρεται η ΕΕΛ, το έργο που εκτελέστηκε με πόρους από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το γεγονός ότι τα δίκτυα δε λειτουργούν και τέλος, το Αστρος αναφέρεται ως οικισμός Non-Compliant = μη συμμορφούμενος με όλες τις προβλέψεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Επικοινώνησα με την Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων και με το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έλαβα την απάντηση ότι ποτέ δεν επικοινώνησε ο Δήμος η η Δευα Βόρειας Κυνουρίας,  ποτέ δε ζήτησε έγκριση και προφανώς ποτέ δεν έλαβε απάντηση ούτε θετική ούτε αρνητική.
 • Σχετικά με τη μελέτη που ζητήθηκε να παραλάβουμε και να εγκρίνουμε, παρατηρήσαμε μια σειρά από σοβαρά κενά και ελλείψεις.

Συγκεκριμένα:

Σε ερώτησή μας ποιος είναι ο συντάξας της μελέτης, μας απάντησαν ότι είναι ο Αντιδήμαρχος και μέλος του ΔΣ κ. Σαμαρτζής, ο Διευθυντής και μια εταιρεία ονόματι ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ. Όσον αφορά την εταιρεία, αυτή έχει υπογράψει συμφωνητικό με ημερομηνία ανάρτησης τις 19/5/2021 (πριν 9 μέρες) το οποίο  δεν αναφέρεται σε μελέτη, αλλά σε υποστηρικτικά έγγραφα. Ο Διευθυντής παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει η τεχνική επάρκεια στη ΔΕΥΑ για τη σύνταξη τέτοιων μελετών. Απομένει λοιπόν ο Αντιδήμαρχος. Είναι αυτός ο συντάξας της μελέτης την οποία μάλιστα ισχυρίστηκε ότι τη Δώρησε; Δεν έπρεπε η δωρεά της μελέτης να έχει εγκριθεί από το συμβούλιο πριν αποτελέσει αντικείμενο φακέλου υποψηφιότητας έργου προϋπολογισμού 900.000€; Τότε, τι χρειαζόταν η ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ; Για την ποιότητα της μελέτης και τον τρόπο που υπολογίστηκε το κόστος του Φωτοβολταικού Σταθμού, δεν μπορούμε εμείς να εκφέρουμε άποψη, αλλά μόνο οι συντάκτες..

Πρόκειται για δεύτερο φωτοβολταϊκό σταθμό που προτίθεστε να κατασκευάσετε στο χώρο του κληροδοτήματος Γιαννούκου. Ρωτήσαμε συγκεκριμένα τον Διευθυντή να μας πει αν έχει εξασφαλιστεί το Ιδιοκτησιακό. Μας απάντησε ότι δεν είναι απαραίτητο και ότι έχει έγγραφο του Δήμαρχου.

Ρωτάμε λοιπόν το Δήμαρχο:

 • Αυτά που γίνονται στο ΔΣ της ΔΕΥΑ τελούν σε γνώση του;
 • Έχει εκδώσει σύμφωνη γνώμη για τη χρήση του Αγροτεμαχίου του κληροδοτήματος για κατασκευή ΦΒ σταθμού από τη ΔΕΥΑ; Γνωρίζει αν μπορεί να εκδίδει αυτού του είδους βεβαιώσεις ως μονομελές όργανο;
 • Έχει ενημερώσει την επιτροπή του Κληροδοτήματος Γιαννούκου; Έχει τη σύμφωνη γνώμη του συλλογικού οργάνου;

Γ. Έργο Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση «Αγία Παρασκευή»  Τ.Κ. Δολιανών»

Ύστερα από παλινωδίες και διαφορετικές εισηγήσεις της δημοτικής αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο περί χορήγησης ή όχι παρατάσεων στην εταιρεία που εκτελεί το έργο, παρατηρούμε σήμερα το έργο να προχωρά με τον ίδιο εργολάβο απρόσκοπτα.

Ρωτάμε τα παρακάτω:

 • Δεδομένης της άρνησης της διαχειριστικής αρχής του ΠΕΠ Πελοποννήσου να πληρώσει λογαριασμούς του εργολάβου που έχουν συνταχθεί μετά το πέρας της οριακής προθεσμίας του έργου, Ποιος θα πληρώσει τις εκπρόθεσμες εργασίες;

Δ. Ποια είναι η τύχη της Απόφασης Δ.Σ 126/2020 με θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή κοινής αίτησης – δράσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του MERAKI PEOPLE στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», για τη δημιουργία Κέντρου Έρευνας Αειφόρου Ανάπτυξης και Εφαρμογής Αναγεννητικής Βιοοικονομίας  Κυνουρίας  Παραγωγικό  Χωριό  –  Κέντρο  Έρευνας  και  Εφαρμογής Βιοοικονομίας.

Η παράταξή μας είχε καταψηφίσει αυτήν την πρόχειρη και ανεφάρμοστη εισήγηση και μάλιστα είχαμε εισπράξει και τις βαριές κατηγορίες του Δήμαρχου. Συγκεκριμένα, είπε:

Ο κ. Μαντάς με τους συμβούλους του παραμένοντας προσκολλημένοι στην τακτική της στείρας αντιπολίτευσης, για μια ακόμη φορά αδυνατούν να αντιληφθούν την πραγματικότητα, εστιάζοντας την προσοχή τους στην καταστροφή κάθε νέας ιδέας που δεν περνά μέσα από τα γνώριμα γι’ αυτούς μονοπάτια των κατά παραγγελία «μελετών» από συμβούλους που «άφησαν εποχή» στον Δήμο μας. Τους καλούμε για τελευταία φορά να σοβαρευτούν και να πάψουν το καταστροφικό τους έργο.

Τί γίνεται τώρα, ένα χρόνο μετά με αυτή την  «νέα ιδέα που δεν περνούσε μέσα από τα γνώριμα για εμάς μονοπάτια;» Υλοποιήθηκε; Θα υλοποιηθεί; Πάντως η ελάσσων αντιπολίτευση τότε είχε στηρίξει αναφανδόν την πρόταση. Τώρα δεν αναρωτιέται γιατί δεν υλοποιείται;

Πρόταση

Κατεδάφιση πρώην κτηρίου ΟΤΕ στο Παραλιο Αστρος – Δέσμευση χώρων για την Επέκταση της κεντρικής Πλατείας

 • Όπως γνωρίζετε, το πρώην κτήριο τηλεπικοινωνιών στην κεντρική πλατεία του Παραλίου Αστρους ανοίκει στο Δήμο ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαίωσε το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, ως διάδοχο της πρώην Κοινότητας Παραλίου Άστρους. Από τότε και μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει καμιά συζήτηση πάνω στο ζήτημα της αξιοποίησης του χώρου προς όφελος της κοινωνίας του Δήμου μας, αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών του παραλίου Αστρους. Και όπως συνηθίζει αυτή η δημοτική αρχή, ‘Δια της πλαγίας οδού’ κατατέθηκε πρόταση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης που προτείνει τη διατήρηση του κτηρίου για τη στέγαση ψηφιακού Μουσείου. Καταθέτουμε την πρόταση μας για την βέλτιστη αξιοποίηση των χρόνιων προσπαθειών που είχαν γίνει στο παρελθόν για την εξασφάλιση της κυριότητας του χώρου.
 • Το κτήριο αποκλείει οπτικά και κυκλοφοριακά την παραλιακή πλατεία του οικισμού από τη μοναδική είσοδό της (Οδός Αργους) και η όποια σκέψη για επαναχρησή του δεν είναι για εμάς αποδεκτή αφού ο όγκος του κτηρίου δεν συνάδει με τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού.
 • Προτείνουμε την κατεδάφιση του κτηρίου, τη φύτευση με αστικό πράσινο του χώρου και την απόδοσή του στην κοινή χρήση.
 • Επίσης, για άλλη μια φορά θα προτείνουμε την εκκίνηση διαδικασίας τοπικής τροποποίησης του Ρυμοτομικού σχεδίου με σκοπό να επεκταθούν οι κοινόχρηστοι χώροι σε ολόκληρη την επιφάνεια του ΟΤ 160. Η δέσμευση των ακινήτων που βρίσκονται Βόρεια του κτηρίου είναι απαραίτητη αφενός για τη σημαντική επέκταση της πλατείας και αφετέρου, για την επίλυση του σοβαρού κυκλοφοριακού και πολεοδομικού προβλήματος της οδού Άργους και των αδιάνοικτων κάθετων οδών.

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Ανοιχτή Επιστολή προς τους Πολιτικούς Ηγέτες και τους πολίτες της Βόρειας Κυνουρίας στην Ελλάδα

  2 Ιουνίου 2021

  Αγαπημένοι φίλοι Κυνουριώτες,

  Στο πλαίσιο των πρόσφατων συζητήσεων για το έργο της Κυρίας Χριστιάνας Γαρδικιώτη και της πρωτοβουλίας της «The Meraki People», αποφάσισα να σας εκθέσω την άποψή μου από τη δική μου οπτική γωνία, που βασίζεται σε σχεδόν πέντε χρόνια γνωριμίας μου με τη Χριστιάνα και τις εμπειρίες μου από τη Βόρεια Κυνουρία το 2019. Αντί να συντάξω μια επίσημη υποστηρικτική επιστολή εκ μέρους του οργανισμού μου, θα ήθελα να κάνω χρήση αυτής της πιο προσωπικής μορφής κειμένου, ώστε να έχω μεγαλύτερη ελευθερία να μοιραστώ τις εκτιμήσεις και απόψεις μου.

  Όταν επισκέφθηκα την Ελλάδα για ένα μια εκπαιδευτική συνάντηση το 2019, η Χριστιάνα με προσκάλεσε να παρακολουθήσω μια συνάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Άστρος, κάτι που υπήρξε μια ιδιαίτερη εμπειρία. Στην επαγγελματική μου ζωή έχω συμμετάσχει σε συνεδριάσεις και τελετές με δημάρχους του San Francisco, του San Jose, του Palo Alto και του Oakland στις Ηνωμένες Πολιτείες, του Qingdao και του Shenzhen στην Κίνα, και φιλοξένησα στο Oakland ολόκληρη αντιπροσωπεία νυν και πρώην δημάρχων από Σκανδιναβικές χώρες, που παρουσίαζαν προγράμματα τοπικής κοινωνικής καινοτομίας ακριβώς όπως της Χριστιάνας. Σε όλες αυτές τις αλληλεπιδράσεις διέκρινα σεβασμό, ενδιαφέρον και κατανόηση για την πορεία που ακολουθεί ο κόσμος. Στο Άστρος συνάντησα εξουσία, ισχύ και επισημότητα, αλλά ο σεβασμός, το ενδιαφέρον και η κατανόηση απουσίαζαν.

  Όταν σκέφτομαι τη Χριστιάνα και το πρωτοποριακό έργο της στην Ελλάδα, αναπόφευκτα αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να χρειάζεται τόσο χρόνο η τοπική πολιτική εξουσία να αντιληφθεί την αναγκαιότητα και τη δυναμική του οράματός της που επιδιώκει με πάθος, επιδεξιότητα, επιμονή και αφοσίωση.

  Αυτές τις στιγμές στοχασμού, φέρνω στο νου το San Jose, μια πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων όπου ο Δήμαρχος και όλοι οι ιθύνοντες περιφέρονταν από το ένα τραπέζι στο άλλο, απαντώντας σε ερωτήσεις καθώς οι «απλοί πολίτες» συζητούσαν πώς να ξοδέψει η πόλη τα έσοδα από μια αύξηση φόρων. Αντί να επιδείξουν την ισχύ τους και τα προνόμια, οι πολιτικοί ηγέτες του San Jose αγκάλιασαν τις καινοτόμες πρακτικές του συμμετοχικού προϋπολογισμού που καθιστούσαν την πόλη τους περισσότερο ισχυρή και ευημερούσα .
  Σκέφτομαι επίσης τα παιδιά της τρίτης δημοτικού στο σχολείο της κόρης μου που ξεκίνησαν – και έτρεξαν με επιτυχία – μια καμπάνια που θα όριζε τον νυχτοερωδιό με το μαύρο λοφίο ως επίσημο πουλί του Oakland, μιας πόλης τετρακοσίων χιλιάδων κατοίκων. Αυτά δεν ήταν παρά παιδάκια με μια ιδέα, αλλά είχαν την υποστήριξη των δασκάλων και των γονιών τους κι όταν εμφανίστηκαν απρόσκλητα στο Δημαρχείο του Oakland, η ηγεσία της πόλης τα υποδέχτηκε με σεβασμό, ενδιαφέρον και κατανόηση. Άκουσαν με προσοχή και στη συνέχεια εξήγησαν τους όρους σύμφωνα με τους οποίους το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε να υποστηρίξει την πρότασή τους.

  Αφού πληροφορήθηκαν τη διαδικασία, τα παιδιά ξεκίνησαν μια δημόσια καμπάνια που μεταβίβασαν στην επόμενη φουρνιά μαθητών της τρίτης δημοτικού, και αυτοί, με τη σειρά τους, στη μεθεπόμενη, οπότε και η κόρη μου ήταν στην τρίτη τάξη. Τα παιδιά έκαναν αυτή τη δύσκολη δουλειά με πάθος, δεξιότητα, επιμονή και προσήλωση για τρία χρόνια και τελικά η τάξη της κόρης μου πέτυχε να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση να γίνει ο νυχτοερωδιός με το μαύρο λοφίο επίσημο σύμβολο της πόλης. Σαν πατέρας, σας διαβεβαιώνω ότι ήταν μεγάλη συμβολή στο αίσθημα του παιδιού μου ευθύνης και του ανήκειν στην κοινότητα του.

  Θυμάμαι την επίσκεψή μου στη Βέρβενα, ένα όμορφο Αρκαδικό χωριό, του οποίου οι κάτοικοι έφυγαν για το Oakland, μεταξύ άλλων τόπων, κι αναρωτιέμαι πόσο διαφορετικό θα μπορούσε να ήταν αυτό αν οι κάτοικοι της Βέρβενας εμπνέονταν να δράσουν με πάθος, επιδεξιότητα, επιμονή και αφοσίωση για να διαμορφώσουν το μέλλον της κοινότητάς τους.

  Καθώς εργάζομαι στο πλευρό των συνεργατών της Χριστιάνας από το διεθνή χώρο της κοινωνικής καινοτομίας, ακούω πολλές εμπνευσμένες ιστορίες για κυβερνήσεις και τοπικές αυτοδιοικήσεις που στηρίζουν πρωτοποριακά έργα κοινωνικής καινοτομίας. Ο Philipp Mäntele που ήρθε μαζί μας στο Παράλιο Άστρος, χαίρει της επίσημης υποστήριξης του Πρωθυπουργικού Γραφείου της Ουγκάντα καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησής του. Η Natalia Peryazeva, που σαν τη Χριστιάνα ήταν φιναλίστ του Evolutionary Future Challenge, διορίστηκε Πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Επιτροπή της Κρατικής Δούμας για την Οικονομική Πολιτική, Βιομηχανία, Καινοτόμο Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα στη Ρωσία. Η Rani Langer-Croager, συνάδελφος της Χριστιάνας στην Evolutionary Leadership Community (Κοινότητα Εξελικτικής Ηγεσίας), έλαβε επίσημη αναγνώριση για το έργο της από τη Γερουσία της Πολιτείας της Καλιφόρνιας. Μεταξύ αυτών των αφηγημάτων, είναι πραγματικά αξιοπερίεργο να βλέπει κανείς τη Χριστιάνα να χαίρει αναγνώρισης από τον (αιρετό) Υπεύθυνο Αειφορίας της πόλης του Πάλο Άλτο, ενώ οι δικοί της πολιτικοί ηγέτες συνεχώς χάνουν την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί της.

  Το έργο της Χριστιάνας δεν είναι ουτοπία. Είναι ένα πολύ πρακτικό όραμα που ευθυγραμμίζεται με την κατεύθυνση που ακολουθεί η υφήλιος, εκτός κι αν οι παγκόσμιες υπαρξιακές απειλές μας εμποδίσουν να πετύχουμε. Έχει κερδίσει την υποστήριξη και το θαυμασμό φίλων και συμμάχων από όλον τoν κόσμο, καθώς και επίσημη αναγνώριση από ειδήμονες διεθνούς κύρους, όπως ο Gunter Pauli και από Οργανισμούς όπως το Massachusetts Institute of Technology (Μ.Ι.Τ.). Όμως αυτό που κάνει δεν είναι δυνατό να το πετύχει ένας άνθρωπος μόνος του. Δεν υπάρχει νόημα να περιμένει κανείς να το «κάνει εκείνη πρώτη». Είναι σαν να περιμένεις τον προπονητή σου να κερδίσει πρώτα το Παγκόσμιο Κύπελλο πριν δεχτείς να ακουμπήσεις τη μπάλα. Ούτε εμείς, οι διεθνείς φίλοι της, μπορούμε να το κάνουμε για λογαριασμό σας. Δεν μπορούμε απλά να έρθουμε στην κοινότητά σας με πόρους και να σας πούμε τι να κάνετε: θα ήταν αντίθετο προς τις βασικές αρχές του έργου της. Εναπόκειται λοιπόν σε ολόκληρη την κοινότητα, ιδιαίτερα στους πολιτικούς ηγέτες, να αναγνωρίσουν τον καταστροφικό αντίκτυπο της τυφλής ηγεσίας, της μη εποικοδομητικής κριτικής και της παραίτησης και να ανακαλύψουν τη δύναμη της εμπιστοσύνης, του ενδιαφέροντος και της περιέργειας, του σεβασμού και της συλλογικής δράσης.

  Με εκτίμηση,

  Fyodor Ovchinnikov
  Συν Ιδρυτής & Εκτελεστικός Διευθυντής του Iνστιτούτου Εξελικτικής Αρχηγίας (I.E.L.)
  Μέλος των επενδύσεων με κοινωνικές επιπτώσεις Braintrust
  (Αειφοροι Στοχοι Ηνωμένων Εθνών – UNSDGs)
  Μέλος των Κεφαλαίων NEXUS/Ηνωμ. Εθνών
  Μέλος του Δ.Σ. Κεφαλαίων Capital Development Fund
  Πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τα Ηνωμενα Εθνη που εκπροσωπεί τις ΗΠΑ (San Francisco Chapter)
  Mέλος Δ.Σ., Καθηγητης και Μέντορας της Επιχειρηματικης Kοοπερατιβας UPTIMA

  2323 Broadway, Oakland, CA 94612
  +1-(510)-910-5829
  f.ovchinnikov@evoleadinstitute.com

  I would like to comment on “Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή κοινής αίτησης – δράσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του MERAKI PEOPLE στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», για τη δημιουργία Κέντρου Έρευνας Αειφόρου Ανάπτυξης και Εφαρμογής Αναγεννητικής Βιοοικονομίας Κυνουρίας Παραγωγικό Χωριό – Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογής Βιοοικονομίας” and the response that follows.

  In the light of the recent discussions about the work of Ms. Christiana Gardikioti and her initiative, The Meraki People, I decided to offer my perspective informed by nearly five years of knowing Christiana and by the experiences I had in North Kynouria in 2019. Instead of writing an official letter of support on behalf of my organization, I would like to use this personal format to have more freedom for sharing my assessments.

  When I visited Greece for a retreat in 2019, Christiana invited me to attend a Council meeting at Astros and it was quite an extraordinary experience. In my professional practice, I have participated in meetings and ceremonies with mayors of San Francisco, San Jose, Palo Alto, and Oakland in the United States, Qingdao and Shenzhen in China, and I hosted a whole delegation of current and former mayors from Nordic countries in Oakland showcasing local social innovation projects just like Christiana’s. In all these interactions I sensed respect, curiosity, and understanding of where the world is going. In Astros I saw authority, power, and formality, but respect, curiosity, and understanding were lacking.

  When I think about Christiana and her groundbreaking work in Greece, I cannot help but to wonder how come that it is taking such a long time for the local political elite to see the relevance and the potential of the vision that she is pursuing with passion, dexterity, perseverance, and dedication.

  In these moments of reflection, I am thinking about San Jose, a city of one million people, where the Mayor and all major government officials were floating from table to table to answer questions as “ordinary citizens” were discussing how the city should spend revenue from a tax raise. Instead of showing off their power and privilege, the political leaders of San Jose embraced the innovative practices of participatory budgeting which made their city stronger and more prosperous.

  I’m also thinking about the third graders from my daughter’s school who initiated and successfully ran a campaign to make the black-crowned night heron the official bird of Oakland, a city of four hundred thousand people. These children were just kids with an idea, but they were supported by their teachers and their parents, and when they showed up, uninvited, in Oakland City Hall, the city leaders met them with respect, curiosity, and understanding. They listened attentively and then explained the conditions under which the City Council can support the proposal.

  After learning about the due process, the children initiated a public campaign that they passed on to the next cohort of third graders who, in turn, passed it onto the next cohort when my daughter entered third grade. The children did the hard work with passion, dexterity, perseverance, and dedication for three years and my daughter’s class finally saw the City Council passing the resolution to make the black-crowned night heron the city’s official bird. As a father, I can tell you that it made a great contribution to my child’s sense of responsibility and belonging to her community.

  I remember visiting Vervena, a beautiful Arcadian village whose inhabitants left for Oakland among other places. There were no children there. I wonder how this could have been different if the people of Vervena were inspired to act with passion, dexterity, perseverance, and dedication to shape the future of their community.

  As I work with Christiana’s peers, social innovators from around the world, I hear a lot of inspiring stories about governments, especially local governments, supporting groundbreaking social innovation work. Philipp Mäntele, who came with us to Paralio Astros and Ano Doliana in 2019, enjoys official support of the Office of the Prime Minister of Uganda as well as his local government. Natalia Peryazeva who, just like Christiana, was a finalist of our Evolutionary Future Challenge, received an appointment as Chair of the Expert Council for the Development of Social Entrepreneurship at the State Duma Committee on Economic Policy, Industry, Innovative Development and Entrepreneurship in Russia. Rani Langer-Croager, Christiana’s fellow member of the Evolutionary Leadership Community, received official recognition for her work from the California State Senate. Among these stories, it is fascinating to see Christiana recognized by the Chief Sustainability Officer of the City of Palo Alto while her own political leaders are continuously missing the opportunity to partner with her.

  What Christiana is working on is not an utopia. It is a very practical vision that is aligned with where the whole world is going unless our global existential threats stop us from achieving it. She has won support and admiration of friends and allies from all over the world as well as a formal recognition from world-class experts like Gunter Paoli and institutions like Massachusetts Institute of Technology. However, what she is doing cannot be done by one person. There is no point in waiting for her to “do it first”: it is like waiting for your trainer to win the World Cup before you agree to touch the ball. We, her international friends, cannot do it for you either. We cannot simply come to your community with resources and tell you what to do: it would be contrary to the core principles of her work and it would not serve you well. It is therefore up to the entire community, and especially the political leaders, to see the degenerative impact of blindfolded authority, unconstructive criticism, and resignation and to discover the power of trust, curiosity, respect, and collective action.

  Sincerely,

  Fyodor Ovchinnikov
  Co-Founder & Managing Partner, Institute for Evolutionary Leadership
  Member, Braintrust on Impact Investing for the Sustainable Development Goals, NEXUS/United Nations Capital Development Fund
  Board Member and Chair of the UN Global Consultations Committee, the United Nations Association of the USA, San Francisco Chapter
  Board Member, Instructor, and Mentor, Uptima Entrepreneur Cooperative

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here