Θυρεάτις Γη : Το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας και ο Αγιάννης του Άστρους (Ιστορία του Άστρους)

0

Του Γιάννη Κουρόγιωργα

Αφιερώνεται στην Θυρεάτιδα Γη.

Το ιστορικό Άστρος και ο ‘Αγιος Ιωάννης (Αγιάννης) είναι μία κοινότητα και το κυριότερο οι κάτοικοι είναι οι ίδιοι, είχαν για πολλούς αιώνες και έχουν μέχρι σήμερα σπίτια στον Άστρος και στον Αγιάννη του Άστρους.

Αναφέρουμε συνοπτικά τους κανόνες της ιστοριογραφίας.

«Όλβιος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν» . (ευτυχισμένος είναι αυτός που γνωρίζει την ιστορία μας) Ευριπίδης

Από Ανθολογίες ,Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας) “Ο Πολύβιος, όπως και ο Θουκυδίδης (1. 22), ασπάζεται τη διδακτική αντίληψη για την ιστοριογραφία. Για να μπορεί όμως η ιστορική συγγραφή να είναι ωφέλιμη, πρέπει να είναι αντικειμενική και να υπηρετεί μόνο την παρουσίαση της αλήθειας, γιατί, αν λείπει το στοιχείο της αλήθειας, η ιστορία καταντά «ανωφελές διήγημα».”

Από Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός ,Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία του Α. Ρεγκάκου (με τη συνεργασία του Ν. Μήλτσιου) O Θουκυδίδης είναι λοιπόν εκείνος που έθεσε πρώτος την αναζήτηση της αλήθειας ως απόλυτο ιστοριογραφικό κανόνα σε μια οξεία αντίδραση προς τον Ηρόδοτο (1.20.3): οὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται «τόσο αδοκίμαστα αναζητούν οι πολλοί την αλήθεια και στρέφονται προς όσα βρίσκουν έτοιμα». 

“Η ιστορία της αρχαίας ιστοριογραφίας αρχίζει με μια εμφατική δήλωση ότι στόχος του ιστορικού είναι η αλήθεια. Στο προοίμιο των Γενεαλογιώντου ο λογογράφος Εκαταίος ο Μιλήσιος δηλώνει ρητά: Ἑκαταῖος Μιλήσιος ὧδε μυθεῖται· τάδε γράφω, ὥς μοι δοκεῖ ἀληθέα εἶναι·οἱ γὰρ Ἑλλήνων λόγοι πολλοί τε καὶ γελοῖοι, ὡς ἐμοὶ φαίνονται, εἰσίν [αυτά τα λέει ο Εκαταίος από τη Μίλητο· γράφω τα παρακάτω έτσι όπως νομίζω ότι ανταποκρίνονται στην αλήθεια· γιατί όσα λέγουν οι Έλληνες είναι, καθώς μου φαίνεται, πολλά και γελοία].”

Μετά τον Θουκυδίδη η ἀλήθεια καθιερώνεται ως ο κύριος στόχος του ιστορικού: έτσι ο Πολύβιος: 34.4.2: τῆς μὲν οὖν ἱστορίας ἀλήθειαν εἶναι τέλος ή 12.12.3: τῆς ἱστορίας ἐὰν ἄρηις τὴν ἀλήθειαν, τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα, ο Στράβωνας 11 (504): ἡ δ’ ἱστορία βούλεται τἀληθές, ο Λουκιανός (Πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν, 39): μόνηι θυτέον τῆι ἀληθείαι, εἴ τις ἱστορίαν γράψων ἴηι(μόνον εις την αλήθειαν πρέπει να αφοσιωθή ο θέλων να γράψη ιστορίαν, μτφρ. Ι. Κονδυλάκη).

Ο σεβαστός καθηγητής μας Κυριάκος Σ. Κατσιμάνης μας τονίζει. “Γενικότερα, η σημασιολογική διαστρέβλωση προωθείται με την εισαγωγή λέξεων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον, χωρίς όμως να έχει προσδιοριστεί επακριβώς το νοηματικό περιεχόμενό τους, κάτι που δεν είναι, βέβαια, καθόλου τυχαίο28. Ο Θουκυδίδης επισημαίνει επιγραμματικά τις στρεβλωτικές επιπτώσεις της  ηθικοπολιτικής  κρίσης στη χρήση της γλώσσας:  “και την ειωθυίαν  αξίωσιν των ονομάτων εις τα έργα αντήλλαξαν τη δικαιώσει”  άλλαξαν την καθιερωμένη σημασία των λέξεων, ανάλογα με το πώς τους συνέφερε.”

Καλώς  ήλθατε στο ιστορικόν Άστρος  που το 1823  έγινε η  Β’ Εθνοσυνέλευση των  Ελλήνων και στο ιστορικόν Αγιάννη του Άστρους  που το 1822  ήταν πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους .

Αγιάννης του Άστρους . Ο ιστορικός Πουκεβίλ αναφέρει “.. απεφασίσθη, όπως η έδρα της Κυβερνήσεωςμεταφερθήεις Άγιον Ιωάννηντου Άστρους εν Κυνουρία” Πουκεβίλ , Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως , ήτοι η Αναγέννησις της Ελλάδος”μετάφραση Ξεν.Ζυγούρα , έκδοσις Γεωργίου Τζελλάτου και Φέξη,Αθήναι 1891,τόμος Δ,σελίδα 88. Ο ιστορικός Διονύσιος Κόκκινος εις το έργον του « Η Ελληνική Επανάστασις» επιβεβαιώνει «ότι η Κυβέρνησις φοβηθείσα την σύμπραξη του Θεόδ. Κολοκοτρώνη και της γερουσίας, απεφάσισε μετά της βουλής να μεταφέρουν την έδρα των από τον Άγιο Ιωάννη του Άστρους  εις  Καστρί Ερμιονίδας». Από , Ι.Κουσκουνάς ,Κ. Χασαπογιάννης ,Ι.Κακαβούλιας (1981) Θυρεάτις Γη ( Ιστορία – Αρχαιολογία – Λαογραφία ).«Και όντως το Άστρος και κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους ήτο διμερές… ο Άγιος Ιωάννης κατ αρχάς είχεν υπόστασιν σαν θερινή κατοικία των Αστρεινών καλουμένη και (επάνω) Άστρος και Αγιάννης Άστρους,( Νίκο Α. Βέη , Μνείαι  του Άστρους. σελ 99-100).

Το 1823 “στο Άστρος”. O Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος,  πρόεδρος του Εκελεστικού  (δηλ.Πρωθυπουργός) , σε  επιστολή στις 22 Απριλίου 1823 έξυπνα έμμεσα αναφέρει στους ισχυρούς της εποχής και την υφήλιο . «Αποτελεί ευχάριστο καθήκον για μένα να ενημερώνω τα Φιλελληνικά Κομιτάτα πως η Εθνοσυνέλευση της απελευθερωμένης Ελλάδας συνήλθε στο Άστρος, στον κόλπο του Ναυπλίου» (Αριστείδης Ν. Χατζής σελ 121).

Διδακτήριον Άστρους ΥΑ 47192/1433/11-6-1946 – ΦΕΚ 127/Β/8-8-1946 ”Κηρύσσομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον το εν Άστρει διδακτήριον ένθα συνήλθεν εν έτει 1823 η β’ Εθνική Συνέλευσις”.

ΥΠΠΟΑ Τίτλος ΦΕΚ .Χαρακτηρισμός της πλατείας σχολής Καρυτσιώτη και τμήματος του αγροκηπίου, στο Άστρος Κυνουρίας, ως ιστορικού τόπου. “Στο αγροκήπιο αυτό έλαβαν χώρα δύο σημαντικά γεγονότα της Επαναστάσεως, το γνωστό ως «κολοκοτρωναίικο τραπέζι της συμφιλίωσης» στις 19 Ιουνίου 1821, στο οποίο είχαν προσέλθει οι οπλαρχηγοί, προκειμένου να ξεπεραστούν οι αντιθέσεις και να ομονοήσουν για την επιτυχία της Επανάστασης που τότε ξεκινούσε, καθώς επίσης και η Β΄ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων (30 Μαρτίου έως τις 18 Απριλίου του 1823) με την παρουσία οπλαρχηγών, πολιτικών, πλήθους λαού και στρατού. Εντός της Σχολής η οποία περιλαμβάνεται στον υπό κήρυξη χώρο, συντάχθηκε η διακήρυξη της Εθνοσυνέλευσης”.

Πριν διακόσια χρόνια το Ελληνικό κράτος το 1823 στην «Συνέλευση  του  Άστρους»  επίσημα  χρησιμοποίησε και επιβεβαίωσε  τό όνομα Άστρος, που αναμφισβήτητα υπήρχε χιλιάδες χρόνια νωρίτερα ,πολλές φορές με την αναφορά «Εν Άστρει» σε  όλα τα έγγραφα , την  Διακύρηξη, το Νόμο της Επιδαύρου (« Σύνταγμα του Άστρους»)  , τα πρακτικά, ψηφίσματα και αποφάσεις, για  τον οικισμό που συνήλθε η «Συνέλευση  του  Άστρους»  και  ψηφίστηκε το  «Σύνταγμα του Άστρους», επιβεβαιώνοντας  την μακρόχρονη  ιστορία  του ιστορικού Άστρους. Όπως το ίδιο έκαναν με τα «Εν Άστρει» έγγραφα τους το Βουλευτικό, Εκτελεστικό και τα μινιστέρια (υπουργεία) Πολέμου, Θρησκείας, Δικαίου και Ναυτικών.

Πριν διακόσια χρόνια τα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων κατά την πρώτην σύνοδον του 1844επιβεβαιώνουν τελεσίδικα και οριστικά , “και ο τόπος ούτος εψηφίσθη και παρ’ αυτής Άστρος“.

 • 1823,  Διακήρυξη της Β΄ των Ελλήνων Συνελεύσεως -«Εξεδόθη εν Άστρει εντός του Μουσείου Καρυτσιώτη»και «Ήδη δε μετά δεκαέξ μήνας Δευτέραν να συγκροτήση  εν Άστρει συνέλευσιν»  Διονύσιος Κόκκινος  Ιστορία Ελληνικής Επανάστασης  (τόμος 3ος Σελίδες 475-476)
 • Δημήτριος Καρυτσιώτης, 27η Φεβρουαρίου 1819 , παράγραφο #5 της διαθήκης του «5) Αφήνω εις την πατρίδα μας (χωρίον μας) το κτίριον του σχολείου και την περιουσίαν του Άστρους (Astro) ως είναι»( Φλουδας ,Θυρεατικα Β’ σελ 312) .
 • Δημήτριος Καρυτσιώτης, «Παραιτώ της πατρίδος μου το κτίριον της Σχολής και το υποτακτικόν( Αγροκήπιο) του Άστρους με όλα τα συμπεριλαμβανόμενα  εις το κοντράτο (συμβόλαιο) καμωμένου παρ εμού.Μάϊος 1819 Δ.Καρυτσιώτης»
 • Πάνος Ζαφειρόπουλος « επήλθεν το έτος 1823 και κατά Φεβρουάριον εσυστήθη η Εθνική συνέλευσις εις Άστρος ..έκαστος δύναται να εννοήσει τι υπέφερον οι κάτοικοι του Άστρους»(Φλούδας Θυρεατικά  Β   σελ 52)
 • Πάνος Ζαφειρόπουλος, «Ηλεκτρισθέντες, έγραφεν, υπέρ της ελευθερίας της πατρίδος ,τα πάντα χαίρειν και ειδόντες,μετέβημεν άπαντες εις την πατρίδα μας το Άστρος» ( Ιστ. και Εθνολ. Εταιρ.Κώδικας 316, Φλούδας, Θυρεατικά  Β   σελ 50)
 • Θεόδωρος  Κολοκοτρώνης εις τα Απομνημονεύματα του αναφέρει  , «Τέλος πάντων απεφασίσθη εις  το  Άστρος  να γίνη η Συνέλευσις ..εσηκώθηκα και  επήγα και  εγώ  εις το Άστρος ….εις  ένα περιβόλι  όπου έκαναν  την  συνέλευσιν .»(Φλούδας Θυρεατικά  Β   σελ 53)
 • Ο Γ. Τερτσέτης αναφέρει  «συνέτρωγαν  ο Δημήτριος Υψηλάντης  και  ο Κολοκοτρώνης εις τους ίσκιους  των δένδρων του Άστρους» (Διήγησις Συμβάντων της Ελληνικής φυλής  σελ.287).
 • Γενναίος Κολοκοτρώνης « η κυβέρνησις διέταξεν να συνταχθή το Έθνος , να γίνη Εθνική Συνέλευσις, όπου άρχισαν να συνάζωνται οι πληρεξούσιοι οι μεν εις το Άστρος ,οι δε του Κολοκοτρώνη και Υψηλάντη εις Ναύπλιον. … απεφασίσθη να μεταβούν και οι εν Ναυπλίω εις το ¨Αστρος» Απομνημονεύματα σελ 88»(Φλούδας Θυρεατικά  Β   σελ 165)
 • Τα Πρακτικά της Συνέλευσης την πρώτη ημέρατην ΚΘ Μαρτίου 1823, χωρίς να υπάρχει προηγούμενο έγγραφο και απόφαση, επιβεβαιώνουν επίσημα και θεσμικά τό χιλιάδες χρόνια νωρίτερα υπάρχον όνομα του οικισμού Άστρος ,“ΣΥΓΡΟΤΗΘΕΙΣΗΣ ΕΝ ΑΣΤΡΕΙ ΤΗΝ ΚΘ’ ΜΑΡΤΙΟΥ” , με κεφαλαία γράμματα για κάθε ενδεχόμενο..(Πρακτικά της Β’ Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμος 3, σελ 63)
 • ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΗΤΟΙ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΑΣΤΡΕΙ  Β’ ΕΘΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ (Πρακτικά της Β’ Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμος 3, σελ 87)
 • Όλα τα ψηφίσματα της Εθνοσυνέλευσης αναφέρουν “Εξεδόθη εν Άστρει  και το Ψήφισμα  Θ)  «Εις την Ελληνικήν επικράτειαν ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται άνθρωπος ….Εξεδόθη εν Άστρει Κατά μήνα μεσούντα τον Απρίλιον..»
 • Όλες οι αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης αναφέρουν “Εξεδόθη εν Άστρει και “Αριθ.2830 . Περικλείεται έγγραφον του κ. Παναγιώτου Ζαφειρόπουλου και αναφορά του Μινίστρου του Πολέμου υπό αριθ. 73 …Το Εκτελεστικόν σώμα κρίνει εύλογον τον τακτικόν αναγνωρισμόν αυτού εις στρατηγίαν. Εν Άστρει την κδ’ Μαρτίου…”
 • Προβουλεύματα του Βουλευτικού 184-189,189-199 αναφέρουν τόπο συντάξεως «Εν Άστρει» (Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας τ.Α’, σελ 63,136,137,138,139,140,143) (Φλούδας Θυρεατικά  Β   σελ 151)
 • Προβουλεύματα του Εκτελεστικού 2815, 2840 ,2846, 2848, 2876, 2898,2893,2891,2894,2908,2910,2920,2912,2934, αναφέρουν τόπο συντάξεως «Εν Άστρει» (Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας σελ.309-316) (Φλούδας Θυρεατικά  Β.σελ 152)
 • Έγγραφα του Μινιστέριου(Υπουργείου) του Πολέμου 73, 93, 122, 134, 135,138,189 αναφέρουν τόπο συντάξεως «Εν Άστρει» ( Φλούδας Θυρεατικά  Β.σελ 153)
 • Ο παγκόσμιοσ τύπος της εποχής ,Le Constitutionnel (30 Αυγούστου 1823 :«Η πολιτική οργάνωση της χώρας συμβαδίζει με την κατάκτηση της ελευθερίας της. Η έναρξη των εργασιών της πρόσφατης Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος αποτέλεσε ένα εντυπωσιακό θέαμα.» ( Αριστείδης Ν. Χατζής ,2023, σελ  119)
 • Πρακτικά των Συνεδριάσεων  της Βουλής τω Ελλήνων  κατά την πρώτην σύνοδον του 1844 τ.Γ , εν Αθήναις εκ του Βασιλικού τυπογραφείου, σ.1214  Συνεδρίασις  ΡΜΖ’ της 16 Μαϊου , «α.διότι η εν Άστρει συνέλευσις   συνεκροτήθη  όπου ήδη ενηργήθη  η εκλογή  και ο τόπος ούτος εψηφίσθη και παρ’ αυτής Άστρος , το δε εις το Παράλιον λεγόμενον  Άστρος  δεν υπήρχε κατά την  συγκρότησην  της συνέλευσεως , ώστε το κανονίζον την πρωτεύουσα (Δήμου Θυρέας) Άστρος διάταγμα  εννοεί  βεβαίως τον τόπον όπου η συνέλευσις συνήλθεν….».(Φλούδας , Θυρεατικά Β  , σελ 114).
 • Από , Αναφορές  για το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας πριν το 1823 – astrosgr.co

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ  Ἱστορίαι  [2.27.2] ἐκπεσοῦσι δὲ τοῖς Αἰγινήταις οἱ Λακεδαιμόνιοι ἔδοσαν  Θυρέαν οἰκεῖν καὶ τὴν γῆν νέμεσθαι, ἡ δε Θυρεᾶτις  γῆ μεθορία τῆς Ἀργείας καὶ Λακωνικῆς ἐστίν, ἐπὶ θάλασσαν καθήκουσα. καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐνταῦθα ᾤκησαν, οἱ δ᾽ ἐσπάρησαν κατὰ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα”.

Η Θυρέα ήταν θρύλος πριν το Τρωϊκό πόλεμο (1250-1240 π.χ.)“Θυρέας Όμηρος μεν ουκ ωνόμασεν, οι δ’ άλλοι θρυλούσι”Στράβων 376 (Θυεράτις Γη σελ 23).

Το ιστορικό Άστρος και ο ‘Αγιος Ιωάννης (Αγιάννης) είναι μία κοινότητα και το κυριότερο οι κάτοικοι είναι οι ίδιοι, είχαν για πολλούς αιώνες και έχουν μέχρι σήμερα σπίτια στον Άστρος και στον Αγιάννη του Άστρους.

«Και όντως το Άστρος και κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους ήτο διμερές… ο Άγιος Ιωάννης κατ αρχάς είχεν υπόστασιν σαν θερινή κατοικία των Αστρεινών καλουμένη και (επάνω) Άστρος και Αγιάννης Άστρους, έπειτα δε κατέστη και αυτοτελές χωρίον ,ότε μετά την Άλωσιν της Βασιλευούσης …Και ακριβώς επί μεμονωμένου βουνού άνωθεν του Αγίου Ιωάννου (=Επάνω Άστρους) κείται … το Κάστρο τη Ωριάς …Κατά την εμήν γνώμην μετά τας ανωτέρω εξηγήσεις πιθανώτατα δυνάμεθα να ταυτίσωμεν το Κάστρο της Ωριάς του Πάρνωνος προς το Estella =Άστρος .(Νίκο Α. Βέη , Μνείαι  του Άστρουςσελ 99,100 ).

Περιεχόμενα: Ιστορία του Άστρους και του Αγιάννη του Άστρους

1)«Όλβιος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν» . Ευριπίδης

Α) Αναφορές  για το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας πριν το 1823 – astrosgr.com

Το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας: Σπουδαιότερες χρονολογικές αναφορές  πριν το 1823  (υπάρχουν και πολλές άλλες) – astrosgr.com

Τα παράτω θέματα περικλείονται στον παραπάνω σύνδεσμο, αλλά για ευκολότερη πρόσβαση επίσης τα καταθέτουμε χωριστά.

1) Το 2ο μ.χ. αιώνα ,πρώτη αναφορά του Πτολεμαίου για το πόλισμα   «Άστρον», που είναι το σημερινό Άστρος. – astrosgr.com

2) Το 1256 ,«Castiello la Estella» (Kάστρο του Άστρους) (1256) στον Αγιάννη του Άστρους . – astrosgr.com

3)Το 1293 , η πρώτη επίσημη αναφορά της πόλης με το όνομα «Άστρος», του Ανδρόνικου Β’ Παλαιολόγου – astrosgr.com

4) Το 1320 «περί τον αιγιαλόν του άστρου εις τον κάμπον της μαλεβής», στο «Ξεροκάμπι» του Αγιάννη του Άστρους, κάτω από το κάστρο Εστέλλα (=Άστρος) – astrosgr.com

5) Το 1435 ο Γεώργιος Φραντζής αναφέρει το Άστρον (το σημερινό Άστρος) και τον Άγιον Ιωάννη (Αγιάννης του Άστρους). – astrosgr.com

6) Το 1516, Toast(r)ι (=Toasti) , Toastri  και  Astro είναι το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας . – astrosgr.com

7) Από το 1756 ,ο Δημήτριος Καρυτσιώτης
θυμότανε από την Καρύτσα του Αγιάννη
  «την πατρίδα μας (χωρίον μας) … του Άστρους (Astro)» και πριν το 1821 ο Άκουρος – astrosgr.com

7Β) Πριν το 1805 αρχοντικά,«πύργοι» και καλύβια στο Άστρος και στον “Αγιάννη του Άστρους” , η Σχολή Καρυτσιώτη και το μέγαρο «ΑΣΤΡΟΣ» στη Τεργέστη του Δημητρίου Καρυτσιώτη. – astrosgr.com

8) Το 1823, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος , «η
Εθνοσυνέλευση της απελευθερωμένης Ελλάδας συνήλθε στο Άστρος». –
 astrosgr.com
, πρόεδρος του Εκελεστικού (δηλ.Πρωθυπουργός).

9-1) Αναφορές  για το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας πριν το 1823 – astrosgr.com

9-2)  Δήμος  Θυρέας  (1835-1912)   astrosgr.com

 9-3)Δήμος Θυρέας (1835-1912), ΦΕΚ και «τα συνιστώντα το δήμον  χωρία» – astrosgr.com

10) Οι Αστρεινοί και οι Αγιαννίτες , κάτοικοι του Άστρους για χιλιάδες χρόνια. – astrosgr.com

Β) Ιστορία και άλλα σχετικά θέματα

«Εν Άστρει τη 29 Μαρτίου 1823 και γ’ της Ανεξαρτησίας », το Άστρος το βρήκαν εκεί οι πληρεξούσιοι της Εθνοσυνέλευσης. – astrosgr.com

Αναφορές του Ληκ τo 1805 , Περιήγησις εις Πελοπόννησον (Leake, Travels in the Morea) – astrosgr.com

Σημειώσεις και συμπεράσματα για το Κάστρο Παραλίου Άστρους , τον Άκουρο, το Παράλιο Άστρος (1845) και το Άστρος (1823,1841)

Η ιστορική αλήθεια πριν διακόσια χρόνια: Άστρος ( 1823  και  1841)   και Παράλιο Άστρος (1845). – astrosgr.com

Το ιστορικόν Άστρος υπήρχε πριν το 1256 και το κάστρο Εστέλλα(=Άστρος)  στον Αγιάννη του Άστρους  astrosgr.com

Θυρεάτις Γη : Το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας και ο Αγιάννης του Άστρους (Ιστορία του Άστρους) – astrosgr.com

Θυρεάτις Γη : Το άστυ, η αρχαία πόλη Θυρέα,το πόλισμα Άστρον και το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας – astrosgr.com

Θυρεάτις Γη : Δήμος  Θυρέας, Άστρος και Παράλιο Άστρος – astrosgr.com

Άστρος Κυνουρίας : Ιστορική αναδρομή

Ιστορία : Η Θυρεάτις Γη (Θυρέα)

Ιστορία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

============================================

2) Ο “Ιερός Χώρος” της Εθνοσυνέλευσης και η Σχολή Καρυτσιώτη – astrosgr.com

Τα δύο σπουδαιότερα ιστορικά μνημεία της Θυρεάτιδας Γης και της πατρίδας μας αναμφισβήτητα είναι ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων και η Σχολή Καρυτσιώτη. 

Τα δύο σπουδαιότερα ιστορικά μνημεία της Θυρεάτιδας Γης στην Κυνουρία – astrosgr.com

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους (κτήριο της σχολής Καρυτσιώτη στο Άστρος ), ο Προαύλειος Χώρος της Σχολής Καρυτσιώτη και ο γειτονικός «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων, εíναι φυσικά και λειτουργικά τρεις χωριστοί χώροι με την δική τους ιδιαίτερη ιστορική σημασία, αλλά δεμένοι μεταξύ τους αρμονικά, σεμνά και επιβλητικά, είναι ένας μαγευτικός χώρος, από μόνος του ένα υπέροχο και μοναδικό «μουσείο» που θαυμάζουν οι επισκέπτες μας.

Η Σχολή Καρυτσιώτη στο Αγιάνη και το Άστρος. Η προεπαναστατημένη Ελλάδα είχε πολλά μικρά “κρυφά” και λίγα φανερά σχολεία. Ένα από τα ελάχιστα φανερά σχολεία ήταν και η περίφημη Σχολή Καρυτσιώτη που είχε κτιστεί το 1798 , 23 χρόνια πριν την Ελληνική επανάσταση και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είχε κτιστεί στο λόφο Κουτρί του Αγιάννη Κυνουρίας και ήταν ένα από τα λίγα “πανεπιστήμια” της προεπαναστατικής πατρίδας μας και οι μαθητές της ήταν από ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά μας. Ο μεγαλος ευεργέτης μας Δημήτριος Καρυτσιώτης, πανίσχυρος Αγιαννίτης πατριώτης της διασποράς, βρήκε τον τρόπο να επιτρέψουν οι 400 χρόνια κατακτητές Τούρκοι το κτήσιμο και την λειτουργία της σχολής στον Αγιάννη το 1798 και το παράρτημα της σχολής Καρυτσιώτη του Αγιάννη που άνοιξε το 1805 στο Άστρος Κυνουρίας ( στο αγροκήπιο Καρυτσιώτη).

Διακήρυξη της Β΄ των Ελλήνων Συνελεύσεως , “Εξεδόθη εν Άστρει εντός του Μουσείου Καριτζιώτου” . – astrosgr.com

Διδακτήριον Άστρους -Το Ελληνικό κράτος αναγνωρίζει την μεγάλη προσφορά της Σχολής Καρυτσιώτη στο έθνος.

Σχολή Καρυτσιώτη

Ιερός Χώρος” της Β’ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων  

Το “Σύνταγμα του Άστρους”– astrosgr.com

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος , «η Εθνοσυνέλευση της απελευθερωμένης Ελλάδας συνήλθε στο Άστρος».

Σχόλια για  την  Ἐν Ἄστρει  Ἡ Ἐθνική Δευτέρα τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις  που συνήλθε στο Άστρος  «Με τους καλύτερους οιωνούς». – astrosgr.com

Με τους καλύτερους οιωνούς»: Ξαναβλέποντας την Εθνοσυνέλευση και το Συνταγματικό Κείμενο του Άστρους 1, Αριστείδης Ν. Χατζής – astrosgr.com

«Εξεδόθη εν Άστρει» – astrosgr.com

“Εν Άστρει”: Tο ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας – astrosgr.com

Δημήτριος Καρυτσιώτης – astrosgr.com

Το μέγαρο « ΑΣΤΡΟΣ» στη Τεργέστη  και το πάθος  του  εθνικού ευεργέτη μας Δημητρίου Καρυτσιώτη για «γράμματα» και μόρφωση . – astrosgr.com

=================================

3)Ο ιστορικός Άγιος Ιωάννης ( Αγιάννης) Κυνουρίας. 

Αγιάννης του Άστρους (Άγιος Ιωάννης Κυνουρίας ) : Ιστορική αναδρομή. (Προσχέδιο) – astrosgr.com

”Ελλάδα 2021” : Ο Άγιος Ιωάννης ( Αγιάννης) Κυνουρίας , ήταν η πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους το 1822

Η κήρυξη της Επανάστασης του 1821 στον Άγιο Ιωάννη – Αγιαννίτες αγωνιστές

Δημήτριος Καρυτσιώτης – astrosgr.com

Ο οικιστής του Παραλίου Άστρους Αγιαννίτης στρατηγός Πάνος Ζαφειρόπουλος η Άκουρος

Κάστρο Εστέλλα στον Άγιο Ιωάννη (Αγιάννη) Κυνουρίας – astrosgr.com

Ο Άγιος Ιωάννης (Αγιάννης ) και το Άστρος Κυνουρίας: Ιστορία, Προεστοί, Αρχοντικά & Εκκλησίες

Ο Δημήτριος Υψηλάντης φιλοξενήθηκε το 1821 στο Σουληνάρι στον  Άγιο Ιωάννη (Αγιάννη) Κυνουρίας-Α – astrosgr.com

Αξιοθέατα στον Αγιάννη Κυνουρίας- Πάμε μια βόλτα στο χωριό.

Οι καταρράκτεςτης Λεπίδας: Στον Άγιο Ιωάννη (Αγιάννη) και Πλάτανο Kυνουρίας

Το ιστορικό  Άστρος και ο Αγιάννης  είναι εδώ τουλάχιστον επτακόσια χρόνια και δεν θα  τα σβήσει κανένας εύκολα.

===============================================

4)Το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας

Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας βρίσκεται στη δυτική παραλία του Αργολικού στην ανατολική Πελοπόννησο.

Διδακτήριον Άστρους -Το Ελληνικό κράτος αναγνωρίζει την μεγάλη προσφορά της Σχολής Καρυτσιώτη στο έθνος.

Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους

Tο Κολοκοτρωνέϊκο τραπέζι στο Άστρος Κυνουρίας  

Αρχαιολογικοί Χώροι στο Άστρος

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία της Θυρεάτιδας Γης

Σπουδαιότεροι Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία στην Ελλάδα.

Τοπόσημα του 1821 | Το ιστορικό Άστρος Κυνουρίας και ο δήμος μας

Αξιοθέατα στο Άστρος-Πάμε μια βόλτα να δούμε το χωριό…

Τα βουνά και τα κάστρα μας

Ιστορία και “Ελλάδα 2021”

Το Άστρος και το Παράλιο Άστρος: H ιστορική αλήθεια

5) Συμπεράσματα και η ιστορική αλήθεια.

“Κατά την εμήν γνώμην μετά τας ανωτέρω εξηγήσεις”, με τα ιστορικά στοιχεία ,σχόλια και επιχειρήματα που βρίσκονται στους παραπάνω συνδέσμους βασικά στην ενότητα 1)«Όλβιος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν» , που δεύτερος είναι ο συνδεσμος Το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας: Σπουδαιότερες χρονολογικές αναφορές  πριν το 1823  (υπάρχουν και πολλές άλλες) – astrosgr.com , πάνω απο την ενότητα 2) Ο “Ιερός Χώρος” της Εθνοσυνέλευσης και η Σχολή Καρυτσιώτη – astrosgr.com, “δια ταύτα συμπεραίνουμε”.

Το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας βρίσκεται στη δυτική παραλία του Αργολικού , στα ενδότερα του κάμπου της Θυρέας ,εκεί που ήταν  η αρχαία πόλη Θυρέα και το πόλισμα Άστρον, νότια από την πρώτη πόλη της Ευρώπης το ιστορικό Άργος και την έδρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού Μυκήνες.

Στο παραπάνω χάρτη διακρίνονται στα ενδότερα από την αρχαιότητα το ιστορικόν Άργος και οι Μυκήνες , επίσης αργότερα στα ενδότερα βρίσκονται το Άστρος και το Λεωνίδιο. Στα νεότερα χρόνια επίσης στα ενδότερα βρίσκονται ο γειτονικός Άγιος Ανδρέας,(από τον οικισμό  Άγιο Ανδρέα ονομάστηκε το Λιμάνι του Άγιου Ανδρέα, βέβαια από του οικισμούς ονομάζονται τα λιμάνια),  το Κορακοβούνι ,η Μελιγού και τα Κούτρουφα .

 Η Θυρέα ήταν θρύλος πριν το Τρωϊκό πόλεμο (1250-1240 π.χ.)“Θυρέας Όμηρος μεν ουκ ωνόμασεν, οι δ’ άλλοι θρυλούσι”Στράβων 376 (Θυεράτις Γη σελ 23).

Ο  Θουκυδίδης  αναφέρεται στην  αρχαία πόλη Θυρέα ,που επίσης ήταν οχυρωμένη  (Θουκυδίδης 4,56,4,57 )“πάση την στρατιά και αιρούσι Θυρέαν.Και την τε πόλιν κατεύκασαν και τον ενόντα εξεπόρθησαν,τους τε Αιγινήτας…”

Η κρατούσα άποψη από  την παραπάνω  και άλλες αναφορές  του Θουκυδίδη , το άστυ (η πόλη) Θυρέα άρχιζε περίπου δύο χιλιόμετρα από την παραλία και απλωνόταν στη Θυρεατική Γη ,στο κάμπο της Θυρέας και η  “άνω πόλις εν η ώκουν”  Θυρέα ήταν στο Ελληνικό η Τειχιό, που βρίσκεται  μεταξύ Άστρους και Αγιάννη του Άστρους.

Είναι αναμφισβήτητο και ολοφάνερο γεγονός  από την τοποθεσία της αρχαίας πόλης Θυρέας και τις τοποθεσίες των  παραπάνω οικισμών της  ευρύτερης περιοχής , οι κάτοικοι για χιλιάδες χρόνια προτιμούσαν να κατοικούν στα ενδότερα, όπως αναφέρουν πολλοί ιστορικοί μελετητές ( Ν. Βέης και άλλοι νεότεροι .)

Διαχρονικά οι λόγοι  που  οι κάτοικοι προτιμούσαν τα ενδότερα ήταν για λόγους υγείας να αποφύγουν τά έλη που υπήρχαν στις παραλίες και  για  λόγους καλύτερης ασφάλειας να αποφύγουν τους πειρατές της θάλασσας, που απόφευγαν τα ενδότερα για ευνοϊκούς λόγους , γιατί ήταν δυσκολότερο για αυτούς να λεηλατούν τους κατοίκους σε απόσταση από την θάλασσα και τα πλοία τους.

Το αναμφισβήτητο γεγονός ,οι κάτοικοι για χιλιάδες χρόνια  στην περιοχή κατοικούσαν στα ενδότερα, μας οδηγεί να αναζητήσουμε το πόλισμα Άστρον στα ενδότερα του κάμπου της Θυρέας, όπως αναφέρουν νεότεροι ιστορικοί μελετητές,  και όπως στα ενδότερα του κάμπου  βρισκόταν η αρχαία πόλη Θυρέα.

Συμπεραίνουμε  από όλα τα ιστορικά στοιχεία που βρίσκονται στην ενότητα 1)«Όλβιος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν» ,και βασικά στο σύνδεσμο , Το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας: Σπουδαιότερες χρονολογικές αναφορές  πριν το 1823  (υπάρχουν και πολλές άλλες) – astrosgr.com, και τις άλλες ενότητες με τα αναμφισβήτητα γεγονότα  και  πρόσθετα  οι τεκμηριωμένες και συγκεκριμένες για την  ακριβή τοποθεσία αναφορές για το Άστρον  του Γεωργίου  Φραντζή  και του Βυζαντινού  Αυτοκράτορα Aδρόνικου Β’ Παλαιολόγου, το πόλισμα   Άστρον  βρισκόταν σαν συνέχεια της πόλης Θυρέας στο κάμπο της  Θυρέας , κοντά η εκεί που ήταν η αρχαία πόλη Θυρέα ,που είναι πολύ κοντά στο Άστρος  η  στη σημερινή τοποθεσία  του  Άστρους . Αφού στη περιοχή αναμφισβήτητα  στην αρχαιότητα στο συγκεκριμενό σημείο υπήρχε η αρχαία πόλη Θυρέα, είναι λογικό και πιθανό  επίσης αργότερα αδιάκοπα  να κατοικείται , όπως  συνεχίζει να κατοικείται σήμερα.

Οι  παρακάτω  αναφορές του 1256, 1292, 1293, 1320, 1435,1516 διασταυρώνονται και πειστικά τοποθετούν αναμφισβήτητα  το σημερινό Άστρος στην συγκεκριμένη τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα.

Castiello la Estella» (Kάστρο του Άστρουςστον Αγιάννη του Άστρους. (1256) . Από το Άστρος και Αγιάννη του Άστρους πήρε το όνομα το κάστρο Εστέλλα  που βρίσκεται στο Ξεροκάμπι του Αγιάννη του Άστρους. «Castiello la Estella» (Kάστρο του Άστρους).

“ Και δη εν τη αραγωνιακή παραλλαγή του Χρονικού του Μωρέως αναφέρεται ότι ο πρίγκιψ του Μωρέως Γουλιέλμος Βιλλαρδουίνος προς ευκολωτέραν υποταγήν των Τσακώνων έκτισε , τω 1256, το κάστρον, όπερ καλείται la Estella Παραθέτω…. Et le princep por mellor senyorear los fizo alli un castiello suso en las montanyas, el qual se clama la Estella (σ.93)» «Όθεν το castiello la Estella (=Άστρος) πρέπει να αναζητήσωμε στα ενδότερα της Κυνουρίας « suso en las montanyas”, ( Νίκο Α. Βέη , Μνείαι  του Άστρους. σελ 93)

«Και όντως το Άστρος και κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους ήτο διμερές … ο Άγιος Ιωάννης κατ αρχάς είχεν υπόστασιν σαν θερινή κατοικία των Αστρινών καλουμένη και (επάνω) Άστρος και Αγιάννης Άστρους,έπειτα δε κατέστη και αυτοτελές χωρίον ,ότε μετά την Άλωσιν της Βασιλευούσης …Και ακριβώς επί μεμονωμένου βουνού άνωθεν του Αγίου Ιωάννου (=Επάνω Άστρους) κείται … το Κάστρο τη Ωριάς …Κατά την εμήν γνώμην μετά τας ανωτέρω εξηγήσεις πιθανώτατα δυνάμεθα να ταυτίσωμεν το Κάστρο της Ωριάς του Πάρνωνος προς το Estella =Άστρος.( Νίκο Α. Βέη , Μνείαι  του Άστρους. σελ 99-100)

Το Άστρος  και Άστρον του Ανδρόνικου Β’ Παλαιολόγου (1292,1293,1320)

Η πρώτη επίσημη αναφορά της πόλης με το όνομα «Άστρος» συναντάται σε χρυσόβουλο του έτους 1293 του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β’ Παλαιολόγου, « δι ού παρέχεται εις τον Μητροπολίτην Μονεμβασίας το αξίωμα του εξάρχου της Πελοποννήσου »… «μετά του αγίου θείον τέμενος,το καλούμενον Άστρος».

Αλλά υπάρχει και η αναφορά από τον Π.Δούκα, επίσης το 1292 συναντάται στο χρυσόβουλο Ανδρόνικου Β’ Παλαιολόγου «Από Άστρους εις Κωστάντζαν-Ζήτζινα ..» (Λακωνικά Α,1932 σ.54, Ν.Φλούδας Θυρεατικα Β. σελ 29).

Οι αναφορές του 1292 και 1293 δεν περικλείουν την ακριβή τοποθεσία για το Άστρος, αλλά  επειδή ο ίδιος  Βυζαντινός Αυτοκράτορας στην αναφορά του 1320 την περί τον αιγιαλόν του άστρου εις τον κάμπον της μαλεβής» περιέχει την τοποθεσία,δηλ. ο Αγιάννης είναι το Άστρος, είναι αυτονόητο ο αυτοκράτορας γνώριζε το Άστρος, μιλούσε για το ίδιο Άστρος και επομένως οι αναφορές του 1292 και 1293 είναι για  το σημερινό Άστρος .Αλλωστε τότε υπήρχε ο οικισμός στην περιοχή του κάμπου της Θυρέας σύμφωνα με άλλες αναφορές. «Aλλά το Άστρος και Αστρίτσι δεν είναι εν και το αυτό σημείον».( Νίκο Α. Βέη , Μνείαι  του Άστρους. σελ 97).

Η αναφορά είναι επίσημη, του Βυζαντινού   Αυτοκράτορα Aδρόνικου Β’ Παλαιολόγου (1259-1332 μ.χ.),ήταν Βυζαντινός   Αυτοκράτορας (1282-1328)  , αλλά το κυριότερο είναι σαφέστατη για την τοποθεσία, «περί τον αιγιαλόν του άστρου εις τον κάμπον της μαλεβής», στο «Ξεροκάμπι» του Αγιάννη του Άστρους.(Aδρόνικου Β’ Παλαιολόγου Χρυσόβουλο  (4) 1320 σελ.114),

Ο Leake  500 χρόνια αργότερα επιβεβαιώνει, «την πεδιάδα του Άστρους» στο «Ξεροκάμπι» του Αγιάννη του Άστρους, δηλαδή “περί τον αιγιαλόν του άστρου εις τον κάμπον της μαλεβής» . «Αυτός ο δρόμος φεύγει στα αριστερά του Eλληνικού φρουρίου ( κάστρο Εστέλλα =Άστρος) που είδα από την πεδιάδα του Άστρους, (δηλ  από το Ξεροκάμπι)  που βρίσκεται δύο μίλια πάνω από τα Αγιαννίτικα Καλύβια, μετά μπαίνει στο καλλιεργούμενο κάμπο του Ξεροκάμπι κοντά στον Αγιάννη».(Leake Travels in Morea,σελ 492). 

Το Άστρον του Φραντζή  (1435)

Ο Φραντζής το 1435 αναφέρει το Άστρον και τον Άγιο Ιωάννη ,αλλά δεν αναφέρει με κανένα όνομα το Παράλιο Άστρος.  

Από,Θανάση Π. Κωστάκη: Σύντομη γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου (BT),1951«Από το Φρατζή,έκδοση Βόννης σ.159…..Και κατά αρχάς του θέρους του ς@μγ  (=1435)…. αί είσιν αι κάτω γεγραμμέναι χώραι και πόλεις και κώμαι, Άστρον,άγιος Πέτρος, Άγιος Ιωάννης, Πλαταμόνας (Σημερ.Πλάτανος),Μελίγον (σημερ. Μελιγού),Προάστειον (σημερ,Πραστός) ,Λεωνίδας (σημερ.Λεωνίδιον), Κυπαρισσία (σημερ.Κυπαρίσσι) ,Ρέοντας και Σίτανας (σημερ.Σίταινας)… Βλ.Σ.Λάμπρου,Μικταί Σελίδες , Αθήναι 1905 σ.416-419 και Φ.Κουκουλέ, Αθηνά 39 (1927) σ.122»

Ο Γεώργιος Φραντζής το 1435 επιβεβαιώνει, η αναφορά του Πτολεμαίου 2ο μ.χ.  αιώνα για το πόλισμα  Άστρον είναι το σημερινό Άστρος .

Η αναφορά του Φραντζή Άστρον το 1435 είναι αναμφισβήτητα  η πέμπτη αναφορά ,που πειστικά τοποθετεί  το σημερινό Άστρος στην συγκεκριμένη τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα, πρώτη ήταν του Χρονικού του Μορέως το 1256, «Castiello la Estella» (Kάστρο του Άστρους) και  οι τρεις επίσημες αναφορές του 1292,1293,1320 του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Aδρόνικου Β’ Παλαιολόγου (1259-1332 μ.χ.)   και κυρίως από το Χρυσόβουλο  (4) 1320 (σελ.114), «του άστρου εις τον κάμπον της μαλεβής». Αναμφισβήτητα υπήρχε οικισμός στο σημερινό Άστρος  πριν  χιλιάδες χρόνια  από πολλές άλλες αναφορές. Σίγουρα η αναφορά του Φραντζή  είναι για το σημερινό Άστρος και δεν είναι για άλλον οικισμόγιατί θα έπρεπε να αναφέρεται και το σημερινό Άστρος ,που ήταν ο μεγαλύτερος οικισμός στο κάμπο της Θυρέας, έστω με διαφορετικό όνομα ( όπως ο Φραντζής  αναφέρει τον μικρότερο οικισμό Μελίγον (σημερ. Μελιγού ) και υπήρχε οικισμός στην σημερινή τοποθεσία του Άστρους σύμφωνα με το Νίκο Βέη και πολλές άλλες αναφορές . «Aλλά το Άστρος και Αστρίτσι δεν είναι εν και το αυτό σημείον» (σελ 97)., και  από τον Ανδρόνικο Β’Παλαιολόγο «περί τον αιγιαλόν του άστρου εις τον κάμπον της μαλεβής».

Επίσης το γεγονός ότι  δεν αναφέρεται οικισμός με κανένα όνομα στην σημερινή τοποθεσία του Παραλίου Άστρους στην αναφορά του Φραντζή και στους Τούρκικους φορολογικούς καταλόγους  ,όπως συμφωνούν  οι ιστορικοί μελετητές, επιβεβαιώνεται τότε δεν υπήρχε οικισμός στο Νησί και οι κάτοικοι από την αρχαιότητα στην συγκεκριμένη περιοχή προτιμούσαν τα ενδότερα.

Αν υπήρχε οικισμός στην σημερινη τοποθεσία του Παραλίου Άστρους το 1435 ,κάτι θα υπήρχε αργότερα   και θα το ανέφερε ο Leake το 1805, αφού έκανε λεπτομερέστατη αναφορά για την “σκάλα” ,έστω και ερείπια, τα λιθάρια δεν τα παίρνει ο άνεμος και τα ρίχνει στη θάλασσα. Αντίθετα ο Leake λεπτομερέστατα αναφέρει το 1805 στο  γειτονικό Άστρος υπήρχαν οικίσματα, “πολλές από τις οποίες έχουν δύο πατώματα» (Leake σελ. 486) σαν λεπτομερέστατος παρατηρητής ανέφερε πάντοτε ότι έβλεπε.« στην πεδιάδα είναι τα καλύβια που ανήκουν στα χωριά Άγιος Ιωάννης, (το σημερινό Άστρος),Μελιγού, Κορακοβούνι και Πραστός (Άγιος Ανδρέας)» (Leake Travels in Morea σελ 483)

Ο Νίκος Βέης (18831958) καθηγητής Πανεπιστημίου και Ακαδημαϊκός αναφέρει «έχομε κατ΄ επανάληψιν μνείας του Κυνουριακού αυτού πολίσματος» του Άστρους το 1256, 1320,1372,1374, 1407,1421 ,1435, 1463, 1467, 1471, 1481, υπάρχουν και άλλες.

Το 1516.  Σε διάφορες αναφορές του 1516, 1545,1547, 1570,1650 αναφέρονται το Toast(r)ι  ,Toastri  σαν μεσόγειον τοπογραφικόν σημείον και ανατολικά , νότια ανατολικά,  βρίσκεται το τοπογραφικόν σημείον  Astritzi, Ostrici, Laprici σαν κάστρο η νησί  και Stella σαν νησί . «Κατά τα ανωτέρω ,έχουμε δύο διάφορα γεωγραφικά σημεία , το Άστρος και το Αστρίτσι» που συμφωνεί με το Ν.Βέη  (Ν.Φλούδας Θυρεατικα Β. σελ 34,35,38). “Aλλά το Άστρος και Αστρίτσι δεν είναι εν και το αυτό σημείον» (Νίκος Βέης ,Μνείαι του Άστρους σελ 97).

Όλα τα παραπάνω πρόσθετα επιβεβαιώνουν  οι αναφορές  του Πτολεμαίου τον 2ο μ.χ. αιώνα,  του Χρονικού του Μορέος το 1256, του Aδρόνικου Β’ Παλαιολόγου το 1292,1293 , αναμφισβήτητα το 1320 , αργότερα από το 1435 η αναφορά του 1516 “έχουμε δύο διάφορα γεωγραφικά σημεία , το Άστρος και το Αστρίτσι» και επίσης  αναμφισβήτητα η αναφορά του Φραντζή το 1435  “Άστρον”,  είναι σίγουρα  και αναμφισβήτητα το σημερινό Άστρος .

Η  «πατρίδα μας το Άστρος»  (1756,1823,1841,1844)

Από το 1756 ,ο Δημήτριος Καρυτσιώτης θυμότανε από την Καρύτσα του Αγιάννη  «την πατρίδα μας (χωρίον μας) … του Άστρους (Astro)».Επίσης αργότερα από το 1756, πριν το 1821  ο Άκουρος αναφέρει  «εις την πατρίδα μας το Άστρος»  , «εις την πατρίδα μου τον Άγιον Ιωάννην»  , «η Εθνική συνέλευσις εις Άστρος»  και  «οι κάτοικοι του Άστρους.

Η Εθνοσυνέλευση της απελευθερωμένης Ελλάδας συνήλθε στο Άστρος.

Δεν έγινε η εθνοσυνέλευση για να ονομάσουν οι πληρεξούσιοι τον οικισμό Άστρος, την πρώτη ημέρα της Εθνοσυνέλευσης την 29η Μαρτίου 1823, ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Γρηγόριος Δικαίος ,Θ.Νέγρης ,Πάνος Ζαφειρόπουλος η Άκουρος , Κ. Ζαφειρόπουλος ,Βρεσθένης Θεοδώρητος, Γ.Ψύλλας και περίπου άλλοι 80 διακεκριμένοι πληρεξούσιοι.Υπάρχουν πολλά άλλα έγγραφα τις πρώτες ημέρες της Συνέλευσης την 29η Μαρτίου 1823, , μόλις άρχισε η Συνέλευση, με την αναφορά “Έν Άστρει“.Το Άστρος αναμφισβήτητα το βρήκαν εκεί οι πληρεξούσιοι, υπήρχε χιλιάδες χρόνια νωρίτερα.

Λανθασμένα αναφέρεται  η Συνέλευση  το 1823  ονόμασε τον οικισμό Άστρος,(μερικές φορές απαιτείται  και νομική κατάρτιση), γιατί όλες οι αποφάσεις της Συνταγματικής Συνέλευσης  έγιναν και έπρεπε να γίνουν  γραπτά ( ήταν Συνταγματική Συνέλευση,  δεν ήταν καφενείο)  και  η Συνέλευση  δεν αποφάσισε  με κανένα έγγραφο  για το όνομα Άστρος , απλά και αυτονόητα χρησιμοποίησε και επιβεβαίωσε επίσημα το υπάρχον όνομα Άστρος του οικισμού, «εν Άστρει» με τα πρώτα  έγγραφα από την πρώτη ημέρα την 29η Μαρτίου 1823,πριν σχεδόν αρχίσει η Συνέλευση. 

Το όνομα Άστρος δεν ήταν το θέμα της Εθνοσυνέλευσης, ούτε ποτέ έγιναν συζητήσεις στην συνέλευση  για το όνομα Άστρος , άλλωστε πριν την Συνέλευση τον οικισμό αποκαλούσαν Άστρος  μεταξύ πολλών ο Κολοκοτρώνης και ο Άκουρος  και  υπήρχαν άλλα σοβαρά θέματα και οι Τούρκοι.

Το Άστρος υπήρχε χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, το βρήκαν εκεί οι πληρεξούσιοι και ο Κολοκοτρώνης,  «η Εθνοσυνέλευση της απελευθερωμένης Ελλάδας συνήλθε στο Άστρος»  και  « Εν Άστρει» ,« στο Άστρος»  έκαναν οι πληρεξούσιοι  τα αυτονόητα, και με την διακήρυξη που «Εξεδόθη εν Άστρει εντός του Μουσείου Καρυτσιώτη» διακήρυξαν στην υφήλιο και του ισχυρούς της εποχής  «και να ανεξαρτισθώμεν εντελώς Έθνος χωριστόν, αυτόνομον και ανεξάρτητον  αναγνωριζόμενοι δια την δόξαν της Αγίας ημών πίστεως και την ευτυχίαν των ανθρώπων, η με τα όπλα εις τα χείρας  όλοι, όλοι οι Έλληνες να καταβώμεν εις τους τάφους».

Πριν διακόσια χρόνια η Συνέλευση «στο Άστρος» έδειξε πολύ νωρίς στην υφήλιο το μοναδικό δρόμο για ελευθερία και στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα με το Ψήφισμα  Θ)  «Εις την Ελληνικήν επικράτειαν ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται άνθρωπος ….Εξεδόθη εν Άστρει Κατά μήνα μεσούντα τον Απρίλιον..»

Πριν διακόσια χρόνια το Ελληνικό κράτος το 1823,με βάση  τα υπάρχοντα  τεκμηριωμένα ιστορικά στοιχεία της εποχής, με την απαιτούμενη συνέχεια (1823,1835,1841,1844,1845 ) και σοβαρότητα θεσμικά , αναγκαστικά, δικαιολογημένα  και  επίσημα  χρησιμοποίησε και επιβεβαίωσε  τό όνομα Άστρος, που υπήρχε χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, πολλές φορές με την αναφορά «Εν Άστρει» σε  όλα τα έγγραφα , την  Διακύρηξη, το Νόμο της Επιδαύρου (« Σύνταγμα του Άστρους»)  , τα πρακτικά,ψηφίσματα και αποφάσεις,για  τον οικισμό που συνήλθε η «Συνέλευση  του  Άστρους»  και  ψηφίστηκε το  «Σύνταγμα του Άστρους»,επιβεβαιώνοντας  την μακρόχρονη  ιστορία  του ιστορικού Άστρους. Όπως το ίδιο έκαναν με τα «Εν Άστρει» έγγραφα τους το Βουλευτικό, Εκτελεστικό και τα μινιστέρια (υπουργεία) Πολέμου, Θρησκείας, Δικαίου και Ναυτικών.

Το 1823 «στο Άστρος» . O Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος,  πρόεδρος του Εκελεστικού (δηλ.Πρωθυπουργός) , τέσσερις ημέρες μετά την Εθνοσυνέλευση “στο Άστρος” σε  επιστολή στις 22 Απριλίου 1823 , ένα από τα τελευταία έγγραφα που υπογράφει ως πρόεδρος του Εκτελεστικού απευθύνεται έξυπνα έμμεσα στους ισχυρούς της εποχής ,και στα Γερμανικά και Ελβετικά Κομιτάτα , με ευφυέστατο τρόπο , «Με τους καλύτερους οιωνούς»   σκόπιμα  θετικά  και πολύ υπεραισιόδοξα περιγράφει την  Εθνοσυνέλευση «στο Άστρος». Σαν ηγέτης, πρώτος μπροστά έδειχνε το δρόμο, πού έπρεπε όλοι και οι ισχυροί της εποχής να γνωρίζουν το μεγάλο  γεγονός της εποχής για την Ελληνική επανάσταση , υπήρχε αναμφισβήτητα « η απελευθερωμένη  Ελλάδα»  και  όλοι πρέπει επίσης να γνωρίζουν  το μεγάλο συνταγματικό γεγονός το  «Σύνταγμα του Άστρους» και την μεγάλη ιστορική αλήθεια «η Εθνοσυνέλευση της απελευθερωμένης Ελλάδας συνήλθε στο Άστρος».  («Με τους καλύτερους οιωνούς»Αριστείδης Ν. Χατζής σελ 121)

Το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας – astrosgr.com

 • ΦΕΚ 16Α – 24/05/1835. Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Θυρέας
 • ΦΕΚ 5Α – 08/03/1841.Ο οικισμός ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου Θυρέας
 • ΦΕΚ 252Α – 24/08/1912. Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θυρέας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άστρους
 • ΦΕΚ 99Α – 28/05/1985 ορίζεται έδρα του δήμου Άστρους (Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Άστρους  για ιστορικούς λόγους)
 • ΦΕΚ 244Α-04-12-1997. Ο οικισμός αποσπάται από τον δήμο Άστρους και ορίζεται έδρα του δήμου Βόρειας Κυνουρίας

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πηγές

 • Τοπική Κοινότητα Άστρους (koinotitaastrous.gr)
 • Astros Kynouria News 
 • Δήμος Βόρειας Κυνουρίας | (boriakinouria.gov.gr)
 • Zafeiris Foundation of Astros
 • Θυρεατις γη (βορεια κυνουρια
 • http://www.zafeiris.gr/linked/book4.pdf (Θυρεάτις Γη ( Ιστορία – Αρχαιολογία – Λαογραφία )
 • .2: Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Καρυτσιώτη. Χριστίνα Κουλούρη. 1991.
 • 3: Γλυπτά από την Θυρεάτιδα Κυνουρίας. Αλκμήνη Ντατσούλη -Σταυρίδη. 1993.
 • 4: Αρχαιολογικό Μουσείο Αστρους. ( Κατάλογος Γλυπτών ) Αλκμήνη Ντατσούλη -Σταυρίδη. 1999.
 • Σμαράγδη Ι.Αρνανίτη :2023,   Ἐν Ἄστρει   Ἐθνική Δευτέρα τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις, 29 Μαρτίου -18 Απριλίου 1823  , τα γεγονότα  οι πρωταγωνιστές  οι αποφάσεις
 • Ι.Κουσκουνάς ,Κ. Χασαπογιάννης ,Ι.Κακαβούλιας (1981) Θυρεάτις Γη ( Ιστορία – Αρχαιολογία – Λαογραφία )
 • Νικολάου Ι. Φλούδα – Θυρεατικά, τόμοι Α’, Β’, Γ’, Αθήνα 1981/2/3
 • Νικολάου Ι. Φλούδα –Διακοσιαετηρίς Σχολής Αγίου Ιωάννου Άστρους Κυνουρίας, Αθήνα 1965
 • Νίκος Α. Βέης , Μνείαι  του Άστρους
 • Αναστάσιος Ι. Μπάλλας,Πελοποννησιακά, Τόμος ΚΓ Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών,Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών  Άστρος ((σ.209-210 Κάστρο Άστρους )
 • Ιωάννη Μ. Αρβανίτη – Από τις Πηγές του Λαού μας, τόμος A,Β, Αθήνα 1988
 • Ιωάννη Μ. Αρβανίτη-Η Επαναστατική Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας στον Άγιο Ιωάνη (Αγιάννη) Β.Κυνουρίας -20 Αυγουστου εως 1 Οκτωβριου 1822
 • Σμαράγδης Ι. Αρβανίτη -Το κάστρο του Παραλίου Άστρους Κυνουρίας πρώτες παρατηρήσεις, Αθήνα 2007
 • Σμαράγδης Ι. Αρβανίτη – Οι σχολές του Δημητρίου Καρυτσιώτη στον Άγιο Ιωάννη και το Άστρος Θυρέας – Κυνουρίας κατά τα προεπαναστικά χρόνια έως την απελευθέρωση, Εταιρία Πελοποννησιακών Σπουδών, Αθήνα 2001
 • Θανάση Κωστάκη ,Γραμματική της Τσακώνικης Διαλέκτου -Αρχείον Τσακωνιάς ,1999
 • Αναγνώστη Κονδάκη –Απομνημονεύματα, εκδόσεις Βεργίνα, Αθήνα 2009
 • Σταύρου Αθ. Κουτίβα –Περί την διαθήκην του Δημητρίου Καρυτσιώτου, Αθήνα 1958
 • Ευστρατίου Ι. Δαλιάνη –Ξεδιπλώνοντας τον χρόνο: Αγιάννης – η άγνωστη πρωτεύουσα της Ελλάδας,Αθήνα 2016
 • Χριστίνας Κουλούρη –Η βιβλιοθήκη της Σχολής Καρυτσιώτη,Εταιρία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 2009
 • Αρχεία Εθνικής Παλιγγενεσίας
 • Γ.Α.Κ. – υπηρεσία <<Αρχειομνήμων>>
 • E.E.T.A.A. AE
 • Αποσπάσματα από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης
 • Γιάννη Δ. Κουρμπέλη άρθρα στη Wikipedia (Σχολή Καρυτσιώτη κ.α.)
 • Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

«Όλβιος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν» . (ευτυχισμένος είναι αυτός που γνωρίζει την ιστορία μας) Ευριπίδης

Το ιστορικόν Άστρος Κυνουρίας βρίσκεται στη δυτική παραλία του Αργολικού ,στα ενδότερα του κάμπου της Θυρέας ,εκεί που διακρίνεται στο παραπάνω χάρτη της αρχαίας Ελλάδoς η αρχαία πόλη Θυρέα  και που ήταν το πόλισμα Άστρον, νότια από την πρώτη πόλη της Ευρώπης το ιστορικό Άργος και την έδρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού Μυκήνες.

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ