Κάλεσμα σε σεμινάρια, με τίτλο «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» του ΕΦΕΤ».

0

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΤΡΟΥΣ << Ο ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ >>

Σεμινάρια ΕΦΕΤ

Το Σωματείο Επαγγελματιών Άστρους ο Καρυτσιώτης σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Φορέα Ανάπτυξη & Εξέλιξη πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα εκπαίδευσης με τίτλο «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» του ΕΦΕΤ».

Τα εν λόγω σεμινάρια είναι διάρκειας 8 ωρών, υποβάλλονται στον ΕΦΕΤ 40 ημέρες πριν τις ημερομηνίες υλοποίησης και πραγματοποιούνται σε δύο (2) ημέρες στις πιστοποιημένες δομές του Φορέα ΚΕΚ Ανάπτυξη και Εξέλιξη.

Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους το οποίο ασχολείται με χειρισμό τροφίμων βάσει της ΥΑ 14708/17-08-2007, είναι αυτές που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Η παραπάνω υποχρέωση είναι επιτακτική και άμεση για τους χειριστές τροφίμων που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε πάσης φύσεως δραστηριότητες τροφίμων και ποτών.

Καλούνται όλα τα μέλη καθώς και ανεξάρτητοι εργαζόμενοι να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους έως 26/1/2018 καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο φορέας υποβάλλει συγκεντρωτικά στον ΕΦΕΤ το παράβολο όσων εκπαιδευομένων επιθυμούν να υποβληθούν σε εξετάσεις, προκειμένου να αξιολογηθούν και να αποκτήσουν την πιστοποίηση του. Ο τόπος και ο χρόνος των εξετάσεων καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here